About Da Vinci

Da Vinci College is a regional VET (Vocational Education and Training) College offering a great variety of secondary vocational courses in various branches together with (in)-company training and education for adults. Apart from this, we offer general secondary education for adults, and integration courses. Our University of Applied Sciences HBO Drechtsteden has bachelor and post-bachelor’s training and associate degree programmes in the fields of technology, business management, entrepreneurship and health and care.

Waar staan wij voor?

Wij verzorgen onderwijs dat onze studenten en medewerkers inspireert tot persoonlijke en professionele groei en dat door realistische opdrachten uit het bedrijfsleven bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving en de economische ontwikkeling van onze regio.

Betrokken

Wij kennen onze studenten, verdiepen ons in hun mogelijkheden en spannen ons samen met hen in het beste uit hun talenten te halen. We stimuleren onze studenten medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun leerprocessen. We betrekken ook hun ouders hierbij.

Ambitieus

We werken samen met het bedrijfsleven om leren in de praktijk te optimaliseren. Samen zorgen we voor voldoende goed geschoolde arbeidskrachten. Wij dragen met ons onderwijs bij aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken en aan innovaties in de regio. Samen met het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs realiseren we krachtige doorlopende leerlijnen.

Professioneel

Onze docenten nemen als professionele teamspelers verantwoordelijkheid voor het succes van hun studenten. Ze zetten zich in hun studenten te vormen tot burgers met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij investeren in de kennis en vaardigheden van onze docenten op het gebied van pedagogiek, didactiek en actuele vakdeskundigheid. We vertalen de ontwikkelingen in de maatschappij, bij bedrijven en instellingen naar de praktijk van de opleidingen.

WAT WE VERDER BELANGRIJK VINDEN

HYBRIDE ONDERWIJS
Het Da Vinci College onderscheidt zich door de integratie van het leren op school en op de werkplek. In onze hybride leeromgeving gaan les, opdrachten en training in simulatieomgevingen op school samen met authentieke taken en projecten aangeleverd door bedrijven en met stages en leerplaatsen in bedrijven.

EXCELLENTIE
Op het Da Vinci College stimuleren wij onze studenten het beste uit zichzelf te halen. Wij hebben een excellentiebeleid om studenten hierbij te begeleiden. Excellente studenten zijn studenten die bovengemiddeld presteren of die binnen of naast hun opleiding zelf initiatieven nemen en activiteiten ontwikkelen voor het Da Vinci College. Zij doen onder meer mee aan wedstrijden of zetten zich in als ambassadeur voor het Da Vinci.

INCLUSIE
Het Da Vinci College vindt het belangrijk dat iedere student, ongeacht achtergrond, zich thuis voelt op het Da Vinci College en het beste uit zichzelf weet te halen. Het project diversiteit en inclusie draagt hieraan bij. Onderdeel is onder meer een studiecoach, bij wie studenten met een niet-westerse achtergrond terecht kunnen die ergens tegenaan lopen of hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het zoeken van een stage.

INTERNATIONALISERING
Het Da Vinci College moedigt studenten aan hun horizon te verbreden, ook over de grenzen heen. Da Vinci Worldwide helpt studenten hierbij. Circa 100 Da Vinci studenten vertrekken per jaar op stage naar het buitenland. Het Da Vinci College ondersteunt ook studenten die in het buitenland lessen willen volgen of aan projecten willen meewerken.

ACTUEEL, INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG ONDERWIJS

Ons onderwijs vindt plaats in een omgeving van onderling respect en verdraagzaamheid. We stemmen ons onderwijs af op de leervragen van studenten en de behoeften van het regionale bedrijfsleven. Door deze realistische opdrachten is ons onderwijs actueel, innovatief en hoogwaardig en leveren we een actieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van onze regio. Voor onze studenten creëren we een kansrijke positie op de arbeidsmarkt, een goede voorbereiding op vervolgonderwijs en een volwaardige maatschappelijke participatie.

WAT BIEDEN WIJ?

MBO-OPLEIDINGEN

Op het Da Vinci College bieden we mbo-opleidingen aan in verschillende richtingen. Onze opleidingen zijn onderverdeeld in 12 ‘werelden’, die allemaal staan voor een ander vakgebied. Ga op reis en ontdek welke wereld bij jou past!

VAVO

Wie geen diploma heeft gehaald aan het voortgezet onderwijs, kan via het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) alsnog zijn of haar diploma behalen van het vmbo-tl, havo of vwo. Het Da Vinci College biedt één- en tweejarige vavo-trajecten aan, afhankelijk van je vooropleiding.

EDUCATIE

Het Da Vinci College geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. Er zijn cursussen Inburgeren en Nederlands als tweede taal. Wie beter Nederlands of rekenen wil leren, kan terecht in een van onze basiscursussen voor volwassenen.

ZAKELIJK EN TRAINING

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ROC Da Vinci College leidt de vakmensen van morgen op, en biedt werkenden en werkzoekenden mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Omgekeerd is de bijdrage van bedrijven en instellingen onmisbaar voor stages, leerwerkplekken en hybride projecten én om het onderwijs relevant en actueel te houden. Samen kijken we vooruit en geven we vorm aan de toekomst.

HBO-OPLEIDINGEN

Het Da Vinci College biedt ook enkele hbo-studies aan. Dit doen we onder de noemer HBO Drechtsteden. In 2014 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen onze instelling erkend als zelfstandige instelling voor hoger beroepsonderwijs. Opleidingen zijn bijvoorbeeld Instrumentation and Control Engineering, Toegepaste Psychologie en ICT Netwerk- en systeembeheer.

Onderdelen van Da Vinci

Onder het Da Vinci college vallen ook de volgende zaken:

ONZE NAAM

Leonardo da Vinci leefde van 1452 tot 1519 en is de geschiedenis ingegaan als een van de meest veelzijdige personen ooit. Hij vond uit, ontwierp, creëerde, schreef, onderzocht, schilderde, studeerde, doceerde, componeerde en filosofeerde. Een nieuwsgierig man met een enorme verbeeldingskracht die buiten de gebaande paden durfde te denken. ‘Ontdekken vermoeit nooit de geest’, sprak hij eens. Wij laten ons inspireren door zijn veelzijdigheid en nieuwsgierigheid en dragen met trots zijn naam: Da Vinci College.

WELKE RICHTING KIES JIJ?

Da Vinci biedt opleidingen aan in allerlei richtingen. Onze opleidingen zijn onderverdeeld in 12 'werelden', die allemaal staan voor een ander vakgebied. Ga op reis en ontdek welke wereld bij jou past!