Privacyreglement

Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY

Het Da Vinci College gaat zorgvuldig om met gegevens van studenten, medewerkers en andere personen waar contact mee wordt onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

PRIVACYVERKLARING

In ons privacyverklaring is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken.

INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht: www.davinci.nl/ibpstudenten.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)

Onderwijsinstellingen zijn verplicht een FG aan te stellen. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de algemene verordening gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming van het Da Vinci College is Elke van Essen. Er kan contact met haar opgenomen worden via privacy@kienict.nl.

COOKIES