Privacyreglement

Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY

Het Da Vinci College gaat zorgvuldig om met gegevens van studenten, medewerkers en andere personen waar contact mee wordt onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

PRIVACYVERKLARING

In ons privacyverklaring is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken.

INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht: www.davinci.nl/ibpstudenten.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)

Onderwijsinstellingen zijn verplicht een FG aan te stellen. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de algemene verordening gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming van het Da Vinci College is Elke van Essen. Er kan contact met haar opgenomen worden via privacy@kienict.nl.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen te monitoren en te optimaliseren. Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen door ons of onze partners worden uitgelezen voor verschillende doeleinden.
Volgens de AVG wetgeving en ePrivacy Verordening mogen wij cookies plaatsen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het kunnen gebruiken van de website, of wanneer ze voor analytische doeleinden gebruikt worden en geen of geringe impact hebben op de privacy van websitebezoekers. Voor het gebruik van andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op sommige van onze pagina’s worden weergegeven.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die geplaatst kunnen worden, waarvoor deze gebruikt worden en wie de eigenaar is. Ook kun je hier je Cookie instellingen aanpassen.