Maak kennis met Da Vinci

Organisatie

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Onze school biedt ruim 220 mbo-opleidingen aan in verschillende richtingen én we hebben diverse bedrijfsopleidingen en -trainingen, educatie- en inburgeringstrajecten en vavo in huis. Met dit brede aanbod staat het Da Vinci College niet alleen midden in de samenleving, maar dragen we ook bij aan de kwaliteit van onze samenleving.

Waar staan wij voor?

Wij verzorgen onderwijs dat inspireert tot persoonlijke en professionele groei en volwaardige maatschappelijke participatie. Ons onderwijs vindt plaats in een omgeving van onderling respect en verdraagzaamheid. We stemmen ons onderwijs af op de leervragen van studenten en de behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Ons onderwijs is actueel, innovatief en hoogwaardig. Voor onze studenten creëren we een kansrijke positie op de arbeidsmarkt en/of opstap naar vervolgonderwijs. In verbinding met het werkveld leveren we een actieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van onze regio.

Betrokken

Wij kennen onze studenten, verdiepen ons in hun mogelijkheden en spannen ons samen met hen in het beste uit hun talenten te halen. We stimuleren onze studenten medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun leerprocessen. We betrekken ook hun ouders hierbij.

Ambitieus

We werken samen met het bedrijfsleven om leren in de praktijk te optimaliseren. Samen zorgen we voor voldoende goed geschoolde arbeidskrachten. Wij dragen met ons onderwijs bij aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken en aan innovaties in de regio. Samen met het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs realiseren we krachtige doorlopende leerlijnen.

Professioneel

Onze docenten nemen als professionele teamspelers verantwoordelijkheid voor het succes van hun studenten. Ze zetten zich in om hun studenten te vormen tot burgers met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij investeren in de kennis en vaardigheden van onze docenten op het gebied van pedagogiek, didactiek en actuele vakdeskundigheid. We vertalen de ontwikkelingen in de maatschappij, bij bedrijven en instellingen, naar de praktijk van de opleidingen.

WAT WE VERDER BELANGRIJK VINDEN

HYBRIDE LEREN
Wat je leert op school, wil je straks ook écht kunnen gebruiken als je aan het werk gaat. Daarom zorgen we ervoor dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de beroepspraktijk. We werken nauw samen met bedrijven en geven les in ‘hybride leeromgevingen’. Dat betekent dat je leert in een zo echt mogelijke omgeving. Soms leer je in zo’n bedrijf of bijvoorbeeld een school of ziekenhuis zelf. Soms werk je in projecten. Soms maken we op school een zo echt mogelijke omgeving. Zo hebben we bijvoorbeeld ons eigen Restaurant LEO, de Duurzaamheidsfabriek en een Zorginnovatiecentrum.

TALENTONTWIKKELING
We stimuleren onze studenten om het beste uit zichzelf te halen. Iedereen, op alle niveaus, krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vakmanschap te vergroten en/of te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Dat levert sterke professionals op, die hun rol kunnen pakken op de dynamische arbeidsmarkt. Talentontwikkeling (excellentie) gebeurt in de vorm van onder meer wedstrijden, projecten, internationalisering, ambassadeurs/excellent promoteam en de verkiezing van de Mbo-ambassadeur.

INCLUSIE EN DIVERSITEIT
We vinden het belangrijk dat iedere student zich thuis voelt op het Da Vinci College en het beste uit zichzelf kan halen. Daarbij bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige rol in een diverse (werk)omgeving. We rusten ze toe met skills om met verschillen om te gaan. Want waar mensen gewaardeerd worden om hun individuele talenten en kwaliteiten, worden de verschillen een kracht. Daarbij bieden we ook begeleiding aan studenten die belemmeringen ervaren, bijvoorbeeld het vinden van een geschikte stage.

INTERNATIONALISERING
Het Da Vinci College moedigt studenten aan hun horizon te verbreden, ook over de grenzen heen. Da Vinci Worldwide helpt studenten hierbij. Circa 100 Da Vinci studenten per jaar vertrekken op stage naar het buitenland. Het Da Vinci College ondersteunt ook studenten die in het buitenland lessen willen volgen of aan projecten willen meewerken.

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Het Da Vinci College neemt deel aan verschillende internationale samenwerkingsprojecten. Het doel is om te innoveren en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en relevanter en toekomstbestendiger te maken. Het werken in internationale projecten helpt onze docenten en medewerkers ook om hun ervaring te verbreden en hun vaardigheden te verbeteren.

ONDERWIJSVISIE

Onze opdracht als onderwijsinstelling is om studenten te begeleiden in hun ontwikkeling tot vakman/vrouw en hen te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Nu en in de toekomst, in een snel veranderende wereld. In onze onderwijsvisie lees je hoe wij invulling geven aan deze opdracht. Vier thema’s staan daarin centraal:

  1. Persoonlijke aandacht en begeleiding in een positief leerklimaat
  2. Maatwerk en flexibel onderwijs
  3. Hybride leeromgevingen en blended learning
  4. Evalueren om te leren

Lees onze onderwijsvisie

WAT BIEDEN WIJ?

calendar-school MBO-OPLEIDINGEN

Op het Da Vinci College bieden we mbo-opleidingen aan in verschillende richtingen. Onze opleidingen zijn onderverdeeld in 12 ‘werelden’, die allemaal staan voor een ander vakgebied. Ga op reis en ontdek welke wereld bij jou past!

shelf-books VAVO

Wie geen diploma heeft gehaald aan het voortgezet onderwijs, kan via het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) alsnog zijn of haar diploma behalen van het vmbo-tl, havo of vwo. Het Da Vinci College biedt één- en tweejarige vavo-trajecten aan, afhankelijk van je vooropleiding.

Vavo

conversation-speak Nederlandse taal & inburgering

Het Da Vinci College Educatie geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. Er zijn cursussen voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook voor anderstaligen die de Nederlands taal willen leren. Ook voor een inburgeringscursus kun je bij ons terecht. Iedereen verdient een kans om zich te ontwikkelen.

Nederlandse taal & inburgering

business-contract-handshake-sign BEDRIJVEN

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ROC Da Vinci College leidt de vakmensen van morgen op, en biedt werkenden en werkzoekenden mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Omgekeerd is de bijdrage van bedrijven en instellingen onmisbaar voor stages, leerwerkplekken en hybride projecten én om het onderwijs relevant en actueel te houden. Samen kijken we vooruit en geven we vorm aan de toekomst.

Meer informatie

content-notebook-pencil HBO-OPLEIDINGEN

Het Da Vinci College biedt ook enkele hbo-studies aan. Dit doen we onder de noemer HBO Academy. In 2014 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen onze instelling erkend als zelfstandige instelling voor hoger beroepsonderwijs. Opleidingen zijn bijvoorbeeld Instrumentation and Control Engineering, Toegepaste Psychologie en ICT Netwerk- en systeembeheer.

Algemene Inkoopvoorwaarden

De algemene Inkoopvoorwaarden van ROC Da Vinci College worden altijd van toepassing verklaard. Ze moeten worden gebruikt bij overeenkomsten tussen ROC Da Vinci College en een verkopende partij. In de algemene Inkoopvoorwaarden staat beschreven wat een leverancier moet bieden en wat zij van ROC Da Vinci College mag verwachten.

Algemene inkoopvoorwaarden

Onderdelen van Da Vinci

ONZE NAAM

Leonardo da Vinci leefde van 1452 tot 1519 en is de geschiedenis ingegaan als een van de meest veelzijdige personen ooit. Hij vond uit, ontwierp, creëerde, schreef, onderzocht, schilderde, studeerde, doceerde, componeerde en filosofeerde. Een nieuwsgierig man met een enorme verbeeldingskracht die buiten de gebaande paden durfde te denken. ‘Ontdekken vermoeit nooit de geest’, sprak hij eens. Wij laten ons inspireren door zijn veelzijdigheid en nieuwsgierigheid en dragen met trots zijn naam: Da Vinci College.

WELKE RICHTING KIES JIJ?

Da Vinci biedt opleidingen aan in allerlei richtingen. Onze opleidingen zijn onderverdeeld in 12 'werelden', die allemaal staan voor een ander vakgebied. Ga op reis en ontdek welke wereld bij jou past!