Zo zit het Middelbaar Beroepsonderwijs in elkaar

Hoe werkt het mbo?

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs en is onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Op het mbo leer je voor een vak of beroep. We vertellen je graag hoe het mbo werkt!

Zo werkt het mbo

style-one-pin-question Bol en bbl

Op het mbo kun je op twee verschillende manieren je studie volgen: veel tijd op school doorbrengen (bol), of werken combineren met leren (bbl).

Beroepsopleidende leerweg (bol)
Een bol-opleiding staat voor beroepsopleidende leerweg. Je gaat de hele week naar school en loopt stages om praktijkervaring op te doen.

Beroepsbegeleidende leerweeg (bbl)
Een bbl-opleiding staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Hier werkt het precies andersom. Je begint direct met werken en gaat bij de meeste opleidingen één dag in de week naar school. Wil je een bbl-opleiding volgen, dan heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Niet alle opleidingsrichtingen bieden een bbl-opleiding aan.

layout-module-1 Niveaus

Op het mbo kun je opleidingen volgen op 4 verschillende niveaus. Op welk niveau je begint, hangt af van jouw vooropleiding:

Niveau 1: Entreeopleiding
Je wordt opgeleid tot assistent. Je voert vaak relatief eenvoudige uitvoerende taken uit.
Deze opleidingen duren één jaar.

Niveau 2: Basisberoepsopleiding
Je wordt opgeleid voor uitvoerend praktisch werk.
Deze opleidingen duren één tot twee jaar.

Niveau 3: Vakopleiding
Je wordt opgeleid voor zelfstandig uitvoerend werk en brede inzetbaarheid.
Deze opleidingen duren twee tot drie jaar.

Niveau 4: Middenkaderopleiding en specialistenopleiding
Je wordt opgeleid voor volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie. Je kunt op veel plekken aan de slag binnen je vakgebied. Vaak kun je ook leiding gaan geven aan collega’s.
Deze opleidingen duren drie tot vier jaar.

check-double Bindend studieadvies

Studenten op het mbo krijgen het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. Bij een 1-jarige-opleiding is dat tussen 4-6 maanden na startdatum van de student. Bij een meerjarige-opleiding is dat tussen 9-12 maanden na startdatum van de student.

Het bindend studieadvies is een onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding die we als Da Vinci College aanbieden. Samen met een studieloopbaanbegeleider (slb’er) heeft de student voortgangsgesprekken. In die gesprekken wordt er onder andere besproken hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat, hoe de studievoortgang is en waar meer begeleiding nodig is.

Positief of negatief studieadvies
Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn:

  • Positief advies
    Je kunt je opleiding gewoon vervolgen.
  • Negatief advies
    Je moet met de opleiding stoppen. We begeleiden de student daarna naar een andere opleiding.

Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Als het niet goed gaat, ontvangt de student eerst een schriftelijke waarschuwing. De student krijgt ook de tijd om de studieresultaten te verbeteren. Er worden afspraken gemaakt over de zaken die verbeterd moeten worden om op de opleiding te kunnen blijven. Of er wordt samen met de slb’er besloten om te gaan oriënteren op een beter passende opleiding. De studieloopbaanbegeleider kijkt vervolgens samen met de student naar de vorderingen en de verbeterafspraken. Als wederom blijkt dat de voortgang onvoldoende is, wordt er na overleg met het team (van de opleiding) een negatief bindend advies gegeven. Er wordt schriftelijk helder aangegeven waarom het diploma in deze opleiding voor de student niet haalbaar is. Uiteraard begeleiden we de student daarna naar een opleiding die wel goed bij hem/haar past.

Bekijk hier het schema.

content-notebook-pencil Kwalificatiedossier in het mbo

De basis van iedere mbo-opleiding is het kwalificatiedossier. In het kwalificatiedossier staat aan welke eisen je moet voldoen om je diploma te halen.

Basisdeel, profieldelen en keuzedelen
Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en één of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (voor mbo niveau 4) en eisen op het gebied van vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarover de student moet beschikken in het werkveld. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen van de opleiding. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet.

walking-cross-street Overstappen van havo naar mbo

Zit je nu op de havo en overweeg je de stap naar het mbo? Bijvoorbeeld omdat je jezelf nog te jong vindt voor het hbo, omdat je misschien blijft zitten in havo 4 of omdat je liever leert in de praktijk. Wij helpen jou bij het maken van een goede keuze. Klik hier voor meer informatie over de overstap van havo naar mbo.

module-three-1 Een mbo diploma en dan?

Na het mbo is er veel mogelijk. Je kunt met een mooi diploma op zak gaan werken, maar je kan ook kiezen om door te studeren. Binnen het mbo kun je stapelen: van een niveau 1-opleiding naar niveau 2, naar niveau 3 en uiteindelijk naar niveau 4. Met een diploma mbo niveau 4 kun je naar het hbo.

MEER OVER HET MBO

Meer weten over het mbo? Op studeermeteenplan.nl vind je een handig overzicht van nuttige websites en het laatste nieuws over bijvoorbeeld studiefinanciering.