Belangrijke documenten

Regelingen en overeenkomsten

Studenten op het Da Vinci College hebben tijdens hun onderwijsloopbaan te maken met een aantal regelingen en overeenkomsten. Deze gaan onder andere over rechten en plichten van student en onderwijsinstelling. We hebben alle documenten op deze pagina verzameld.

conversation-chat-bubble Anti-pest protocol

Respectvol omgaan met elkaar zorgt voor een sociaal veilige leer- en werkomgeving en is een verantwoordelijkheid die door iedereen binnen de organisatie gevoeld en gedragen wordt. Het Da Vinci College wil voor de studenten en personeel een veilig (pedagogisch) klimaat creëren.

Anti-pest protocol

book-book-pages Examenreglement

In het examenreglement en examenprotocol vind je de algemene regels rondom examinering. Hier staat ook hoe je een klacht of bezwaar kunt indien die te maken hebben met de examens.

Examenreglement

Examenprotocol

Heeft je klacht of bezwaar bij de examencommissie niet geleid tot een bevredigend resultaat? Dan kun je in beroep gaan bij de commissie van beroep voor de examens.

Reglement van de commissie van beroep voor de examens

Heb je al eerder een mbo-opleiding gedaan, heb je een havo of vwo-diploma of heb je op een andere ? Dan kan het zijn dat je voor sommige examens recht hebt op vrijstelling. Hoe dat precies werkt lees je in de vrijstellingsregeling.

Vrijstellingsregeling

Het Da Vinci College wil studenten met een beperking een eerlijke kans geven om het examen te halen. Er zijn hiervoor extra voorzieningen toegestaan. Die vind je in onderstaande regeling.

Beleid verleende hulpmiddelen bij beperking

Tot slot vind je onderstaand de slaag-zak-regeling van het Da Vinci College, die aangeeft wanneer je je diploma krijgt.

Slaag/Zak regeling

money-bag-euro Financieel Reglement

Dit document is bedoeld om studenten zo veel mogelijk informatie te geven over de kosten die een opleiding bij het Da Vinci College met zich meebrengt. In dit document lichten we een aantal zaken toe en verwijzen we studenten naar belangrijke sites van andere instanties.

Financieel Reglement

headphones-person Klachtenregeling studenten

Het is vervelend als je ontevreden bent over beslissingen of het gedrag van de mensen die bij het Da Vinci College werken. Daarom is het belangrijk dat je ergens met je klacht naartoe kunt en dat er een oplossing komt. In deze regeling kun je lezen wat hiervoor de mogelijkheden zijn voor studenten van Da Vinci. Belangrijk is te weten dat je ook altijd eerst met een vertrouwenspersoon kunt praten over jouw klacht.

Vertrouwenspersoon

Klachtenregeling studenten

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

MELDREGELING BIJ ONGEWENST GEDRAG EN INTIMITEITSINBREUKEN

Klachtenloket

book-open-text Praktijkovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen de student, het Da Vinci College en de werkgever/het stagebedrijf. Als je een bol-traject volgt, komt de praktijkovereenkomst pas aan de orde als de Beroepspraktijkvorming (= stage) begint.
Onderstaand document Praktijkovereenkomst is een voorbeeld, je ontvangt je persoonlijke praktijkovereenkomst van de sectoradministratie. Meer info bij het BPV bureau of de BPV coördinator.

Praktijkovereenkomst

Algemene voorwaarden

people-man-6 Privacy

Het Da Vinci College gaat zorgvuldig om met gegevens van studenten, medewerkers en andere personen waar contact mee wordt onderhouden. Bekijk ons privacystatement, maak kennis met onze functionaris gegevensbescherming en lees hoe we onze studenten informeren over privacy.

Privacy

Beleidsrichtlijn delen studentgegevens

read-email-letter Studentenstatuut

Dit statuut is een verzameling van belangrijke voorschriften. Het beschrijft je rechten en plichten als onderwijs- of examendeelnemer (leerling, cursist of student) van het Da Vinci College.

Studentenstatuut

baby-care-trolley Succesvol studeren voor jonge moeders

In het document werkwijze en samenwerkingspartners staat alle informatie van het project “succesvol studeren voor jonge moeders”.

Werkwijze en samenwerkingspartners

notes-book-text Toelatingsbeleid

Om gebruik te maken van het toelatingsrecht op de opleiding van jouw eerste keuze moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe dat precies werkt staat uitgelegd in het toelatingsbeleid.

Toelatingsbeleid