Aan deze voorwaarden moet je voldoen

Toelatingsbeleid 2022-2023

Heb jij al een opleiding gekozen? Wij kijken graag met je mee of deze opleiding echt bij jou past. Er zijn namelijk voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden. Deze staan in de Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’.

Bekijk het filmpje voor een eenvoudige uitleg.

Je hebt recht op toelating op de opleiding van je eerste keuze als je:

 1. Voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen;
 2. Je je vóór 1 april (voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt;
 3. Je deelneemt aan de door het Da Vinci College verplichte intake-activiteiten.

Het toelatingsproces in vier stappen

Stap 1: voldoen aan wettelijke en aanvullende eisen Stap 1: voldoen aan wettelijke en aanvullende eisen

WETTELIJKE EISEN
Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen die gelden voor die opleiding.

Vanuit het vmbo:

 • een diploma vmbo BB geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma vmbo KB, GL en TL geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 3 en 4.

Vanuit havo/vwo:

 • een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 op havo of vwo geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4.

Vanuit het mbo:

 • een diploma van de Entreeopleiding geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma mbo op niveau 2 geeft toegang tot mbo-niveau 3 en 4.

AANVULLENDE EISEN
Sommige opleidingen (zoals bij design en media) kennen aanvullende toelatingseisen. De toelatingseisen en hoe we testen of een leerling daaraan voldoet, staan op de websitepagina van de betreffende opleiding.

OPLEIDINGEN MET BEPERKTE CAPACITEIT
Een aantal opleidingen hebben een maximum aantal opleidingsplaatsen, een zogeheten numerus fixus. Het maximum bepalen we door onder andere het aantal beschikbare stageplekken, de kans op het vinden van werk of fysieke ruimte. De volgorde van aanmelding bepaalt wie wordt toegelaten. We reserveren bovendien een aantal plekken voor interne doorstromers. Blijven er hiervan plaatsen over, dan gaan die naar externe aanmeldingen.

Na aanmelding krijg je bericht of je in aanmerking komt voor de intake-activiteiten. Is de opleiding vol, dan zoeken we graag samen naar een passend alternatief.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Bij een aantal opleidingen vragen de bedrijven waar studenten stage gaan lopen om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Een student kan zijn of haar opleiding niet met succes afronden als er geen stage is gelopen. Je hebt dan dus een VOG nodig. Twijfel je of je een VOG krijgt? Dan kun je eerst de test doen op watdevog.nl en dit aangeven tijdens het intakegesprek.

Stap 2: Aanmelden Stap 2: Aanmelden

De tweede voorwaarde voor toelating tot de opleiding van je keuze is dat je je vóór 1 april (in het jaar voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt. Is de aanmelding na 1 april, dan ben je ook van harte welkom op het Da Vinci College, maar heb je dan niet meer automatisch toelatingsrecht op de opleiding van de eerste keuze. Mocht het niet meer lukken om je in die opleiding te plaatsen, dan kijken we samen naar een andere geschikte opleiding.

AANMELDEN VOOR OPLEIDING MET LATERE START
Wil je je aanmelden voor een opleiding die niet aan het begin van het schooljaar start, maar bijvoorbeeld op 1 februari? Dan geldt de aanmelddatum van 1 april niet. Je moet uiteraard wel voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen én deelnemen aan de intake-activiteiten.

Stap 3: Deelnemen aan de intake-activiteiten Stap 3: Deelnemen aan de intake-activiteiten

Je wilt natuurlijk zeker weten dat de opleiding écht bij jou past. Daarvoor willen we je graag beter leren kennen. Het Da Vinci College stelt daarom twee intake-activiteiten verplicht. Neemt een toekomstig student hier niet aan deel, dan vervalt het recht op automatische toelating op de opleiding van de eerste keus.

VERPLICHTE INTAKE-ACTIVITEITEN

 1. Het kennismakingsgesprek/de kennismakingsbijeenkomst
  Je ontvangt hiervoor een uitnodiging na aanmelding. Is iemand zonder tegenbericht niet verschenen bij de kennismaking, dan vervalt het recht op automatische toelating tot de opleiding van de eerste keuze. De toekomstig student ondertekent na aanmelding de onderwijsovereenkomst. Ben je minderjarig? Dan moet ook een van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Daarna ben je voorwaardelijk geplaatst in de opleiding.
 2. Het introductieprogramma
  De tweede verplichte intake-activiteit is het bijwonen van het introductieprogramma van de nieuwe opleiding. Hier maakt de student onder meer kennis met de nieuwe docenten, de medestudenten en het beroep waarvoor hij wordt opgeleid. Je krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Stap 4: Welkom op het Da Vinci College! Stap 4: Welkom op het Da Vinci College!

Voldoe je aan de vooropleidingseisen en heb je deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten? Gefeliciteerd, je staat definitief ingeschreven als nieuwe student van het Da Vinci College!

Niet toegelaten? Niet toegelaten?

Er kunnen bijzondere redenen zijn dat het Da Vinci College een student niet inschrijft. Deze weigeringsgronden zijn wettelijk vastgelegd:

 • Je bent niet-kwalificatieplichtig én je hebt voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies gekregen en/of opleidingen voortijdig beëindigd én er zijn minder dan drie studiejaren voorbij sinds de laatste dag waarop je nog stond ingeschreven;
 • Je hebt al zes verblijfsjaren in het mbo achter de rug en nog geen mbo-diploma behaald;
 • Je hebt zo veel ondersteuning en/of aanpassing nodig door een handicap of chronische ziekte (met inachtneming van de WGB) dat er sprake is van een onevenredige belasting;
 • Je bent een gevaar voor jezelf of anderen in het beroep waarvoor je wordt opgeleid, dan wel de praktische voorbereiding op dat beroep. Het gaat hier om zowel de fysieke als morele ongeschiktheid voor het beroep.

NIET TOEGELATEN?
Ben je niet toegelaten tot de opleiding van je keuze, dan kan je daarover een bezwaar indienen. Dit doe je door een schriftelijk bezwaar te sturen naar de Bezwarencommissie Toelating, postbus 1184, 3300 BD te Dordrecht of per e-mail naar bestuurssecretariaat@davinci.nl.

Het Toelatingsbeleid is door het college van bestuur van het Da Vinci College opnieuw vastgesteld in januari 2022.

Het recht op toelating geldt niet voor zogenaamde maatwerktrajecten, zoals opleidingen die versneld gegeven worden of opleidingen die samen met een bedrijf worden aangeboden. Als je je daarvoor aanmeldt, dan bekijkt het Loopbaancentrum van het Da Vinci College of je het best in de maatwerkvariant of in de reguliere opleiding past.

Heb je een ondersteuningsbehoefte waar het Da Vinci College rekening mee moet houden? Dan voeren we vaak nog een afzonderlijk gesprek om in kaart te brengen wat je aan extra begeleiding/ondersteuning nodig hebt tijdens je opleiding.