Ons onderwijs

Leren bij
Da
Vinci

In het mbo leer je voor een beroep. Dat doe je het beste door veel in de praktijk te doen. Daarom hebben wij op school mooie praktijkruimtes waar jij met lesopdrachten uit het echte werkveld aan de slag kunt gaan. Hybride leren noemen we dat. Daarnaast hebben we een team van docenten, instructeurs, leermeesters uit het bedrijfsleven en pedagogisch medewerkers paraat staan om jou te begeleiden in je leerproces, je te coachen en klaar te maken voor je examen. Op naar een mooie baan en carrière!

Leerklimaat en omgeving Leerklimaat en omgeving

Het Da Vinci College lijkt -gezien vanaf de middelbare school- misschien een grote school, maar dat zijn we niet. We zijn een heel persoonlijk ROC waar iedereen welkom is. Onze diverse opleidingen zijn ingedeeld in werelden en bijna elke wereld heeft een eigen gebouw. Dat is de plek waar jij je lessen volgt en waar je binnen ‘no-time’ een bekend gezicht bent! Veilig en vertrouwd. Dat is belangrijk, want als jij je prettig voelt op school kun je je beter richten op je lessen en ook beter je talenten vinden en ontwikkelen. Je studieloopbaanbegeleider en docenten helpen je daar persoonlijk bij en coachen je zo door de studie heen. Zo haal je het beste uit jezelf!

Individuele benadering en flexibel onderwijs Individuele benadering en flexibel onderwijs

Bij Da Vinci vragen we jou als student na te denken over jouw leervraag. Wat heb je nodig? Wat wil je leren? Door hierbij stil te staan geef je sturing aan je eigen ontwikkeling en neem je verantwoordelijkheid over je eigen loopbaan. Natuurlijk helpen we je bij het formuleren van de antwoorden op deze vraag en bij het herkennen en inzetten van je talenten. Waar het om gaat is dat jij zelf keuzes maakt. Zo leer je makkelijker en ben je gemotiveerd om te leren. Leren op je eigen tempo, met jouw eigen doelen kan binnen onze flexibele lesprogramma’s en door te excelleren.

Onderwijsvormen Onderwijsvormen

Het is onze taak om dat wat jij bij ons leert zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de beroepspraktijk. Daar hebben we het ‘hybride leren’ voor bedacht. We laten studenten zoveel mogelijk in contact komen met het toekomstige beroep. Bijvoorbeeld in moderne contextrijke leeromgevingen zoals de Duurzaamheidsfabriek, het Dordts Ondernemers Centrum (DOC), het Gezondheidspark, de Bouwcampus, het Zorginnovatiecentrum en restaurant ‘LEO’. Hier wordt de praktijk nagebootst en werk je aan realistische studieopdrachten van bedrijven en instellingen. Dat is erg motiverend en inspirerend en het heeft als groot voordeel dat je werkt aan actuele vraagstukken en opdrachten uit de beroepspraktijk. Zo weet je zeker dat je straks met je diploma op zak beschikt over actuele kennis!

Naast de tijd die je besteed in de praktijk, zijn er natuurlijk ook theoretische lessen en is een deel van je opleiding gericht op persoonlijke vorming. Hele dagen lessen volgen in een klaslokaal is niet langer meer de standaard. Onze docenten kijken naar de leerdoelen, naar de klas en naar de opdracht en bepalen dan welke didactische werkvorm het beste past. Zo kan het zijn dat je digitaal een theorieles krijgt of filmpjes met instructies ontvangt, waarna je op school verder werkt aan je studieopdracht. Fysieke en digitale middelen wisselen we dus af net zoals dat werkvormen kunnen verschillen per opdracht.

Meer informatie

Heel belangrijk: evalueren Heel belangrijk: evalueren

Je volgt een opleiding om te leren. Dat gaat verder dan alleen goede cijfers halen. Bij Da Vinci hechten we veel waarde aan jouw ontwikkeling, dat is minstens zo belangrijk als het behalen van een toets. Wij stimuleren onze studenten om een actieve rol aan te nemen in het eigen leerproces en kennis uit te breiden door vooral zelf te zoeken en te ontdekken. Docenten houden regelmatig persoonlijke evaluatiemomenten met studenten. Zo krijg je meer grip op je eigen leerproces en kan de docent jou goed blijven ondersteunen met wat jij nodig hebt om jouw leerdoel te behalen. Dit ‘formatieve handelen’ is een cruciaal onderdeel van ons onderwijs; je eigen leeropbrengst is de peilstok voor de voortgang en groei van jou als student. Ons motto is dan ook: evalueren om te leren.

Dynamisch onderwijs

Bij het lezen van de term dynamisch onderwijs heb je misschien zo je bedenkingen. Want zeg nou zelf, school en dynamisch dat is niet de meest voor de hand liggende combinatie. Eerlijk is eerlijk, naar school ga je om te leren. Zo werkt het bij Da Vinci ook. Maar wat als we dat leren nou nét even wat leuker en aantrekkelijker kunnen maken? Zeker weten dat jij dan gemotiveerd blijft om je diploma te behalen!

Zo maken wij studeren dynamisch:

  • Ervaar je toekomstige beroep in de realistische en innovatieve praktijkesomgevingen zoals de Duurzaamheidsfabriek, Dordts Ondernemers Centrum (DOC), het Gezondheidspark, Zorginnovatiecentrum en restaurant ‘LEO’.
  • Excelleer en doe mee aan vakwedstrijden of het excellentieprogramma als je een stap verder wilt zetten naast je opleiding.
  • Duik in de praktijk: voer projecten uit voor bedrijven en organisaties en volg de gastlessen van jouw opleiding.
  • Werk samen met studenten, docenten en bedrijven uit andere landen. Doe mee aan internationale projecten of ga op een buitenland stages.
  • Wordt lid van het Student Ambassadeursteam.

Welke richting past bij jou?

Ontdek onze werelden

Ons opleidingsaanbod hebben we ondergebracht in 12 'werelden'. Van kok of verpleegkundige tot autotechnicus of kapper: met de mbo-opleidingen van het Da Vinci College kun je alle kanten op. Elke wereld staat voor een ander vakgebied.