Wat zijn de mogelijkheden?

Samenwerken met Da Vinci

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij leiden als ROC de vakmensen van morgen op en geven werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Omgekeerd is de bijdrage van het werkveld onmisbaar om het onderwijs relevant en actueel te houden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van stages/ leerwerkplekken, maar ook met projecten, praktijkopdrachten of advisering. Bekijk de mogelijkheden!

Energie(k) Onderwijs

Energie(k) Onderwijs is een grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken. Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg VI programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie

STAGES & LEERWERKPLEKKEN

Leren in de context van de beroepspraktijk is de kern van ons onderwijs. Om al onze studenten die mogelijkheid te geven, werken we intensief samen met bedrijven en instellingen in de regio. Ook kennismaken met de professionals van morgen? Als erkend leerbedrijf bied je ze een veilige, inspirerende omgeving om het vak en de juiste beroepshouding te leren.

ALLES OVER STAGES & LEERWERKPLEKKEN

Regionale partners helpen werkzoekenden

Het Da Vinci College werkt nauw samen met regionale partners die studenten kunnen helpen bij het vinden van een baan. Of het nu gaat om begeleiding, hulp, advies of de verbinding met regionale werkgevers in kansrijke sectoren. De dienstverlening is kosteloos, persoonlijk, ondersteunend en verbindend.

Projecten en opdrachten

Het Da Vinci College onderscheidt zich met ‘hybride leeromgevingen’. We integreren het leren op school zo veel mogelijk met leren in de context van de beroepspraktijk. Dat gebeurt tijdens stages, maar ook in de vorm van projecten en opdrachten. ‘Echte’ opdrachten maken het leren voor de studenten leuk en relevant en leveren voor de opdrachtgevers niet zelden verrassende (en verrassend bruikbare) resultaten op.

Voorbeelden uit de praktijk

Zwemles tijdens de lockdown
Studenten Sport en Bewegen gaven tijdens de corona-lockdown, toen de zwembaden gesloten waren, zwemles in de buitenlucht. Zij deden dat in een zeecontainer gevuld met lekker warm water. Er konden vier kinderen tegelijk les krijgen. Het idee werd mede bedacht en op poten gezet door de studenten. De studenten deden zo relevante praktijkervaring op, maar zorgden er vooral ook voor dat kinderen ook tijdens de lockdown veilig konden leren zwemmen en hun A, B of C diploma konden behalen.

Studenten vinden samen met regionale partijen ‘DRNKLD’ uit
Studenten van het Da Vinci College, het regionale bedrijfsleven en twee studentes Toegepaste Psychologie van HBO Drechtsteden die hun handen ineen slaan en samen een innovatief product ontwikkelen. Dat is dynamisch onderwijs in de praktijk! Smart Technology studenten Wes en Lars ontwikkelden een innovatieve voet met led-licht die gedurende de werkdag verkleurt van volledig groen naar volledig rood licht. Met als doel mensen precies zoveel water te laten drinken als goed voor hen is: 100ml water per uur.

“If you don’t trust it, check it”
Studenten van de opleiding Travel & Leisure deden in het voorjaar van 2020 mee aan de jaarlijkse wedstrijd van Defence for Children-ECPAT. Ze kregen de opdracht een gadget te bedenken dat op vakantie gebruikt wordt en waarop een slogan staat die mensen in actie zet om vermoedens van kindermisbruik te melden als ze in het buitenland zijn. De Da Vincistudenten sleepten daarbij de prijs in de wacht voor het winnende idee. Zij hadden als gadget UV-armbanden bedacht met de slogan: “If you don’t trust it, check it”. De bandjes zijn door de organisatie ontwikkeld en uitgedeeld aan vakantiegangers. Zo hebben de studenten hopelijk bijgedragen aan het terugdringen van kindersekstoerisme.

Mijn Digitale Werkplaats (MDW) Drechtsteden

In dit bijzondere project helpen mbo- en hbo-studenten ondernemers met bijvoorbeeld online marketing, sociale media, webshops of zoekmachineoptimalisatie. Zij worden hierin bijgestaan door expertbedrijven uit de regio. Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden is een initiatief van ROC Da Vinci College. Het komt voort uit de Versnellingsagenda Digitalisering mkb van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld om met regionale initiatieven het mkb te ondersteunen. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat het mkb ook in de toekomst succesvol blijft. MDW Drechtsteden wordt mede-ondersteund door de gemeente Dordrecht en Rabobank IJsselmonde Drechtsteden.

 

‘Slimste Handen van Nederland’
Studenten Bernard Polinder en Mark Grootendorst van de opleiding Middenkader Engineering van het Da Vinci College ontvingen vrijdag 24 september de prijs “Slimste Handen van Nederland 2021″. De studenten kregen de prijs voor een opdracht die zij uitvoerden voor zorginstelling ASVZ. Daar werd het continue alarm van een lege sondepomp als hinderlijk ervaren door zowel bewoners als medewerkers. De studenten brachten samen met twee hbo-studenten het probleem in kaart en ontwikkelden techniek en een slimme applicatie waarmee het alarm nu vanaf afstand uitgezet kan worden. ASVZ geeft aan erg onder de indruk te zijn van de kundigheid en betrokkenheid van de studenten. Binnenkort start een testgroep van de zorginstelling met het in gebruik nemen van de afstandsbediening. Als beloning zijn Bernard en Mark uitgenodigd voor een VIP-bedrijfsbezoek bij Tata-steel.

Excellentieprogramma zorgtechnologie
‘Denkkracht van jongeren inzetten bij innovatie’: hiermee nodigde Marcel Wilschut – innovatiemanager van het Albert Schweitzer ziekenhuis – zorg- en techniekstudenten van het Da Vinci College uit tijdens de afsluitende online bijeenkomst van excellentieprogramma Zorgtechnologie. Na een prikkelend verhaal van de innovatiemanager presenteerden de studenten de door hen bedachte zorginnovaties aan een publiek van maar liefst 32 personen.

Bekijk hier de video

Leer hier verder

Studenten ingezet bij coronatests
Studenten doktersassistent helpen mee in coronateststraat GGD. Vanaf 1 juni kon iedereen met klachten die passen bij het coronavirus zich laten testen. Een hele klus, waar de organisatie wel wat extra handjes bij kon gebruiken. Maar liefst 8 studenten doktersassistent van het Da Vinci College – opgeleid tot tester en bemonsteraar – hielpen daarom mee in de teststraat van de GGD in Dordrecht (Oranjepark). De GGD was erg enthousiast over hun bijdrage.

Lees hier verder

Geef het Dordt
Geef het Dordt biedt in samenwerking met studenten van het Da Vinci College de mogelijkheid voor fietsonderhoud en reparaties. En het mooie is dat de fietsen gedoneerd worden aan mensen die het nodig hebben. Het is een win-win situatie! Entree studenten van het startcollege bij Da Vinci (opleiding mobiliteit) kunnen in de praktijk oefenen en tegelijkertijd dragen ze een steentje bij aan de maatschappij. De studenten weten dat hun fietsen écht gebruikt gaan worden en dat ze goed terechtkomen. Samen met Geef het Dordt hebben studenten met Kerst in 2020 ook 400 kg aan marsepein omgevormd tot hartjes die zijn uitgedeeld aan iedereen die een steuntje in de rug kon gebruiken. Ook hier willen de studenten graag aan meewerken, het zijn mooie initiatieven met een maatschappelijk karakter.

Gastlessen/bedrijfsbezoeken

Jouw kennis delen met onze studenten? Of je bedrijf/vakgebied onder de aandacht brengen van onze studenten? Dat kan op verschillende manieren. Naast het bieden van een of meerdere stageplaatsen of de hierboven genoemde projecten en opdrachten, kun je bijvoorbeeld ook denken aan het geven van gastles of het bieden van een kijkje achter de schermen bij jouw bedrijf/organisatie.

Meedenken over het onderwijs/advisering

In een snel veranderende wereld is het extra belangrijk dat het beroepsonderwijs actueel is en aansluit bij de behoeften van het werkveld. Tegelijk is dat ook een steeds grotere uitdaging. Eén waarbij de betrokkenheid van werkgevers essentieel is. Heb jij ideeën over hoe we onze opleidingen kunnen verbeteren en onze studenten nog beter kunnen toerusten op een loopbaan in jouw sector, dan horen we die graag! Dat kan op een groot aantal manieren: van een eenmalig gesprek tot structurele samenwerking op dit vlak. Binnen en rond Da Vinci zijn er verbindingen met het werkveld in de vorm van bijvoorbeeld sectortafels, innovatietafels, bedrijvenkringen en werkveldcommissies. Interesse? Laat het weten via het de accountmanagers. Zij kunnen je ook helpen als je ideeën hebt bij het opleiden/bijscholen van jouw eigen medewerkers.

Contact accountmanagers

Internationale samenwerking

Het Da Vinci College neemt deel aan verschillende internationale samenwerkingsprojecten. Het doel is om te innoveren en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en relevanter en toekomstbestendiger te maken. Het werken in internationale projecten helpt onze docenten en medewerkers ook om hun ervaring te verbreden en hun vaardigheden te verbeteren.

Meer over internationale samenwerkingen