Vertrouwenspersoon

 

Heb je als student of medewerker te maken met ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie?
“Een vertrouwenspersoon staat voor je klaar!”

Het Da Vinci College hecht veel waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor zowel onze studenten als onze medewerkers. We willen iedereen in staat stellen om optimaal te kunnen presteren en doen er daarom alles aan om voor een veilige sfeer en omgeving te zorgen. Gelukkig blijkt uit zowel de medewerkerstevredenheidsonderzoeken als de JOB-enquête dat we daar goed in slagen, maar het kan toch voorkomen dat een student of een medewerker zich niet veilig voelt of met een probleem worstelt waar hij of zij niet met iedereen over kan praten.

Voor dat soort situaties heeft het Da Vinci College vertrouwenspersonen benoemd. Bij deze personen kunnen vertrouwelijke kwesties onder de aandacht worden gebracht. Zij zullen je vervolgens met raad en daad bijstaan.

Vertrouwenspersoon studenten
Onderstaande medewerkers zijn vertrouwenspersoon voor de studenten. Zij vervullen hun rol Da Vinci-breed, dus de student kan zelf kiezen wie hij of zij in vertrouwen neemt.

Tijdens schooldagen zijn we telefonisch en via whatsapp bereikbaar tussen
08.30 en 17.00 uur.

Vertrouwenspersoon medewerkers
Medewerkers van het Da Vinci College kunnen zich met vraagstukken van vertrouwelijke aard in de eerste plaats wenden tot de dienst HRM, of contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

“Wij willen graag dat jij je veilig voelt”
Neem contact met ons op als dat niet zo is

Wat is eigenlijk ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is gedrag dat je zo storend vindt dat je er last van hebt tijdens je studie of werk. Niemand anders dan jij bepaalt wat ongewenst is. Anderen respecteren jouw grens niet. Ook heel subtiele vormen kunnen een gevoel van onveiligheid geven en het plezier in je studie of werk verminderen. Het kan zelfs leiden tot stress en psychische- of lichamelijke klachten. Blijf er dus niet mee rondlopen! Binnen Da Vinci houden we ons aan de gedragscode.

Een paar voorbeelden

 • Je ontvangt opdringerige (Whatsapp) berichten
 • Je ervaart discriminatie of racisme
 • Je krijgt meer dan gemiddelde belangstelling van een student, collega of medewerker en ervaart dat als onprettig
 • Je krijgt seksueel getinte opmerkingen of grappen te horen, of je wordt onnodig aangeraakt, beetgepakt of de weg versperd
 • Je wordt genegeerd door studiegenoten of collega’s.
 • Je voelt je vervelend over het feit dat je betrokken wordt bij het roddelen over een studiegenoot, een medewerker, een collega of andere mensen met wie je te maken hebt tijdens je studie
 • Je voelt je niet serieus genomen door studiegenoten, docenten of medewerkers van het da Vinci College
 • Je bent getuige van grensoverschrijdend gedrag gericht op anderen
 • Je ervaart andere vormen van ongewenst gedrag dan de genoemde voorbeelden

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag bespreekbaar wordt gemaakt.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor je betekenen

Als onafhankelijk vertrouwenspersoon helpen wij je om van een afstand naar de situatie te kijken. We luisteren naar jouw verhaal, denken mee en verkennen je opties met de voor- en nadelen. We kijken hoe je voor jezelf de situatie kunt verbeteren of welke andere actie je kunt ondernemen. Dit biedt jou de ruimte om zelf te bepalen of, en zo ja welke, stappen jij wilt zetten. Wij begeleiden je op weg naar een oplossing.

Wat kun je zelf doen

Je kunt contact opnemen met degene die het ongewenste gedrag vertoont en proberen om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Misschien is de ander zich niet van bewust van de uitwerking van zijn/haar gedrag op jou. Je kunt aan hen vertellen dat je hun gedrag als ongewenst, kwetsend of zelfs als bedreigend ervaart. Ook kun je het bespreken met iemand die je vertrouwt, een docent, studieadviseur of vriend(in). Maar het kan zijn dat dat niet helpt of dat er drempels zijn om dat te doen. Dan kunnen anderen ingeschakeld worden, zoals een vertrouwenspersoon. Lost dat niets op, of is het niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het gedrag te ernstig is, neem dan zeker contact op met een vertrouwenspersoon.

Twijfel je? Ook dan kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon

Wat doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in een vertrouwelijke sfeer met jou. Er wordt naar je geluisterd en samen met jou wordt bekeken hoe het probleem opgelost kan worden. Onder alle omstandigheden wordt je verhaal vertrouwelijk behandeld en onderneemt een vertrouwenspersoon alleen actie als jij ermee instemt. Hij of zij kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon die jou dat onveilige gevoel geeft eventueel in bijzijn van zijn/haar leidinggevende. De vertrouwenspersoon is geen mediator, maar is er als ondersteuning. Jouw gevoelens zijn altijd het vertrekpunt. De vertrouwenspersoon zal áltijd jouw belangen behartigen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een (anonieme) melding te doen.

De vertrouwenspersoon adviseert en begeleid je bij de mogelijke stappen die je kunt zetten. Hij/zij luistert naar je en helpen je bijvoorbeeld om je ervaringen te bespreken met de andere partij, maar jij houdt altijd de regie! Zij werken onafhankelijk en wat jullie bespreken, is in principe vertrouwelijk.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen?

 • Een luisterend oor bieden
 • Jou opvangen als je ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ervaart;
 • Samen met jou zoeken naar oplossingen;
 • Bespreken van mogelijke stappen;
 • Begeleiden wanneer je dit wenst;
 • Doorverwijzen naar hulpverlenende instanties (in- en extern);

Een formele klacht indienen
Als je pogingen om de situatie te veranderen niet hebben geholpen, kun je een klacht indienen bij de raad van bestuur. De vertrouwenspersoon informeert je over de klachtenregeling en de procedure. Hij /zij helpt je bij het formuleren en indienen van een klacht en ondersteunt je tijdens de procedure.

Krijg je als student of medewerker te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dan kun je dus aankloppen bij de vertrouwenspersoon, ook – of vooral – als je twijfelt.