College van bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur & Toezicht

Het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding over het Da Vinci College en is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de coördinatie van de algehele gang van zaken en een verantwoorde besteding van de middelen.

WIE?

Henrik Stevens

VOORZITTER

Henrik Stevens is de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid Holland Zuid en daarmee van het Da Vinci College. Henrik was sinds 2017 directeur van Techniek College Rotterdam, een samenwerkingscollege van de ROC’s Albeda en Zadkine. Henrik heeft een achtergrond in met name de maritieme kant van techniek, onder andere als directeur bij SCALDA en bij HSB International.

LINKEDIN

Henrik Stevens

WIE?

Ingrid Tuinenburg

Op 1 mei 2023 is Ingrid Tuinenburg gestart als lid van het college van bestuur bij het Da Vinci College.
Ingrid was directeur van Albeda Zorgcollege en heeft als directeur van de zorgopleidingen in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de samenwerking met partners in het werkveld, onderwijs en lokale overheden. 

LINKEDIN

Ingrid Tuinenburg

STUDENTENRAAD

Het college van bestuur overlegt regelmatig met de studentenraad. Als lid van de studenteraad praat jij namens alle studenten van Da Vinci. Je denkt mee over hoe het onderwijs beter of anders kan.

RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Da Vinci College. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het college van bestuur en voorziet hen van advies.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer M. Çelik (voorzitter)
  • Mevrouw mr. J. Stuurman (vicevoorzitter en secretaris)
  • Mevrouw M. Spaans – Den Heijer
  • De heer drs. D.J. Schrijer
  • De heer M.R. Janssen
  • De heer G.A.A. Reijnders

 

HOE ZIT DE ORGANISATIE VERDER IN ELKAAR?

Het Da Vinci College verdeelt zijn onderwijs in vier sectoren: Techniek & Media, Economie & Ondernemerschap, Gezondheidszorg & Welzijn en Participatie. Iedere sector heeft een sectordirecteur en een aantal onderwijsteams met domeinleiders. De onderwijsteams vormen het hart van de organisatie. De sectoren werken samen met elkaar en met bedrijven en andere instellingen in de omgeving. Dit is de kracht van de inrichting van onze organisatie.

Bekijk in het organogram hieronder hoe de structuur van het Da Vinci College er precies uitziet.

Bekijk Organogram