Algemene studie informatie

Voorzieningen

bag-school Communicatie

Iedere student krijgt een eigen Da Vinci emailadres dat eindigt op @mydavinci.nl.
Zodra je gestart bent met de opleiding, wordt alle communicatie vanuit school naar dit mailadres toegestuurd. Lees dus regelmatig je Da Vinci email, want anders mis je belangrijke informatie.

alert-message-laptop Digitale leeromgeving

Het gebruik van ICT wordt binnen het Da Vinci College zo veel mogelijk gestimuleerd.

 • Je hebt een eigen studentenmail (studentnummer@mydavinci.nl). Mail doorsturen? Werken met Microsoft 365!
 • Op MyDaVinci vind je alle webapplicaties zoals Microsoft 365 (inloggen met schoolaccount).
 • Its Learning is onze elektronische leeromgeving. Hier vind je bijvoorbeeld veel van je opdrachten.
 • Tijdens online lessen werk je met Teams als onderdeel van Microsoft 365.
 • Osiris is het studentenportaal. Hier vind je jouw cijfers en rooster.
 • Software bestellen met korting? Dat doe je via Slim of Surfspot.
 • Printen kun je via MyDavinci en ‘Mijn afdrukken’. Meer informatie vind je hier.
 • Wat is een datalek? Wat doe je als je er mee te maken krijgt? Kijk hier voor meer informatie

laptop-2 Mydavinci

Mydavinci is je digitale werkomgeving. Hier zijn alle webapplicaties te vinden maar ook de digitale studiegids, het laatste nieuws over activiteiten en andere informatie die voor jou belangrijk is.
Als je wilt inloggen op www.mydavinci.nl gebruik je je Da Vinci inloggevens. In alle gebouwen van het Da Vinci College kun je inloggen op het Wifi-netwerk van Eduroam.
Je logt in met je Da Vinci inloggevens.

meeting-team-laptop-woman-1 Inloggen

Als je wilt inloggen in de systemen van het Da Vinci College, gebruik je je Da Vinci inloggegevens. In alle gebouwen van het Da Vinci College kun je inloggen op het Wifi-netwerk van Eduroam.

wifi-laptop Laptop

Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Veel lesmateriaal is digitaal beschikbaar via It’s Learning bijvoorbeeld. Hierdoor hoef je nog maar weinig boeken te kopen.
De minimale eisen waaraan een laptop moet voldoen vind je hier beschreven. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen die je hier kunt vinden en bij de opleidingen.
Heb je problemen met je wachtwoord, laptop of het gebruik van Eduroam, MijnWerkplek of MijnAfdrukken?

Wachtwoord reset studenten

Als je niet kunt inloggen in de DVC omgeving doordat je je wachtwoord vergeten bent, kun je op de volgende manieren je wachtwoord laten resetten:

 • Iedere docent kan een studentenwachtwoord resetten via de wachtwoordbeheer reset tool.
 • Bij de balie in gebouw Bianco op het Leerpark kan een studentenwachtwoord ook gereset worden nadat je je schoolpas hebt laten zien.
KIEN studentenondersteuning via de studentenhelpdesk “088 6575080

Voor onderstaande problemen kun je gratis bij de Studentenhelpdesk van KIEN terecht:

 • Gebruik van Eduroam. Alleen instellingen en connectiviteit problemen (geen hardware en driver problemen met wifi adapters).
 • Gebruik van MijnWerkplek.
 • Gebruik van MijnAfdrukken.

passport-hand Legitimatie

Als je je op het terrein van het Da Vinci College bevindt, ben je altijd verplicht om je te legitimeren met je studentenpas als daar om gevraagd wordt.

flag-information Informatiecentrum opleidingen

Wil je meer informatie over onze opleidingen? Stuur dan een email naar: opleidingeninfo@davinci.nl. Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: 0900- 7890789

messages-people-user-question-exclamation Klachtenregeling

Deze regeling geldt voor studenten en personeelsleden. Doel van de regeling is een veilig schoolklimaat te creëren.
Het kan gaan over klachten die betrekking hebben op de begeleiding van studenten, het toepassen van strafmaatregelen, discriminerend gedrag en agressie, maar ook over de inrichting van de schoolorganisatie. De klager kan zijn klacht zowel intern als extern kenbaar maken. Bekijk hier de regeling en bijbehorende informatie.

app-window-text-1 Leerplicht

Leerlingen zijn tot en met 16 jaar leerplichtig. Als je verzuimt – zestien uur in 4 opeenvolgende weken – wordt dit gemeld aan het bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). In overleg met de school (je studieloopbaanbegeleider) zal de leerplichtconsulent dan actie ondernemen naar jou en je ouders.

Kijk voor meer informatie over Leerplicht op de site van de overheid.

multiple-actions-time MBO Studentenfonds bij studievertraging

Sinds de oprichting van een mbo studentenfonds is er een mogelijkheid bij bijzondere omstandigheden een vergoeding aan te vragen bij het mbo studentenfonds. Door dit formulier in te vullen en te verzenden wordt de aanvraag gedaan.
Zo lang een student studiefinanciering ontvangt is het niet mogelijk een beroep te doen op deze regeling en een aanvraag te doen bij het mbo studentenfonds.

MBO Studentenfonds

alert-circle Regels en afspraken

Beroepsopleiding? Dus een beroepshouding! Daarom hieronder wat afspraken.

 • Op school kleed je jezelf zoals je dat op je werk zou doen, toch?
 • Eten? Lekker! Maar wel buiten de lessen in de kantine of koffiecorner.
 • Roken? Doen we gewoon niet… behalve op aangewezen plekken.
 • Op laptop of telefoon kijk je naar… schoolwerk!
 • Muziekje erbij? Als de docent het goedkeurt.
 • Je rommel opruimen is heel normaal!
 • Gereedschap terug op z’n plek…

Da Vinci college is een ‘Gezonde school‘. Wat dat betekent kun je hier lezen.

De rechten en plichten die je als student hebt, hebben we beschreven in het studentenstatuut. Bekijk deze hier.

credit-card-give Studentenkaart

Alle studenten krijgen een persoonlijke studentenkaart. Deze kaart gebruik je om je te legitimeren op school, bijvoorbeeld als een beveiliger daarnaar vraagt. Daarnaast kun je er op sommige locaties ook je kluisje mee openen en je kunt er mee printen.
Als je de kaart kwijt bent, kun je bij de studentenadministratie een nieuwe kaart laten maken.

smiley-sick Ziekmelden

Ben je 18 jaar of ouder? 

Je kunt je online ziekmelden op het studentenplatform Osiris.
De ziek- of afwezigheidsmelding dien je vòòr aanvang van je eerste les in Osiris geregistreerd te hebben. Verwacht je langdurig afwezig te zijn of lukt het je niet om de melding op het portaal te registreren neem dan contact op met je SLB’er en verzuimbegeleider.

Jonger dan 18 jaar?

Studenten/ouders dienen de ziekmelding telefonisch te melden via 088-6574080.
Word je tijdens de les ziek? Meld je ziek bij je docent & studieloopbaanbegeleider.
Loop je stage? Meld je dan ook ziek bij je stagebedrijf.

Begeleiding en advies

conversation-chat-bubble Bindend studieadvies

Studenten op het mbo krijgen het eerste jaar een studieadvies. Dit is een advies over de voorzetting van de opleiding. Bij een 1-jarige-opleiding wordt dat advies gegeven tussen 3-4 maanden na startdatum van de student. Bij een meerjarige-opleiding is dat tussen 9-12 maanden na startdatum van de student.

Het studieadvies is een onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding die we als Da Vinci College aanbieden. Samen met een studieloopbaanbegeleider heeft de student voortgangsgesprekken. In die gesprekken wordt er onder andere besproken hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat, hoe de studievoortgang is en waar meer begeleiding nodig is.

Positief of negatief studieadvies

Een studieadvies kan positief of negatief zijn:

 • Positief advies
  De student kan de opleiding vervolgen.
 • Negatief advies
  School bepaalt of de student met de opleiding moet stoppen. Als dat zo is, is er sprake van een negatief bindend studieadvies. Het Da Vinci College begeleidt de student daarna naar een andere opleiding.
Negatief advies

Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Als het niet goed gaat, krijg de student eerst een schriftelijke waarschuwing. De student krijgt ook de tijd om de studieresultaten te verbeteren. Er worden afspraken gemaakt over de zaken die verbeterd moeten worden om op de opleiding te kunnen blijven. Of er wordt samen met de SLB’er besloten om te gaan oriënteren op een beter passende opleiding. De studieloopbaanbegeleider kijkt vervolgens samen met de student naar de vorderingen en de verbeterafspraken. Als opnieuw blijkt dat de studievoortgang onvoldoende is, wordt er na overleg met het team (van de opleiding) een negatief bindend advies gegeven.
Er wordt schriftelijk helder aangeven waarom het diploma in deze opleiding voor de student niet haalbaar is. Uiteraard begeleidt de school de student daarna naar een opleiding die wel goed bij de student past.

De volledige procedure over (bindend) studieadvies vind je hier.

conversation-speak Loopbaanadvies

Ben je student bij het Da Vinci College en twijfel je of de huidige opleiding wel goed bij jou past? Wil je uitzoeken welke opleiding of welk beroep meer geschikt voor je is? Weet je nog niet goed welke (hbo-)opleiding je hierna wil gaan doen? Dan kun je advies krijgen van de loopbaanadviseurs.

Loopbaanadvies kan bestaan uit verschillende onderdelen:
 • Een kennismaking/oriëntatiegesprek
 • Eventueel het maken en bespreken van verschillende testen*
 • Het maken van opdrachten en/of mee lopen bij een bedrijf/Instelling/opleiding
 • Een afsluitend adviesgesprek

* Denk aan beroepsinteressetest/persoonlijkheidstest/capaciteitentest

We willen je graag als volgt helpen:
 • Ga naar je studieloopbaanbegeleider en bespreek de (studie-)problemen en kijk of je er samen uitkomt.
 • Is dat niet het geval, dan kan de studieloopbaanbegeleider jou via de zorgcoördinator aanmelden voor een loopbaanadvies.
Wie zijn de loopbaanadviseurs?
Dordrecht (Leerpark)
 • Brigitte Ruivenkamp
 • Henriëtte van Dijk
 • Anouk Rits
 • Nikol Joosten
 • Rikco Alers
 • Sven Reijerkerk
 • Sabine van der Kaa
Gorinchem
 • Anouk Rits
 • Nikol Joosten
Waar vind je de loopbaanadviseurs?

Dordrecht:
Leerparkpromenade 100, Gebouw Bianco, Loopbaancentrum

Gorinchem:
Mollenburgseweg 82. Je kunt je melden bij de receptie.

Wil je meer informatie over onze opleidingen of contact opnemen met een loopbaanadviseur?
Kijk dan hier of stuur een email naar: opleidingeninfo@davinci.nl. Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: 0900-7890789.

school-teacher-braille Passend onderwijs

Heb je extra ondersteuning nodig voor het volgen van een beroepsopleiding? Het Da Vinci College wil samen met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Als jij ondersteuningsbehoeften hebt in je opleiding – bijvoorbeeld door ziekte, handicap of een leerbeperking –  gaan we met jou in gesprek om jou de juiste hulp te kunnen bieden. Dat gebeurt in overleg met je studie loopbaanbegeleider en een intern begeleider. Voor meer informatie kun je hier klikken.

forbidden-phone-off Pesten

Word je gepest of op een andere manier lastiggevallen? Heb je een probleem waar je niet over durft te praten? Neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen op onze school. Zij helpen je graag.
Wie zijn onze vertrouwenspersonen?
Klik hieronder.

Vertrouwenspersonen

Bekijk ook ons anti pest protocol

 

 

browser-user-help-message Remedial Teaching

Voor studenten met taal- of rekenproblemen zijn er remedial teachers aanwezig op het Da Vinci College. Zij begeleiden je individueel en helpen je zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. Via je studieloopbaanbegeleider kun je daar terecht.

calculator-app Reparatietraject taal en rekenen

Is jouw kennis van rekenen of taal onder het gewenste niveau? In korte tijd brengen ervaren en enthousiaste docenten jou op het gewenste niveau.
Informeer bij je studieloopbaanbegeleider wat het best bij je past.

headphones-customer-support-question Servicecentrum

Heb je meer vragen of hulp nodig, dan is het Servicecentrum er om jou verder te helpen. Het Servicecentrum biedt trainingen, coaching, praktische hulp bij financiële problemen of huisvesting. Of ze verwijzen je naar gespecialiseerde hulpverlening buiten de school als dat voor jou beter is.

Vraag het aan je studieloopbaanbegeleider als je meer wil weten over het aanbod van het servicecentrum.

phone-action-question Studieloopbaanbegeleiding

Gedurende jouw studie op het Da Vinci College word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (SLB). Bij je SLB kun je altijd terecht als je vragen hebt of als je ondersteuning bij je studie nodig hebt. Per jaar heb je minimaal 4 gesprekken met je studieloopbaanbegeleider over je studievoortgang en je loopbaan.

certified-ribbon-2 Studievoortgang

Gedurende jouw opleiding krijg je een aantal keer een advies over het vervolg van jouw studie. Dat advies is afhankelijk van jouw presteren. Na elke periode van 10 weken bespreekt het docententeam de studieprestaties van de studenten. Alle betrokken docenten bespreken dan jouw resultaten. Hierbij spelen je studiepunten en je beroepshouding en gedrag een grote rol. Naar aanleiding van die studentbesprekingen volgt aan het eind van het eerste jaar een positief of negatief studieadvies wat je studieloopbaanbegeleider met je bespreekt. Dat advies wordt in je dossier opgenomen.

smiley-sick-contageous Uitval

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat er een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, zoals zorgcoördinatoren op school.

phone-actions-add-1 Verzuim

Schoolverzuim kan het behalen van jouw diploma in de weg staan. Wij vinden het belangrijk te weten waarom je niet op school bent. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt.

 • Als je om een bepaalde reden niet op school kunt komen, neem dan telefonisch contact op met school. Je belt naar 088 6574080 of je meldt je af via Eduarte Studentenportaal. Nog geen 18? Je ouder of verzorger meldt jou ziek!
 • Als je verzuimt, maar je hebt je niet afgemeld dan neemt de verzuimcoördinator contact met je op. Dit kan consequenties hebben voor je studie en studiefinanciering.
 • Als je om een bepaalde reden niet naar je leerbedrijf kunt, neem dan telefonisch contact op met school en met je leerbedrijf.
 • Wil je naar een bruiloft of begrafenis, moet je naar de dokter? Bespreek het met je studieloopbaanbegeleider

messages-people-person-bubble-circle-1 Zorgcoördinator

Heb je persoonlijke problemen? Lukt het even niet daardoor? Een zorgcoördinator zorgt ervoor dat je de specifieke hulp en begeleiding krijgt, die je nodig hebt. Dit gaat altijd in overleg met jouw studieloopbaanbegeleider.

baby-care-trolley Zwanger

Ik ben zwanger. Ik word vader. Hoe moet het nu verder met mijn opleiding?

Het Da Vinci College biedt ondersteuning om te zorgen dat jij je studie bij ons succesvol kunt afronden. Ga in gesprek met je studieloopbaanbegeleider en bespreek je mogelijkheden. Kijk hier voor meer informatie.

Algemene vakken

archive-books Burgerschap

Naast de ontwikkeling van de student tot vakspecialist, zoals lasser, kok, verpleegkundige en vele andere vakkundigen, wordt ook geïnvesteerd in de persoonlijke en algemene ontwikkeling.

De maatschappij

De algemene ontwikkeling wordt gestimuleerd door aandacht te geven aan ‘burgerschap’. Bij sommige opleidingen is burgerschap een apart onderdeel op het rooster, bij andere opleidingen is het verweven in allerlei lessen. In burgerschap staat het gesprek met de student centraal of hoe zij kunnen en willen deelnemen aan de maatschappij. Dit heeft veel dimensies; de politiek juridische, de sociaal maatschappelijke, de economische, vitaal in het leven staan, kritische denkvaardigheden in de internationale wereld waarin wij allemaal leven. Zo krijgt de student de ruimte om zichzelf, naast het vakspecialisme, als mens / burger te ontwikkelingen.

Inspanningsverplichting

Je bent verplicht om actief deel te nemen aan de activiteiten die de school je aanbiedt bij burgerschap inclusief de daarbij horende toetsen en afrondende activiteiten.
De slb’er stelt ter afsluiting van deze schoolactiviteiten een eindverklaring op waarin deze aangeeft of je aan deze “inspanningsverplichting” hebt voldaan.
De examencommissie stelt aan de hand van deze verklaring vast dat je hebt voldaan aan het onderdeel Loopbaan en burgerschap. Dit is een voorwaarde voor diplomering.

read-world Engels

Binnen een mbo-opleiding kan Engels een verplicht onderdeel van de opleiding zijn. Engels op niveau 4 is verplicht en wordt ook voor een gedeelte geëxamineerd met een centraal landelijk examen. Engels op niveau 2 of 3 is per opleiding verschillend. In het examenplan van je opleiding kun je zien of Engels een verplicht onderdeel is. Sommige opleidingen hebben meer eisen voor de Moderne Vreemde Talen (MVT). Dat zijn eisen die samenhangen met het beroep. In het examenplan van je opleiding kun je zien of dit van toepassing is op jouw opleiding.

 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Gespreksvaardigheid
 • Leesvaardigheid

Tijdens de lessen werk je aan bovenstaande 5 vaardigheden.

office-work-wireless Loopbaanoriëntatie

Je leert hoe je sturing kunt geven aan jouw loopbaan. Welke keuzes je maakt in je opleiding. Je leert nadenken over je toekomst, van werk tot een vervolgstudie. Alles moet dan natuurlijk wel passen bij jouw interesses, kwaliteiten en mogelijkheden.

Tijdens de studieloopbaanbegeleiding oefen je vaardigheden die je hierbij helpen.

Je bent verplicht om actief deel te nemen aan de activiteiten die de school je aanbiedt bij loopbaanoriëntatie inclusief de daarbij horende toetsen en afrondende activiteiten.
De slb’er stelt ter afsluiting van deze schoolactiviteiten een eindverklaring op waarin deze aangeeft of je aan deze “inspanningsverplichting” hebt voldaan.
De examencommissie stelt aan de hand van deze verklaring vast dat je hebt voldaan aan het onderdeel Loopbaan en burgerschap. Dit is een voorwaarde voor diplomering.

flag-plain-1 Nederlands

Voor elk beroep is Nederlands een belangrijke taal. Dus ook in jouw opleiding krijgt Nederlands veel aandacht.

 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Gespreken voeren
 • Lezen

Voor de vijf hierboven genoemde vaardigheden moet je aan een bepaald niveau voldoen. Voor niveau 2 en niveau 3 moet je aan het eind van de opleiding het niveau 2F halen. Voor niveau 4 geldt aan het eind van de opleiding het niveau 3F.

accounting-calculator Rekenen

Voor je werk is het belangrijk dat je goed kunt rekenen. Vanaf cohort 2022 zijn er nieuwe rekeneisen. Er zijn aparte rekeneisen voor mbo niveau 2, niveau 3 en niveau 4, waar je ook examen in moet doen en die meetellen voor je diploma (*). Voor de entreeopleiding zijn geen aparte rekeneisen geformuleerd en daar is ook geen rekenexamen. Op dit Entree niveau brengen we alleen het rekenniveau van de student in beeld. De rekeneisen zijn gemaakt voor 5 domeinen:

 • Grootheden & eenheden
 • Oriëntatie in de 2D- en 3D-wereld
 • Verhoudingen herkennen & gebruiken
 • Procenten gebruiken
 • Omgaan met kwantitatieve informatie

(*) Studenten die in 2021 of eerder zijn gestart met hun opleiding vallen nog onder de oude examenregeling, waarin rekenen niet meetelt voor het diploma.

Stage

human-resources-workflow Stageplek

Als je een bbl-opleiding volgt, moet je zelf op zoek naar een baan bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Bij een bbl-opleiding werk je en ga je meestal één dag per week of 1of 2 avonden per week naar school.
Als je een bol-opleiding gaat volgen in het mbo moet je ook stagelopen.

Erkenning

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen.
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is.

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.nationalevacaturebank.nl
www.jobted.nl

money-wallet-1 Stagevergoeding

Of je een vergoeding krijgt voor je stage hangt af van het bedrijf waar je stage loopt. In een aantal beroepen is het normaal dat je betaald wordt, bij andere is dat niet de gewoonte.

content-paper-edit Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als je een nieuwe baan of stageplek krijgt, kan je werkgever om een VOG vragen: een Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je baan of stageplek. Het is een soort verklaring van goed gedrag. Voor sommige beroepen of sectoren is een VOG verplicht, bijvoorbeeld voor een baan bij de overheid.

Wie de VOG krijgt er een?

Staan er geen strafbare feiten op je naam, dan krijg je een VOG. Ben je wel in aanraking geweest met justitie? Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stageplek, maar voor de andere niet. Elke situatie is anders. Een VOG aanvragen moet je dus altijd doen.

Waar de VOG haal ik hem?

Je VOG vraag je aan via de gemeente of online. Je werkgever maakt deze keuze. Heb je geen strafblad, dan heb je de VOG binnen twee weken. Wel een strafblad? Dan moet je wat langer wachten. Binnen acht weken krijg je te horen of je hem wel of niet krijgt.

Wat de VOG als ik hem niet krijg?

Heb je geen VOG gekregen? Geen paniek. Pak een pen of toetsenbord en beschrijf je persoonlijke situatie. Hoe ben je bezig met je toekomst en wie of wat kunnen dat bevestigen? Er wordt dan nog een keer naar je dossier gekeken.

Wil je meteen weten wat jouw kansen zijn op het krijgen van een VOG? Doe de check op watdevog.nl.

Het examen

certified-diploma Diplomering

Om bij het Da Vinci College een diploma te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen:

 • de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst(en) zijn door alle betrokkenen getekend
 • het examen is voldoende afgesloten
 • aan alle BPV verplichtingen is voldaan

certified-certificate Certificaten

Als je geen diploma haalt en voortijdig de opleiding verlaat, kun je in bepaalde gevallen een certificaat krijgen. Je kunt een certificaat krijgen voor een keuzedeel, dat je met een voldoende hebt afgesloten of voor een gedeelte van het beroepsgerichte programma waarvoor je een voldoende hebt behaald. De overheid bepaalt voor welke keuzedelen of beroepsdelen het mogelijk is om een certificaat te behalen. Voor meer informatie hierover kun je bij je studieloopbaanbegeleider terecht.

notes-book-1 Examenplan/studiegidsen

Informatie over de examens die je voor je opleiding moet doen, staan beschreven in het examenplan. Daarin zie je welke vorm het examen heeft en wanneer je daarvoor geslaagd bent. Het examenplan van je beroepsgerichte vakken vind je bij jouw opleiding op de site van de studiegidsen.

notes-book-text Examenplan algemene vakken

In de examenplannen voor de algemene vakken kun je zien welke vorm deze examens hebben en wanneer je daarvoor geslaagd bent. Voor Nederlands en Engels moet je examens doen die centraal door de overheid worden opgesteld. Het gaat dan om de vaardigheden luisteren en lezen. Als je een voldoende niveau hebt behaald om te kunnen slagen, kun je aan deze examens meedoen. Dit overleg je met je studieloopbaanbegeleider of vakdocent.

Cohort 2022-2023

EXAMENPLAN ALGEMENE VAKKEN ENTREE

EXAMENPLAN ALGEMENE VAKKEN NIVEAU 2 EN 3

EXAMENPLAN ALGEMENE VAKKEN NIVEAU 4

Cohort 2021-2022

EXAMENPLAN ALGEMENE VAKKEN ENTREE

EXAMENPLAN ALGEMENE VAKKEN NIVEAU 2 EN 3

EXAMENPLAN ALGEMENE VAKKEN NIVEAU 4

notes-search Examenreglement

In het examenreglement vind je de formele regels waar we ons aan houden bij het organiseren, afnemen en beoordelen van examens. Ook staan daarin je rechten als je het niet eens bent met gang van zaken bij het examen.

road-sign-roundabout Herkansingen

Wanneer je een examen hebt afgelegd, heb je recht op één herkansing. Wanneer het resultaat na herkansing onvoldoende is, kun je een schriftelijk (goed onderbouwd) verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing. De examencommissie besluit of je de extra herkansing wel of niet krijgt en onder welke voorwaarden.

Let op: als je afwezig bent bij een examen dan geldt dit als een examenpoging.

Bekijk hier de diagram

common-file-text Mbo-verklaring

Als je geen diploma haalt en voortijdig de opleiding verlaat, kun je een mbo-verklaring krijgen. Dat is een officieel papier waarin wordt verklaard welke examens je wel hebt behaald en wat je resultaten voor de BPV waren. Voor meer informatie hierover kun je bij je studieloopbaanbegeleider terecht.

school-teacher-correct Toelating tot examens

Als je voldoende voortgang hebt aangetoond en je een goede kans hebt om te slagen kun je meedoen aan het examen voor dat vak. Dit wordt in overleg met de studieloopbaanbegeleider bepaald. We noemen dat DE GO voor een examen

book-open Vrijstellingen

Soms heb je bij een (andere) opleiding, aan het Da Vinci College of daarbuiten, al examen gedaan voor een onderdeel. In dat geval kun je misschien een vrijstelling krijgen. De voorwaarden vind je in de vrijstellingsregeling. De vrijstellingsregeling gaat over alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in dit schooljaar.

Lees hier meer over de vrijstellingsregeling op het Da Vinci College.

Financiële coach

Voor studenten van het Da Vinci College die op 1 augustus van het nieuwe schooljaar nog géén 18 jaar zijn en een bol-opleiding gaan volgen is er de mogelijkheid leermiddelen en een laptop in bruikleen te ontvangen. Doel hierbij is dat ook studenten uit een minimagezin moeten kunnen deelnemen aan een mbo-opleiding zonder financiële drempel.

Aanmelden

Financieel coach

 • Om gebruik te maken van de regeling voor BOL-studenten jonger dan 18 jaar uit een minimagezin hebben we een bewijsstuk nodig. In veel gemeenten werkt een Stichting Leergeld die onderzoek doet naar de financiële positie van gezinnen. Als u in aanmerking komt voor een uitkering van een Stichting Leergeld (of Meedoen in uw gemeente) dan valt u onder de minimagezinnen. Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt.

 • Toegestane bestandstypen: jpg, Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto maken met uw mobiele telefoon van een ontvangen brief en die uploaden.
 • Voor BOL-studenten van 18 jaar en ouder is deze regeling niet van toepassing. Wel kan van de te ontvangen studiefinanciering een regeling getroffen worden waarbij de kosten worden voorgeschoten.

 • Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met uw mobiele telefoon uploaden.
 • DIT FORMULIER IS INGEVULD DOOR

  Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onze privacyverklaring.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Financieel coach

 • Om gebruik te maken van de regeling voor BOL-studenten jonger dan 18 jaar uit een minimagezin hebben we een bewijsstuk nodig. In veel gemeenten werkt een Stichting Leergeld die onderzoek doet naar de financiële positie van gezinnen. Als u in aanmerking komt voor een uitkering van een Stichting Leergeld (of Meedoen in uw gemeente) dan valt u onder de minimagezinnen. Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt.

 • Toegestane bestandstypen: jpg, Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto maken met uw mobiele telefoon van een ontvangen brief en die uploaden.
 • Voor BOL-studenten van 18 jaar en ouder is deze regeling niet van toepassing. Wel kan van de te ontvangen studiefinanciering een regeling getroffen worden waarbij de kosten worden voorgeschoten.

 • Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met uw mobiele telefoon uploaden.
 • DIT FORMULIER IS INGEVULD DOOR

  Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onze privacyverklaring.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.