Veelgestelde vragen aan de studentenadministratie

Staat je vraag niet in de lijst hieronder, neem dan contact met ons op: 088-657 4 030

MBO

Hoe meld ik mij aan voor een opleiding?

Je kunt je aanmelden via de website. Klik hier om je aan te melden. Na de aanmelding volgt een intakegesprek.

Hoe gaat de procedure verder? Klik hier.

Kan ik mij al aanmelden voordat ik geslaagd ben?

Ja, dat kan. Het is verstandig om je ruim van tevoren aan te melden. Je loopt namelijk zo minder risico, dat de door jou gekozen opleiding “vol” zit. Ook kan je al worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Ook ná 1 mei is er nog gelegenheid om je aan te melden.

Wat moet ik aanleveren bij mijn aanmelding?

Als jij je aanmeldt, voeg dan ook een kopie van je geldige ID-bewijs* en je diploma met definitieve cijferlijst toe. Als jij je diploma nog niet hebt behaald, dan kan je deze later inleveren. Let op: zonder een geldig ID-bewijs kan je niet worden ingeschreven.

Als jij je diploma/cijferlijst kwijt bent, dan kun je contact opnemen met DUO.

Als je een buitenlands diploma hebt, kan jij je buitenlandse diploma laten herwaarderen bij het IDW (Internationale Diploma Waardering). Ga voor meer informatie naar: IDW.

*Kopie van geldig paspoort, identiteitskaart (voor- en achterkant). Of een geldig verblijfsdocument (voor- en achterkant) met daarbij een bewijs waar je BSN op staat (zorgpas of brief van de Belastingdienst).

Kan ik op een ander moment starten dan per augustus/september?

Sommige opleidingen kennen een flexibele instroom. Ook starten er een aantal opleidingen in januari/februari. Als je meer informatie hierover wilt, dan kan je contact opnemen met de studentenadministratie.

Is het mogelijk om mij voor meerdere opleidingen aan te melden?

Nee, je kunt je slechts voor één opleiding aanmelden. Als je nog niet zeker weet welke opleiding je wilt volgen, dan kun je een open dag bezoeken. Als je vragen hebt over een opleiding of je wilt graag een oriëntatiegesprek, neem dan contact op met informatie opleidingen.

Kan ik mij voor iedere opleiding aanmelden?

In principe kan jij je voor iedere opleiding aanmelden, maar dit betekent niet dat je bij elke opleiding wordt aangenomen. Zo kennen wij in het MBO vier niveaus en elk niveau kent andere toelatingseisen. Ook kan het zijn dat je voor een bepaalde opleiding over speciale kwaliteiten moet beschikken.

Wat houdt een intakegesprek precies in?

 1. De administratieve intake.
  Als je vooropleiding voldoende is voor de opleiding van je keuze en er verder geen bijzonderheden zijn, krijg je een gesprek met iemand van de Studentenadministratie. Tijdens dit gesprek worden je gegevens en het doorstroomformulier gecontroleerd. Als er geen bijzonderheden zijn, wordt de Onderwijsovereenkomst opgemaakt en ondertekend door jou en als je nog geen 18 jaar bent ook door een van je ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Er wordt een studentenpas gemaakt. Je inlogcode ontvang je later via de e-mail.

  2. De uitgebreide intake.
  Als er bijzonderheden zijn (bijvoorbeeld je vooropleiding is onvoldoende voor de gewenste opleiding) dan krijg je een uitgebreid intakegesprek met een loopbaanadviseur of docent. Tijdens het gesprek wordt gekeken of de opleiding bij je past en of je beschikt over de benodigde kwaliteiten en voldoet aan de toelatingseisen. Als je geplaatst wordt, wordt de Onderwijsovereenkomst opgemaakt en ondertekend door jou en als je nog geen 18 jaar bent ook door een van je ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Er wordt een studentenpas gemaakt. Je inlogcode ontvang je later via de e-mail.

Hoe kom ik aan bewijs, dat ik ingeschreven sta bij een opleiding aan het Da Vinci College (schoolverklaring)?

Stuur een mail naar studentenadministratie@davinci.nl en vraag om een schoolverklaring. Vermeld je naam, ov-nummer en geboortedatum. De schoolverklaring zal naar jouw huisadres worden gestuurd.

Kan het Da Vinci College nog kopieën van mijn diploma’s en certificaten aanleveren?

Kopieën diploma’s en certificaten uitgegeven door het Da Vinci College worden 5 jaar lang in het archief bewaard. Deze kun je opvragen via DA-diploma@davinci.nl. Als je op zoek bent naar documenten van langer dan 5 jaar terug, dan kun je deze via DUO proberen op te vragen

Voor wie geldt de leer- en kwalificatieplicht?

De leer- en kwalificatieplicht geldt voor iedere jongere tot 18 jaar en is vastgelegd in de Leerplichtwet.

Leerplicht: vanaf 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere ten minste 12 volledige schooljaren één of meer scholen heeft bezocht of aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden.

Kwalificatieplicht: iedere jongere is verplicht volledig dagonderwijs of een combinatie van werken en leren te volgen totdat hij een startkwalificatie heeft behaald of tot het moment waarop hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Wat is een startkwalificatie?

Een startkwalificatie is een HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma. Het is belangrijk om een startkwalificatie te hebben om de volgende redenen:

 • Een afgerond diploma biedt meer kans op een baan.
 • Jongeren met een startkwalificatie hebben meer kans op vast werk.
 • Jongeren met een startkwalificatie kunnen gemakkelijker doorstromen naar een betere baan.
 • Jongeren met een startkwalificatie staan sterker, juist als het economisch niet goed gaat en er minder banen zijn.

Waar vind ik een stageplek?

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen. 
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is. 

Het vinden van een stageplek is per sector verschillend. Wil je weten wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met je SLB-er. 

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Ik heb een stageplek gevonden, maar deze is niet erkend, wat moet ik nu doen?

Elk stagebedrijf dat stagiaires opleidt, moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen.
Ga in gesprek met het bedrijf en wijs op de mogelijkheden om een erkenning aan te vragen.

Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (www.s-bb.nl) staat meer informatie voor het bedrijf over het aanvragen van de erkenning.

Hoe vaak moet je stagelopen (bpv) en hoe lang duurt een stage in een bol-opleiding?

De stage verschilt per opleiding. Soms loop je één of twee dagen per week stage, soms een aantal weken achter elkaar. In sommige gevallen kan de stage ook in het buitenland worden afgelegd.

Moet ik zelf een stageplaats zoeken?

Dat is bij alle opleidingen verschillend geregeld. Bij sommige opleidingen moet je zelf een stageplaats zoeken. Lukt dit niet, dan helpt de opleiding. Bij andere opleidingen wordt er door school een stageplaats voor de student gezocht.

Hoe kan ik zien of een bedrijf erkend is als bbl-leerbedrijf?

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen. 
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is. 

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Ik heb mij aangemeld voor een bbl-opleiding, maar het lukt mij niet om een geschikte werkplek te vinden, wat nu?

Als je geen erkend leerwerkbedrijf hebt gevonden, dan kun je overwegen om deze opleiding in de bol-variant te doen. Dit kun je ook als het bedrijf de erkenning voor jouw bbl-opleiding niet rond krijgt.

Wanneer krijg ik studiefinanciering en hoe vraag ik het aan?

Je krijgt alleen studiefinanciering voor een voltijd BOL-opleiding van één jaar of langer. Je moet 18 jaar of ouder zijn. Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er zijn voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort, eventuele bijverdiensten en nationaliteit. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering. Dat is altijd in januari, april, juli of oktober. Aanvragen van studiefinanciering moet je doen door in te loggen op de site van DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. Je studiefinanciering bestaat altijd uit een basisbeurs en eventueel een studentenreisproduct. Daarnaast kun je een aanvullende beurs aanvragen. Doe je een MBO-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een MBO-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Haal je je diploma, dan wordt het een gift. Als je je diploma niet haalt, moet je alles (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je studentenreisproduct valt onder de regels van de prestatiebeurs. Voor vragen over studiefinanciering kun je bij DUO terecht.

Wanneer en hoe zet ik mijn studiefinanciering stop?

Als je stopt met je opleiding, moet je zelf de datum waarop je wordt uitgeschreven aan DUO doorgeven. DUO zet dan je studiefinanciering stop. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin het Da Vinci College je uitschrijft.

Als je je diploma hebt behaald, heb je recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de examencommissie beslist en bekendmaakt dat je geslaagd bent. Op die datum word je bij het Da Vinci College uitgeschreven. Let op: dit is niet de datum van de diploma-uitreiking. Ook als jij je diploma hebt behaald, moet je de uitschrijfdatum aangeven bij DUO.

Vergeet niet om je studentenreisproduct op tijd stop te zetten. Hoe je dit moet doen, kun je vinden bij DUO.

Sta je ingeschreven voor een mbo-opleiding en ga je na een korte onderbreking een andere mbo-opleiding volgen?

Sta je ingeschreven voor een mbo-opleiding en ga je na een korte onderbreking een andere mbo-opleiding volgen? En heb je voor je nieuwe studie ook recht op studiefinanciering? Dan kun je in de periode tussen je laatste studieactiviteit en je nieuwe studie onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering krijgen en je studentenreisproduct blijven gebruiken. Dat noemen we een overbrugging. Je mag maximaal 4 maanden overbruggen. De overbrugging moet je bij DUO aanvragen.

Wanneer en hoeveel lesgeld moet ik betalen?

De hoogte van het wettelijk cursusgeld (BBL) en het lesgeld (BOL) wordt ieder jaar door het ministerie van OCW vastgesteld.
Klik hier voor meer informatie over de hoogte van het cursusgeld.

Op de website van de Rijksoverheid die je via de link kunt inzien, krijg je een goed overzicht van deze kosten voor de door jou gekozen opleiding. 
Meer informatie over het lesgeld en de betalingsmogelijkheden vind je op www.duo.nl.

Hoeveel bedraagt het wettelijk cursusgeld (bbl)?

Je bent verplicht om wettelijk cursusgeld te betalen als je op 1 augustus van het startende schooljaar 18 jaar of ouder bent en in dát schooljaar een BBL-opleiding volgt. Het Da Vinci College brengt voor de BBL het wettelijk cursusgeld in rekening.
Klik hier voor het volledige kostenoverzicht.

Waarom heb ik een studentenpas nodig?

Een studentenpas is nodig om toegang tot het gebouw te krijgen en om je aan- en afwezigheid te registreren. Het Da Vinci College is verplicht deze gegevens door te geven aan de overheid, bijvoorbeeld aan DUO (studiefinanciering) of aan de leerplichtambtenaar, als je nog leerplichtig bent. De gegevens over de aanwezigheid worden tweewekelijks doorgegeven aan DUO en de leerplichtambtenaar. Het is in je eigen belang dat je bij binnenkomst en gedurende de dag steeds je pas gebruikt om jezelf te registreren, het zogenaamde loggen. De docent zal uitleggen waar en hoe de aanwezigheidsregistratie plaatsvindt.

Met de studentenpas kun je ook gebruik maken van de ICT-faciliteiten op school, zoals kopieerapparaten, printers en software. Hiervoor heb je een inlogcode nodig. Op sommige locaties geeft de pas ook toegang tot kluisjes.

Wat moet ik doen als ik mijn pas kwijt ben of als deze kapot is?

Mocht je de pas kwijtraken of mocht hij kapot zijn, dan kun je een nieuwe pas halen bij de balie van de studentenadministratie in Gorinchem en op het Leerpark of bij de beveiliging op de Karel Lotsyweg en de Patersweg. Als je pas kapot is, neem dan ook je kapotte pas mee en lever deze in bij één van de balies van de studentenadministratie of bij de beveiliging op de Karel Lotsyweg of Patersweg.

Hoe kunnen mijn adres-/persoonsgegevens worden gewijzigd?

Mocht je adres wijzigen dan kun je bij de balie van de Studentenadministratie op het Leerpark (gebouw Bianco) of in Gorinchem een adreswijzigingsformulier krijgen. Als je onder de 18 jaar bent, moet één van je ouders/wettelijk vertegenwoordigers mee tekenen op dit formulier. Dit formulier kan je weer inleveren bij de balie van de Studentenadministratie. Je mobiele telefoonnummer kun je zelf wijzigen met je inlogcode via de site www.mydavinci.nl (EduArte Studentenportaal). Geef adreswijzigingen ook aan DUO door.

Hoe kan ik mij ziek melden?

Bel 088 – 657 40 80. Als je ziekt bent, moet je dit altijd op school en bij je (stage)bedrijf melden. Bel zo snel mogelijk naar school vanaf 8:00 uur. Heb je ’s avonds les? Bellen kan tot 16:00 uur. Word je tijdens de les ziek? Meld je ziek bij je docent en informeer je slb’er.

Hoe moet ik mij beter melden?

Als je beter bent, hoef je je niet telefonisch beter te melden op school. Op het moment dat je inlogt met je studentenpas, geldt dit als de betermelding.

Als je stageloopt of als je een bbl-opleiding volgt, moet je je wel beter melden op school.

Van mijn opleiding heb ik bijzonder verlof gekregen, moet ik dit ook melden?

Ja ook als je bijzonder verlof hebt, moet je dit melden via de meldingslijn: 088 – 6574080.
Als je stageloopt of als je een bbl-opleiding volgt, moet je dit ook doorgeven bij je leerbedrijf.

Waar kan ik mijn diploma vinden?

Afgestudeerd? Dan kun je je diplomagegevens online bekijken in het diplomaregister van DUO.
Klik hier voor de website. (Inloggen met je DiGiD)

Hoe meld ik mij af voor een opleiding?

Neem contact op met de studentenadministratie als je nog niet gestart bent met je opleiding.
Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider als je al gestart bent met je opleiding.

Hoe annuleer ik mijn inschrijving?

Neem contact op met de studentenadministratie als je nog niet gestart bent met je opleiding.
Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider als je al gestart bent met je opleiding.

Stel je vraag

Don't fill in this field:
 • Indien beschikbaar graag studentennummer vermelden en eventueel geboortedatum student.

 • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
  Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.