Veelgestelde vragen aan de studentenadministratie

Staat je vraag niet in de lijst hieronder, neem dan contact met ons op: 088-657 4 030

MBO

Hoe meld ik mij aan voor een opleiding?

Je kunt je aanmelden via de website. Klik hier om je aan te melden. Na de aanmelding volgt een intakegesprek.

Is het mogelijk om mij voor meerdere opleidingen aan te melden?

Nee, je kunt je slechts voor één opleiding aanmelden. Als je nog niet zeker weet welke opleiding je wilt volgen, dan kun je een open dag bezoeken. Als je vragen hebt over een opleiding of je wilt graag een oriëntatiegesprek, neem dan contact op met informatie opleidingen.

Voor wie geldt de leer- en kwalificatieplicht?

De leer- en kwalificatieplicht geldt voor iedere jongere tot 18 jaar en is vastgelegd in de Leerplichtwet.

Leerplicht: vanaf 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere ten minste 12 volledige schooljaren één of meer scholen heeft bezocht of aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden.

Kwalificatieplicht: iedere jongere is verplicht volledig dagonderwijs of een combinatie van werken en leren te volgen totdat hij een startkwalificatie heeft behaald of tot het moment waarop hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Hoe kan ik zien of een bedrijf erkend is als bbl-leerbedrijf?

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen. 
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is. 

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Stel je vraag

Don't fill in this field:
  • Indien beschikbaar graag studentennummer vermelden en eventueel geboortedatum student.

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.