bij studievertraging

Mbo studentenfonds

Heb je vanwege een geldige reden studievertraging opgelopen? Dan kun je een beroep doen op een speciaal fonds op het Da Vinci College. Als je geen recht meer hebt op studiefinanciering, krijg je dan geld uit het fonds. Alleen studenten die een Beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, hebben recht op deze ondersteuning.

Geldige redenen voor studievertraging zijn bijvoorbeeld ziekte, zwanger worden, het hebben van een beperking of bijzondere familieomstandigheden.

Door dit formulier in te vullen en te verzenden wordt de aanvraag gedaan. Binnen 30 werkdagen (uitgezonderd schoolvakanties) wordt de aanvraag afgehandeld en wordt een besluit over de hoogte van de financiële vergoeding schriftelijk of per email meegedeeld. De aanvraag wordt behandeld door een commissie van 3 personen waaronder 1 functionaris van de opleiding die je volgt.

Zo lang een student studiefinanciering ontvangt is het niet mogelijk een beroep te doen op deze regeling en een aanvraag te doen bij het mbo studentenfonds.