Meer informatie & ouderportaal osiris

Voor ouders

Meer informatie over studiekeuze en het mbo

In de laatste jaren van het voortgezet onderwijs komt de vervolgopleiding van je kind steeds dichterbij. Op deze pagina geven we meer informatie en tips bij het maken van een studiekeuze, de werking van het mbo en het aanbod van Da Vinci College.

Meer informatie >>

Inloggen op het Ouderportaal van Osiris

Het Da Vinci College gebruikt als studenteninformatiesysteem Osiris. Het systeem geeft inzicht in het rooster, de aanwezigheid, de begeleiders, de voortang en resultaten van studenten. Voor ouders is Osiris ook toegankelijk via het Ouderportaal. Klik hier voor de handleiding.

Inloggen >>

wachtwoord vergeten >>

 

Je kunt ook de app downloaden in de App store of op Google Play.
Klik hier voor de handleiding.

conversation-question-warning-1 Veelgestelde vragen ouderportaal

Wie heeft toegang tot het Ouderportaal?
Ouders of verzorgers die één of meer kinderen hebben onder de 18 jaar.

Wat kan ik in het Ouderportaal zien?
De studievoortgang van de student. Hieronder vallen het bindend studieadvies, de aan-en afwezigheid registratie, de resultaatvoortgang, de studieloopbaanbegeleider van de student en eventuele hulpmiddelen (b.v. extra tijd bij toetsen).

Waarom hebben ouders van minderjarige studenten recht op inzage via het Ouderportaal?
Het ministerie van OCW heeft per 01-08-2023 een nieuwe wet gelanceerd waarin staat dat de school de ouders van studenten onder de 18 jaar informeert over de studievoortgang.

Kunnen ouders iets aanpassen in het Ouderportaal?
Het is mogelijk om het mobiele telefoonnummer te wijzigen en een absentiemelding te doen indien de student om bepaalde redenen niet op school aanwezig kan zijn.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?
Via het ouderportaal kunt u gebruik maken van de ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’-link.

U kunt daar de stappen volgen om een nieuw wachtwoord aan te maken. Mocht het toch niet lukken om een nieuw wachtwoord aan te maken mail dan naar de studentenadministratie@davinci.nl

Mijn e-mailadres is gewijzigd. Wat nu?
U kunt bij de studentenadministratie aangeven dat uw e-mailadres is gewijzigd. Dat kunt u doen door te mailen naar de studentenadministratie@davinci.nl

Bij het wijzigen van het e-mailadres, wijzigt ook de e-mail en het wachtwoord voor het inloggen op het ouderportaal.

De studentenadministratie stuurt u een mail met instructies hoe u dit kunt doen.