Huisregels & Geheimhouding

Huisregels & Geheimhouding

Huisregels voor in de huiskamer:

 1. We houden met elkaar de ruimte netjes.
 2. Gooi je afval in de prullenbak.
 3. Als je spullen pakt zet ze weer netjes terug.
 4. Houd de spullen heel.
 5. Was de spullen af die je gebruikt/vies maakt.
 6. Geen alcohol en drugsgebruik in deze ruimte.

Gedragsregels voor in de huiskamer:

 1. We zorgen ervoor dat iedereen zich hier veilig voelt.
 2. Respecteren dat mensen verschillend kunnen zijn.
 3. Rekening houden met anderen.
 4. We pesten niet en gebruiken geen grof taalgebruik.
 5. Ons aan de gemaakte afspraken houden.

Geheimhouding en anonimiteit

Omgang met informatie – geheimhouding
Inhoudelijke, persoonlijke informatie uit de gesprekken wordt niet gedeeld met derden. Uitzondering hierop is het delen van informatie tussen luisterlijn-studenten en de begeleider van de luisterlijn, met als doel elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. Dit gebeurt altijd op basis van anonimiteit. Indien het nodig is informatie te delen in het kader van overdracht (verwijzing), wordt hiervoor toestemming gevraagd aan betrokkene.

Uitzondering op geheimhoudingsplicht
Wanneer iemand een acuut gevaar is voor zichzelf of voor anderen, kan het zijn dat een meldingsplicht en hulpverleningsplicht zwaarder wegen dan de geheimhoudingsplicht (grondslag vitaal belang). Bij een dergelijk vermoeden schakelt de luisterlijn-student de hulp in van de begeleider die vervolgens inschat of acute hulp moet worden ingeschakeld. In dat geval vraagt de begeleider naar naam, telefoonnummer en huidige locatie waar de student zich bevindt en schakelt de hulp in van 112. Persoonsgegevens worden binnen 24 uur verwijderd.

Anonimiteit De Luisterlijn

Anonimiteit
Studenten hebben de mogelijkheid anoniem te bellen. Zichtbare nummers worden nergens geregistreerd. Tijdens het gesprek hoeven geen namen te worden genoemd. Wanneer wel een naam wordt genoemd, wordt deze niet genoteerd.
Als blijkt dat een Luisterlijn-student de bellende student kent, benoemt hij/zij dit en geeft de bellende student de keuze het gesprek voort te zetten of (later) met iemand anders te spreken.

Wanneer de luisterlijn-student of de begeleider inschat dat een hulpverleningstraject nodig is, kan hij de student vragen naar diens naam, telefoonnummer en studentnummer voor een interne verwijzing. Deze persoonsgegevens worden binnen 24 uur verwijderd of eerder als de student daar om vraagt. Bij een externe verwijzing (bijvoorbeeld naar de huisarts) kan worden gevraagd om naam en telefoonnummer om eenmalig contact op te nemen en te verifiëren bij de student of het externe contact goed tot stand is gekomen. Naam en telefoonnummer worden na dit gesprek meteen verwijderd of na maximaal 3 weken als er geen contact meer heeft plaatsgevonden.

Verwerking en registratie van gegevens
De beperkte data die na het gesprek wordt geregistreerd is volledig anoniem en wordt uitsluitend gebruikt voor analyse ten behoeve van verbetering van de dienstverlening. Daarnaast kan een analyse van deze data worden gebruikt voor verbetering of uitbreiding van ondersteunend aanbod vanuit het Da Vinci College. Het betreft de volgende data:

 • Datum, begintijd en gespreksduur
 • Hoofdonderwerp van gesprek (volledig anoniem, niet te herleiden)
 • Antwoord op de vragen: Wat heb je aan dit gesprek gehad? / Tips voor de luisterlijn?
 • Opleiding

Opslag van data
Dit anonieme data-overzicht wordt opgeslagen in een beveiligde Microsoft Teams omgeving van het Da Vinci college. Data wordt bewaard gedurende de looptijd van dit project; tot 1 juli 2022. Daarna worden uitsluitend samenvattingen en analyses bewaard.