Wat is ‘bindend studieadvies’?

Studenten op het mbo krijgen het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. Bij een 1-jarige-opleiding is dat tussen 4-6 maanden na startdatum van de student. Bij een meerjarige-opleiding is dat tussen 9-12 maanden na startdatum van de student.  

Het bindend studieadvies is een onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding die we als Da Vinci College aanbieden. Samen met een studieloopbaanbegeleider heeft de student voortgangsgesprekken. In die gesprekken wordt er onder andere besproken hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat, hoe de studievoortgang is en waar meer begeleiding nodig is.

Positief of negatief studieadvies
Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn:

  • Positief advies
    Je kunt je opleiding gewoon vervolgen.
  • Negatief advies
    Je moet met de opleiding stoppen. We begeleiden de student daarna naar een andere opleiding.

Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Als het niet goed gaat, krijg de student eerst een schriftelijke waarschuwing. De student krijgt ook de tijd om de studieresultaten te verbeteren. Er worden afspraken gemaakt over de zaken die verbeterd moeten worden om op de opleiding te kunnen blijven. Of er wordt samen met de SLB’er besloten om te gaan oriënteren op een beter passende opleiding. De studieloopbaanbegeleider kijkt vervolgens samen met de student naar de vorderingen en de verbeterafspraken. Als wederom blijkt dat de voortgang onvoldoende is, wordt er na overleg met het team (van de opleiding) een negatief bindend advies gegeven. Er wordt schriftelijk helder aangeven waarom het diploma in deze opleiding voor de student niet haalbaar is. Uiteraard begeleiden we de student daarna naar een opleiding die wel goed bij hem/haar past.