Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

BPV

(Stage)

Tijdens de opleiding loop je stage. Dit wordt ook wel ‘Beroepspraktijkvorming’ (BPV) genoemd. Je voert hier de dagelijkse activiteiten uit die bij je toekomstig beroep horen en je voert beroepsgerichte opdrachten uit. Daarnaast laat je zien dat je een goede werknemer bent die bijvoorbeeld sociaal vaardig is, een adviesgesprek kan voeren, vertrouwelijk omgaat met informatie van een klant, kind, ouders, cliënt, zorgvrager of patiënt en initiatief neemt in het eigen leerproces.

De BPV vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding. Hierbij leer je in een authentieke omgeving van het beroep. Tevens vindt hier voor een belangrijk deel de examinering plaats

P

Praktijkovereenkomst (POK)

(Stage)

Als je een stage doet, moet je een praktijkovereenkomst hebben. Dit is een ondertekende overeenkomst tussen school, bedrijf en jou. Daarin wordt afgesproken wat er van iedereen wordt verwacht. Bekijk hier informatie over de praktijkovereenkomst.

S

Stage in het buitenland

(Stage)

Ben je nieuwsgierig en ondernemend van aard? Ontdek je graag nieuwe mogelijkheden en wil je andere culturen en mensen leren kennen? Dan is een stage in het buitenland misschien iets voor jou.
Kijk hier voor meer informatie.

Stageplek

(Stage)

Als je een bbl-opleiding volgt, moet je zelf op zoek naar een baan bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Bij een bbl-opleiding werk je en ga je meestal één dag per week of 1of 2 avonden per week naar school.
Als je een bol-opleiding gaat volgen in het mbo moet je ook stagelopen.

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen.
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is.

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Stagevergoeding

(Stage)

Of je een vergoeding krijgt voor je stage hangt af van het bedrijf waar je stage loopt.
In een aantal beroepen is het normaal dat je betaald wordt, bij andere is dat juist niet de gewoonte.

V

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

(Stage)

Ga je stagelopen of solliciteren? Dan kan je werkgever om een VOG vragen: een Verklaring Omtrent het Gedrag. Wat is het en waarom heb je die nodig? 

Lees hier meer over VOG.