Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

Centrale Examens

(Algemeen)(Het examen)(Regelingen en overeenkomsten)

Klik hier voor meer informatie: Regelingen en Overeenkomsten

D

Diplomering

(Het examen)(Studiegids)

Om bij het Da Vinci College een diploma te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen:

  • de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst(en) zijn door alle betrokkenen getekend
  • er is voldaan aan de financiële verplichtingen
  • het examen is voldoende afgesloten
  • aan alle BPV verplichtingen is voldaan

E

Examenreglement

(Algemeen)(Het examen)(Regelingen en overeenkomsten)

Voordat je aan een examen kunt deelnemen, moet je aantonen dat je niveau hoog genoeg is om dat examen te kunnen halen.
Kijk voor meer informatie op Regelingen en Overeenkomsten

 

H

Herkansingen

(Het examen)(Studiegids)

Wanneer je een examen hebt afgelegd, heb je recht op één herkansing. Wannneer het resultaat na herkansing onvoldoende is, kun je een schriftelijk (goed onderbouwd) verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing. De examencommissie besluit of je de extra herkansing wel of niet krijgt en onder welke voorwaarden.

Wanneer je bij een examen afwezig bent, ben je de betreffende mogelijkheid om examen te doen kwijt en heb je nog recht op één keer deelname aan het examen (de herkansing).          

Als je afwezig bent bij een herkansing, kun je een schriftelijk (goed onderbouwd) verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing.

De examencommissie besluit of je de extra herkansing wel of niet krijgt en onder welke voorwaarden.

 

Bekijk hier de diagram