Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

Centrale Examens

(Het examen)

Voor Nederlands en Engels moet je examens doen die centraal door de overheid worden opgesteld. Het gaat dan om de vaardigheden luisteren en lezen. Als je een voldoende niveau hebt behaald om te kunnen slagen, kun je aan deze examens meedoen. Dit overleg je met je studieloopbaanbegeleider of vakdocent.

Certificaten

(Het examen)

Als je geen diploma haalt en voortijdig de opleiding verlaat, kun je in bepaalde gevallen een certificaat krijgen.
Je kunt een certificaat krijgen voor een keuzedeel, dat je met een voldoende hebt afgesloten of voor een gedeelte van het beroepsgerichte programma waarvoor je een voldoende hebt behaald. De overheid bepaalt voor welke keuzedelen of beroepsdelen het mogelijk is om een certificaat te behalen. Voor meer informatie hierover kun je bij je studieloopbaanbegeleider terecht.

D

Diplomering

(Het examen)

Om bij het Da Vinci College een diploma te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen:

 • de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst(en) zijn door alle betrokkenen getekend
 • er is voldaan aan de financiële verplichtingen
 • het examen is voldoende afgesloten
 • aan alle BPV verplichtingen is voldaan

E

Examenplan

(Het examen)

Informatie over de examens die je voor je opleiding moet doen, staan beschreven in het examenplan. Daarin zie welke vorm het examen heeft en wanneer je daarvoor geslaagd bent. Het examenplan van je beroepsgerichte vakken vind je bij de specifieke informatie over jouw opleiding op deze site.

Examenplan algemene vakken Entree

(Het examen)

In de examenplannen voor de algemene vakken kun je zien welke vorm deze examens hebben en wanneer je daarvoor geslaagd bent.

 

Examenplan algemene vakken Entree

Examenplan algemene vakken niveau 2 en 3

(Het examen)

In de examenplannen voor de algemene vakken kun je zien welke vorm deze examens hebben en wanneer je daarvoor geslaagd bent.


Examenplan algemene vakken niveau 2 en 3

Examenplan algemene vakken niveau 4

(Het examen)

In de examenplannen voor de algemene vakken kun je zien welke vorm deze examens hebben en wanneer je daarvoor geslaagd bent.


Examenplan algemene vakken niveau 4

Examenreglement

(Het examen)

In het examenreglement vind je de formele regels waar we ons aan houden bij het organiseren, afnemen en beoordelen van examens. Ook staan daarin je rechten als je het niet eens bent met gang van zaken bij het examen.

H

Herkansingen

(Het examen)

Wanneer je een examen hebt afgelegd, heb je recht op één herkansing. Wannneer het resultaat na herkansing onvoldoende is, kun je een schriftelijk (goed onderbouwd) verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing. De examencommissie besluit of je de extra herkansing wel of niet krijgt en onder welke voorwaarden.

Wanneer je bij een examen afwezig bent, ben je de betreffende mogelijkheid om examen te doen kwijt en heb je nog recht op één keer deelname aan het examen (de herkansing).          

Als je afwezig bent bij een herkansing, kun je een schriftelijk (goed onderbouwd) verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing.

De examencommissie besluit of je de extra herkansing wel of niet krijgt en onder welke voorwaarden.

 

Bekijk hier de diagram

 

M

Mbo verklaring

(Het examen)

Als je geen diploma haalt en voortijdig de opleiding verlaat, kun je een mbo verklaring krijgen. Dat is een officieel papier waarin wordt verklaard welke examens je wel hebt behaald en wat je resultaten voor de BPV waren. Voor meer informatie hierover kun je bij je studieloopbaanbegeleider terecht.

S

Slaag zak regeling

(Het examen)

Je krijgt een diploma als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

 • Voor elke beroepsgerichte kerntaak moet je minimaal een voldoende ( 6) hebben behaald.
 • Voor de keuzedelen moet je gemiddeld een 6 hebben en je mag voor een van de keuzedelen niet minder dan een 4 hebben en je moet meer voldoendes hebben dan onvoldoendes (vanwege Corona geldt dit pas m.i.v. het schooljaar 2022/2023))
 • Voor Nederlands moet je minimaal een 5 halen.
  Let op:
  - Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.
  - In de Entree ( mbo niveau 1) tellen Nederlands en rekenen niet mee voor het diploma.
   
 • Op mbo niveau 4 telt Engels mee voor je diploma. Voor Engels moet je minimaal een 6 hebben als je voor Nederlands een 5 hebt of omgekeerd.
 • Je hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap voldaan.
 • Je hebt de BPV met een voldoende afgerond.

T

Toelating tot examens

(Het examen)

Als je voldoende voortgang hebt aangetoond en je een goede kans hebt om te slagen kun je meedoen aan het examen voor dat vak. Dit wordt in overleg met de studieloopbaanbegeleider bepaald. We noemen dat DE GO voor een examen

V

Vrijstellingen

(Het examen)

Soms heb je bij een (andere) opleiding, aan het Da Vinci College of daarbuiten, al examen gedaan voor een onderdeel. In dat geval kun je misschien een vrijstelling krijgen. De voorwaarden vind je in de vrijstellingsregeling. De vrijstellingsregeling gaat over alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in dit schooljaar.


Lees hier meer over de vrijstellingsregeling op het Da Vinci College.