Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Bindend studieadvies

(Begeleiding)

In het eerste jaar van je studie krijg je in de periode na de meivakantie een bindend studieadvies (Bij een 1-jarige-opleiding gebeurt dit na 4-6 maanden vanaf de startdatum van je opleiding).
Je kunt een positief bindend advies krijgen; daarmee spreekt het opleidingsteam het vertrouwen uit dat je op de goede weg bent en dat het diploma zeker haalbaar is.
Je kunt ook een negatief bindend advies krijgen; daarmee spreekt het team uit dat het diploma in deze opleiding niet haalbaar is voor jou en dat je een andere opleiding moet gaan doen.
In dat geval word je begeleid naar een opleiding die wel goed bij je past.
Bekijk hier het schema.

L

Loopbaancentrum

(Begeleiding)

Het loopbaancentrum helpt je bij het zoeken naar een andere opleiding of het ontdekken van je capaciteiten. De Studieloopbaanbegeleider of zorgcoördinator kan je doorverwijzen naar het loopbaancentrum.

P

Passend onderwijs

(Begeleiding)

Heb je extra ondersteuning nodig voor het volgen van een beroepsopleiding? Vaak kan er meer dan je denkt!
Het Da Vinci College wil samen met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Als jij een student bent met een (gedrags)probleem, ziekte, handicap of een leerbeperking wordt er bekeken of er een leerroute (traject) op maat gemaakt kan worden, met speciale voorzieningen waar dat nodig is. Dat gebeurt in overleg met het team Passend Onderwijs. Voor meer informatie kun je hier klikken.

R

Remedial Teaching

(Begeleiding)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er remedial teachers aanwezig in ons servicecentrum. Zij begeleiden je individueel en helpen je zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. Via je studieloopbaanbegeleider kun je daar terecht.
Kijk hier naar het passieverhaal van Jelle.

Reparatietraject taal en rekenen

(Begeleiding)

Is jouw kennis van rekenen of taal onder het gewenste niveau?
In korte tijd brengen ervaren en enthousiaste docenten jou op het gewenste niveau.
Informeer bij je studieloopbaanbegeleider wat het best bij je past.

S

Servicecentrum

(Begeleiding)

Heb je meer vragen of hulp nodig, dan is het Servicecentrum er om jou verder te helpen. Het Servicecentrum biedt trainingen, coaching, praktische hulp bij financiële problemen of huisvesting. Of ze verwijzen je naar gespecialiseerde hulpverlening buiten de school als dat voor jou beter is.


Vraag het aan je studieloopbaanbegeleider als je meer wil weten over het aanbod van het servicecentrum.

Studenten met een beperking

(Begeleiding)

Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Studieloopbaanbegeleiding

(Begeleiding)

Gedurende jouw studie op het Da Vinci College word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (SLB). Bij je SLB kun je altijd terecht als je vragen hebt of als je ondersteuning bij je studie nodig hebt. Per jaar heb je 4 gesprekken met je studieloopbaanbegeleider over je studievoortgang en je loopbaan.

Studievoortgang

(Begeleiding)

Gedurende jouw opleiding krijg je een aantal keer een advies over het vervolg van jouw studie. Dat advies is afhankelijk van jouw presteren. Na elke periode van 10 weken bespreekt het docententeam de studieprestaties van de studenten. Alle betrokken docenten bespreken dan jouw resultaten. Hierbij spelen je studiepunten en je beroepshouding en gedrag een grote rol. Naar aanleiding van die studentbesprekingen volgt aan het eind van het eerste jaar een positief of negatief studieadvies wat je studieloopbaanbegeleider met je bespreekt. Dat advies wordt in je dossier opgenomen.

U

Uitval

(Begeleiding)

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat er een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, zoals zorgcoördinatoren op school. Klik hier voor meer informatie over ZOW.

V

Verzuim

(Begeleiding)(Start opleiding)

Schoolverzuim kan het behalen van jouw diploma in de weg staan. Wij vinden het belangrijk te weten waarom je niet op school bent. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt.

 

  • Als je om een bepaalde reden niet op school kunt komen, neem dan telefonisch contact op met school. Je belt naar 088 6574080 of je meldt je af via Eduarte Studentenportaal. Nog geen 18? Je ouder of verzorger meldt jou ziek!
  • Als je verzuimt, maar je hebt je niet afgemeld dan neemt de Verzuimcoördinator contact met je op. Dit kan consequenties hebben voor je studie en studiefinanciering.
  • Als je om een bepaalde reden niet naar je leerbedrijf kunt, neem dan telefonisch contact op met school en met je leerbedrijf.
  • Wil je naar een bruiloft of begrafenis, moet je naar de dokter?
  • Bespreek het met je studieloopbaan-begeleider

 

Z

Zorgcoördinator

(Begeleiding)

Heb je persoonlijke problemen? Lukt het even niet daardoor? Een zorg coördinator zorgt ervoor dat je de specifieke hulp en begeleiding krijgt, die je nodig hebt. Dit gaat altijd in overleg met jouw studieloopbaanbegeleider.

Zwanger

(Begeleiding)

Ik ben zwanger. Ik word vader. Hoe moet het nu verder met mijn opleiding?
Het Da Vinci College biedt ondersteuning om te zorgen dat jij je studie bij ons succesvol kunt afronden.
Ga in gesprek met je studieloopbaanbegeleider en bespreek je mogelijkheden.
Kijk hier voor meer informatie.