Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ADD of ADHD

(Begeleiding)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. 
Kijk hier naar het passieverhaal van Jamie.

B

Begeleiding

(Begeleiding)

Wij vinden persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding belangrijk. Daarom heb je op het Da Vinci College een vaste contactpersoon, je studieloopbaanbegeleider of slb'er. Bij hem of haar kun je terecht als je vragen hebt of problemen. Zo nodig krijg je extra begeleiding, soms wordt hier doorverwezen naar een specialist.

D

Dyscalculie

(Begeleiding)

Heb je dyslexie of dyscalculie? Heb je een chronische ziekte of een leerprobleem waardoor je extra ondersteuning nodig hebt?
Het Da Vinci College biedt extra ondersteuning.

Dyslexie

(Begeleiding)

Heb je dyslexie of dyscalculie? Heb je een chronische ziekte of een leerprobleem waardoor je extra ondersteuning nodig hebt?
Het Da Vinci College biedt extra ondersteuning.

R

Remedial Teaching

(Begeleiding)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. 
Kijk hier naar het passieverhaal van Jelle.

S

Schoolmaatschappelijk werk

(Begeleiding)

Wij vinden persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding belangrijk. Daarom heb je op het Da Vinci College een vaste contactpersoon, dit is je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bij hem of haar kun je terecht als je vragen of problemen hebt. Zo nodig krijg je extra begeleiding, soms wordt je doorverwezen naar een specialist.

Schoolpsycholoog

(Begeleiding)

Wij vinden persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding belangrijk. Daarom heb je op het Da Vinci College een vaste contactpersoon, dit is je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bij hem of haar kun je terecht als je vragen of problemen hebt. Zo nodig krijg je extra begeleiding, soms wordt je doorverwezen naar een specialist.

U

Uitval

(Begeleiding)

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat er een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, zoals zorgcoördinatoren op school. Klik hier voor meer informatie over ZOW.

Z

Zorgbeleid

(Begeleiding)

Als door persoonlijke problemen het risico bestaat om vast te lopen in de opleiding, dan kan een zorg coördinator specifieke hulp en begeleiding aanbieden door een aantal coachtingsgesprekken of door uw kind door te verwijzen naar het Servicecentrum.