Passend onderwijs

Extra begeleiding nodig?

Naast de begeleiding van je studieloopbaanbegeleider bieden we ook nog extra hulp aan studenten met een ondersteuningsbehoefte. Studeren kan dan soms lastig zijn en daarom is begeleiding op maat erg belangrijk. Iedereen verdient de kans op het behalen van een mooi diploma.

Meer informatie over extra begeleiding >>

Passend onderwijs? Voor wie?
  • Studenten met een ondersteuningsbehoefte en belemmering op het gebied van leren en gedrag (ADHD, ADD, autisme, depressie, dyscalculie en dyslexie)
  • Studenten met een chronische beperking die belemmeringen geeft in het volgen van het onderwijs

Als je je inschrijft voor een opleiding dan geef je aan dat je extra hulp of begeleiding nodig hebt. Samen met onze intern begeleiders, zorgcoördinatoren of remedial teachers maken we een leerroute op maat zodat jij met succes de opleiding kan volgen.

Voorzieningen:

De volgende ondersteuningsmogelijkheden zijn:

  • toetsvoorzieningen (zoals extra tijd, vergroot lettertype)
  • financiële ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling
  • extra begeleiding in de klas
  • extra begeleiding tijdens de stage
  • trainingen op maat (zoals Rots en Water, faalangsttraining en empowerment)
  • flexibiliteit om de opleiding op eigen tempo te volgen
  • aanvragen van voorzieningen buiten de onderwijsinstelling

Welke voorzieningen, aanpassingen en regelingen zijn er specifiek voor jou? Kijk op de site mbo toegankelijk en doe de test.
Wil je graag persoonlijk met iemand in gesprek neem dan contact op met Miranda Van Ommen.