Extra ondersteuning en passend onderwijs

Heb je extra ondersteuning nodig voor het volgen van een beroepsopleiding?
Vaak kan er meer dan je denkt.

Het Da Vinci College wil samen met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om een beroepsopleiding te volgen. We vinden het van belang om onze studenten goed te kennen en ons te verdiepen in hun mogelijkheden en talenten.

Jij bent van harte welkom bij het Da Vinci College!

Elke student heeft bij ons een studieloopbaanbegeleider. Als jij een student bent met een belemmering, overleggen wij samen wat je misschien extra nodig hebt. De ondersteuning van deze SLB’er en het onderwijsteam is misschien niet voldoende. Wij gaan dan kijken of wij een leerroute op maat kunnen maken, met speciale voorzieningen waar dat nodig is. Dat kan gebeuren in overleg met een intern begeleider of een remedial teacher met de teamleden van de opleiding.

Wij streven naar zoveel mogelijk ondersteuning tijdens het reguliere onderwijs inclusief de stage. Vaak ben je niet de enige in je groep die wat extra’s nodig heeft om het diploma te behalen. De benodigde extra ondersteuning bieden wij altijd aan zo dicht mogelijk bij de gewone opleidingsactiviteiten.

Om welke studenten gaat het?
Studenten met een auditieve, visuele of motorische beperking, studenten met dyslexie of dyscalculie, studenten met belemmeringen in het leren of in gedrag, studenten met een chronische ziekte die belemmeringen geeft in het volgen van het onderwijs.

Hoe krijg je extra ondersteuning?

  • Op het inschrijfformulier geef je aan bij ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’ dat je extra hulp of begeleiding nodig hebt voor het volgen van een opleiding.
  • Na de aanmelding nodigen wij je uit voor een gesprek. Wij kijken dan hoe je de door jou gekozen opleiding met succes kunt volgen inclusief de stage.
  • Ook tijdens het volgen van de opleiding kan blijken dat je extra ondersteuning nodig hebt. Dan kan je naar je studieloopbaanbegeleider gaan. Deze bespreekt met jou welke ondersteuning er nodig is en verwijst als dat nodig is door.
  • Wij maken afspraken met jou over de wijze waarop wij extra ondersteuning of voorzieningen bieden.
  • Deze afspraken zetten we op papier in een zogenaamd addendum (bijlage) bij de onderwijsovereenkomst. Er zijn drie arrangementen mogelijk die variëren van uitsluitend begeleiding door de eigen studieloopbaanbegeleider én het onderwijsteam tot intensieve begeleiding door de intern begeleider of de remedial teacher. In de bijlage lichten wij deze arrangementen toe.
  • Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Elk schooljaar stellen wij deze afspraken zo nodig bij.

Het arrangement waarin een student is ingedeeld is niet statisch. Wanneer blijkt dat een student meer of minder begeleiding nodig heeft wordt het arrangement in overleg met de student en de opleiding aangepast.

 

3 arrangementen

Basisondersteuning

In het onderwijs en door het onderwijsteam en de studieloopbaanbegeleider wordt basisondersteuning uitgevoerd. De student heeft een ondersteuningsplan waarin handelingsadviezen staan en/ of de student heeft een calamiteitenplan.
Er is in dit geval geen directe ondersteuning van de student vanuit de intern begeleider of remedial teacher.

Extra ondersteuning dicht bij het onderwijsteam

Voor sommige studenten is wel extra hulp nodig. De SLB-er of de docent verzorgt dit zoveel mogelijk en dicht bij de student. De intern begeleider of remedial teacher ondersteunt de docent of SLB-er en in eerste instantie niet de individuele student. De intern begeleider of remedial teacher kan wel bijvoorbeeld aanschuiven bij (lastige) gesprekken en advies, coaching óf training geven aan het team of een docent. De student heeft een ondersteuningsplan waarin handelingsadviezen staan en / of een calamiteitenplan.

Intensieve ondersteuning

De student krijgt intensieve ondersteuning van de intern begeleider of remedial teacher. De IB-er en RT-er werkt voor de ondersteuning van de student nauw samen met de SLB-er en het onderwijsteam. De student heeft een ondersteuningsplan en / of een calamiteitenplan waarin handelingsadviezen staan en begeleidingsafspraken staan opgenomen.