Passend onderwijs

Extra begeleiding nodig?

Naast de begeleiding van je studieloopbaanbegeleider bieden we ook nog extra hulp aan studenten met een ondersteuningsbehoefte. Studeren kan dan soms lastig zijn en daarom is begeleiding op maat erg belangrijk. Iedereen verdient de kans op het behalen van een mooi diploma.

Passend onderwijs? Voor wie?

  • Studenten met een ondersteuningsbehoefte en belemmering op het gebied van leren en gedrag
  • Studenten met een chronische beperking die belemmeringen geeft in het volgen van het onderwijs

Als je je inschrijft voor een opleiding dan geef je aan dat je extra hulp of begeleiding nodig hebt. Samen met onze intern begeleiders, zorgcoördinatoren of remedial teachers maken we een leerroute op maat zodat jij met succes de opleiding kan volgen.