Terug naar overzicht

Tour door Hoeksche Waard als impuls voor arbeidsmarkt

De gemeente en onderwijspartner ROC Da Vinci College maken zich hard voor onderwijs dat goed aansluit op de vraag van bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard. Op vrijdag 1 oktober bezochten wethouder Paul Boogaard (Economie) en Jan Lokker (bestuurslid Da Vinci College) daarom 5 locaties om wensen en ervaringen op te halen uit de praktijk.
Naast de successen en wat er al bereikt is, werd ook gesproken over welke scholingsbehoeften er zijn om ervoor te zorgen dat een vitale arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard toekomst heeft.

Uitdaging voor 2030

In de Hoeksche Waard ligt er een grote uitdaging om een vitale regionale arbeidsmarkt te realiseren waarbij vraag en aanbod in balans zijn. De landelijke trend van vergrijzing en ontgroening van de bevolking zorgt ook hier voor een toenemend tekort aan arbeidskrachten. Met name voor werkgevers in sectoren als zorg, techniek en logistiek is het lastig om voldoende en goed geschoold personeel te vinden.
Het vooruitzicht dat de Hoeksche Waard in 2030 duizenden vacatures heeft, maakt dat overheid, onderwijs en ondernemers nu al inzetten op een integrale aanpak. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB-HW).

Tour door Hoeksche Waard

Gezamenlijk hebben de gemeente en het Da Vinci College al veel bereikt als het gaat om vraaggericht beroepsonderwijs. Omdat goed altijd beter kan, wilden Boogaard en Lokker als betrokken bestuurders ‘het veld’ in om met ondernemers, studenten en praktijkbegeleiders in gesprek te gaan.
De dag begon met een bezoek aan een Da Vinci College leslocatie waar jonge moeders een mbo-opleiding volgen en inburgeraars les krijgen in taal op de werkvloer. Initiatieven die goed aansluiten op de doelstellingen van de inclusieve arbeidsmarkt.
Daarna bezochten de bestuurders 4 locaties van organisaties uit de sectoren. Zorginstelling Cavent, restaurant De Beren, technisch bedrijf GBS Gearbox Services International en logistiek centrum Dugros konden tijdens de tour op bezoek rekenen. Paul Boogaard: “We willen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief, in evenwicht is. Daarvoor is gericht mbo-onderwijs nodig dat past bij de specifieke vraag van bedrijven en instellingen. Samen met onze onderwijspartners kunnen we onze ambities waarmaken.”

Successen en wensen

Da Vinci College is inmiddels op meerdere vlakken en sectoren actief in de Hoeksche Waard. Met vraaggericht beroepsonderwijs draagt men bij aan de ambitie van stichting SOB-HW om jongeren en zij-instromers met de arbeidsmarkt te verbinden. Lokker: “Het is mooi om te zien dat we als onderwijspartner al zo veel hebben betekend. Dat is tijdens deze tour nogmaals bevestigd. Bij Cavent en GBS Gearbox Services International zijn we al betrokken en worden mooie resultaten geboekt. Dat willen we graag voor meer organisaties en sectoren doen.”
Met de Hoeksche Switch werden in samenwerking met het UWV het afgelopen jaar de eerste zorgmedewerkers geworven voor de 5 zorgorganisaties in de Hoeksche Waard. Da Vinci College verzorgde samen een voorschakeltraject met mbo-certificaat waarmee de kandidaten beter voorbereid een leerwerktraject instromen. Bij GBS Gearbox Services International worden op locatie mbo-opleidingen verzorgd en zijn inmiddels de eerste kandidaten gediplomeerd als monteur en verspaner (vormgeven van materialen).

Boogaard: “Vandaag hebben we gehoord wat er goed gaat, maar ook waar het beter kan. Daar kunnen we in de toekomst weer op verder borduren!”
Een belangrijke wens die werd meegegeven door Sigrid Orgers, bestuurder bij Cavent, is het bieden van perspectief aan zorgmedewerkers: “De vraag is niet alleen hoe je nieuw personeel aantrekt, maar ook hoe je mensen in de zorg vasthoudt. Je kunt ze wel aan de voorkant binnenhalen, maar je wilt niet dat ze na 2 of 3 jaar de sector weer verlaten. Daarvoor moet je ze blijven uitdagen en waarderen. Een manier om dat te doen, is specialisaties aanbieden. Daar hebben we onderwijspartners hard bij nodig.”

Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven

Sinds april 2019 werken gemeente, ondernemersvereniging en scholen waaronder het Da Vinci College mee binnen de stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard.
De stichting SOB-HW zet zich in om jongeren en werkzoekenden gericht te scholen zodat zij aan de slag kunnen in een sector waar de komende jaren veel vraag naar arbeidskrachten is. De deelnemende partijen zien kansen om jongeren te behouden door hen tijdens hun opleiding al kennis te laten maken met werkgevers in de regio. Dat heeft veel voordelen. Zo is het behouden van jongeren en jonge huishoudens goed voor de lokale economie, de vitaliteit van de dorpen en vermindert het de verkeersdruk in de regio.