Terug naar overzicht

Uitkomsten JOB monitor 2022 laten licht stijgende lijn zien bij ROC Da Vinci College

Afgelopen vrijdag 3 juni zijn de resultaten van de JOB monitor 2022 bekend gemaakt in Den Haag. Deze monitor van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) wordt landelijk om de twee jaar afgenomen onder alle MBO studenten. Studenten worden gevraagd een enquête in te vullen die een beeld geeft hoe de school onder studenten wordt beleefd. Voor deze editie heeft bijna 50% (224.212 personen) van de studenten de moeite genomen om de enquête in te vullen. Overall is er een licht stijgende lijn te zien ten opzichte van de resultaten van 2020. Met een 6,6 zitten we op een goede voldoende in het oordeel over de opleiding, maar nog wel iets onder het landelijk gemiddelde van 6,8. Op gebied van sfeer en veiligheid en op gebied van samenwerking met het bedrijfsleven scoort het ROC Da Vinci College dicht op het landelijke gemiddelde.

Omgeving, sfeer en veiligheid
Voor het ROC Da Vinci College vinden we belangrijk dat studenten zich in een veilige omgeving moeten kunnen ontwikkelen. Op een plek die goed aanvoelt en ruimte geeft voor de persoonlijke ontwikkeling. Niet voor niets zijn we initiatieven gestart rondom inclusiviteit, mentale en psychische gezondheid en talentontwikkeling. Dat zijn allemaal initiatieven die we samen met de studenten oppakken. Ook in de tijd dat iedereen merendeels thuis zat vanwege de corona pandemie. Dat we daarop een ruime voldoende scoren geeft aan dat onze activiteiten op dat vlak door de studenten gewaardeerd worden.

Samenwerking met het bedrijfsleven
Met onze hybride leeromgevingen laten we de beroepspraktijk en onderwijs optimaal op elkaar aansluiten. Daarvoor werken we nauw samen met het bedrijfsleven in de regio. Dat heeft ook zijn effect op de stages en BPV. Dit wordt door de studenten als positief ervaren. De studenten ervaren dat de opdrachten van school goed aansluiten bij de werkplek, de begeleiding in het leerbedrijf goed is en ze makkelijk ook een werkplek vinden. Waardoor ze ook makkelijker na het afronden van hun opleiding instromen in de arbeidsmarkt. Dat dit zo goed gaat is voor ons echt een opsteker om hier in te blijven investeren.

Reactie van de studentenraad
Damian van Toer, voorzitter van de Studentenraad, reageert op de uitkomsten van de JOB monitor: ”Voor ons als Studentenraad zijn we blij dat de monitor zo goed is ingevuld en dat er net zoals het landelijk gemiddelde ook bij Da Vinci een stijging is. Echter zien we ook nog dingen die beter kunnen, daar moeten we mee aan de slag. Ook de Studentenraad zal daarin een rol willen betekenen.”