AANMELDEN

HWwerkt!

Het Da Vinci College verzorgt in opdracht van De Gemeente Hoekse Waard en ontwikkelbedrijf ‘HWwerkt!’, een traject voor Uitkeringsgerechtigde jongeren van 18 tot 27 jaar woonachtig in de Gemeente Hoeksche Waard.

HWwerkt! gaat de komende tijd inzetten op: een sluitende aanpak met een duidelijk perspectief, maatwerk en persoonlijke begeleiding. Het traject bestaat uit een integraal maatwerkprogramma gericht op de procesonderdelen Voorschakeltraject en Ontwikkeling en richt zich op doorstroom naar werk, een reguliere beroepsopleiding of naar het praktijkleren. ‘HWwerkt!’ bepaalt of je dit traject mag volgen. Neem hiervoor contact op met ‘HWwerkt’.