Terug naar overzicht Dienstverlening

Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn

Heb jij een open en sociale houding, ben je zorgzaam, zelfstandig, alert en integer? Met die dienstverlenende instelling zou jij een aanwinst zijn voor de sector zorg en welzijn. In de opleiding Helpende Zorg en Welzijn stomen we jou klaar om aan de slag te gaan als veelzijdige duizendpoot. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.

 

Wil je in Dordrecht starten in februari? Kies bij je aanmelding dan voor instroommoment 01 augustus 2021- 31 juli 2022.

 

 

Jonge moederklas

Versnelde route

play button
Leerweg: bol
Niveau: 2
Duur: 2 jaar. versneld 1 jaar
Crebonummer: 25498
Startmoment(en): Dordrecht: sep & feb (bij voldoende aanmeldingen), Gorinchem: sep, Versnelde route: juni
Het beroep

Als helpende zorg en welzijn bied je praktische hulp en ondersteuning aan verschillende cliënten/ zorgvragers. Gezonde mensen of mensen met een (chronische) ziekte of een beperking, een verslaving of bijvoorbeeld psychische problemen. Dit kunnen ouderen zijn, volwassenen, maar ook kinderen. Je maakt schoon en ondersteunt of begeleidt de cliënt/ zorgvrager thuis of in een andere woonomgeving, zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Je kunt ook gaan werken in de kinderopvang. Het werk is heel veelzijdig: je bent een aanspreekpunt, verzorgt maaltijden, maakt schoon, helpt bij persoonlijke verzorging en begeleidt bij activiteiten.

Let op: Je kunt deze opleiding ook versneld volgen. Op basis van het intakegesprek wordt bekeken of je in aanmerking komt voor deze verkorte route. De opleiding start in juni 2022. Voor de zomervakantie rond je al één examen af.

Toelatingseisen

 • diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg
 • diploma entreeopleiding
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

Lees meer over ons toelatingsbeleid

Over de opleiding

Brede ontwikkeling
De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is onderdeel van de brede opleiding Dienstverlening. Deze opleiding bestaat uit drie richtingen: Medewerker Facilitaire Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn en Medewerker Sport en Recreatie.

In de opleiding Dienstverlening word je opgeleid tot alleskunner en doe je ervaring op in verschillende werkgebieden. Omdat er op de arbeidsmarkt steeds meer vraag is naar flexibele medewerkers, besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van brede basisvaardigheden. Je leert over gastvrijheid, ontwikkelt communicatieve vaardigheden en leert omgaan met diverse soorten mensen. 

Leuke projecten
De fijne kneepjes van het vak leer je op een praktische manier van deskundige vakdocenten. Een belangrijk onderdeel van de lessen op school is de praktijkmiddag. Je gaat er dan op uit met een groep medestudenten om bijvoorbeeld een voetbalclub te runnen: de kantine draaiende houden, de kleedkamers schoonmaken en noem maar op. Een andere keer ga je met je klas naar een basisschool en houd je toezicht op het plein, of help je de conciërge of de leraar in de klas. Elke periode wissel je van organisatie. Zo kom je te weten wat je leuk vindt en waar je talenten liggen!

Jonge moederklas
Ook jonge moeders willen we helpen bij hun studie. Daarom starten we vanaf september 2021 speciaal voor deze opleiding met een jonge moederklas. Je hebt les vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur, zodat je de tijd hebt om jouw zoon/ dochter naar school te brengen en weer op te halen. Ook als je stage gaat lopen, wordt hier aan gedacht. Verder sluiten je lessen aan op het moederschap en krijg je extra begeleiding en ondersteuning. En het allerleukste? Je zit in de klas met andere jonge moeders. Genoeg om over te praten en fijn om elkaar te helpen!

Interesse? Schrijf je in voor de reguliere bol-opleiding Helpende Zorg & Welzijn niveau 2. Na het intakegesprek word je ingedeeld in de jonge moederklas.

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2021 ‐ 2022

De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

Stage

Tijdens de bol-opleiding doe je praktijkervaring op in een bedrijf. Dit is altijd een erkend leerbedrijf. Door werken in de praktijk leer je een wat er van een medewerker Dienstverlening wordt verwacht. Op je stage voer je ook een aantal opdrachten uit die je voorbereiden op je examens op school en in de praktijk. Je praktijkopleider die bij het bedrijf werkt, begeleidt je op het werk en beoordeelt je opdrachten. Hij heeft contact met je bpv-docent op school, die je ook bezoekt tijdens je stage. Je studieloopbaanbegeleider begeleidt je op school en helpt je om keuzes binnen je studieloopbaan te maken. De stageplaatsen worden door school gezocht. Samen met je begeleiders werk je aan je vakmanschap, aan een succesvolle stage en het behalen van je diploma.

In de opleiding Dienstverlening loop je meerdere keren stage. Dat begint al in je eerste jaar, waarin je gedurende twee periodes van tien weken twee dagen per week stageloopt. In het tweede jaar loop je twee dagen stage en ga je drie dagen naar school. Gedurende je opleiding wissel je tussen verschillende stages en dat betekent dat je kennismaakt met allerlei bedrijven binnen de kinderopvang, ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking.

Keuzedelen

Elke opleiding heeft keuzedelen. Dit is een onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen zodat je na je opleiding nog interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes gericht op ondernemerschap. Je kunt ook gaan voor keuzedelen waarmee je beter kunt doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. De keuzedelen geven jou een meerwaarde. Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes.

Helpende PLUS
Je kunt in het tweede leerjaar van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn kiezen voor het keuzedeel Helpende Plus. Dit keuzedeel is voor studenten die willen gaan werken in de zorg. Je leert het uitvoeren van eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Je leert om te werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via het meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van de ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. Ook kun je afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Je weet waartoe je zelf bevoegd bent en wanneer je de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

Vakken

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en twee keuzedelen. In het eerste jaar volg je vakken uit het basisdeel, zoals bijvoorbeeld Administratie, Catering, Planmatig werken en Communicatie en heb je profielgerichte vakken zoals Skills en Wonen en Huishouden. Ook doe je vakgerichte ervaring op in de praktijk van een kinderopvangorganisatie, een basisschool en Wijk Leerbedrijf Helpende Handen. In het tweede jaar richten de vakken zich op het profiel Helpende Zorg en Welzijn, met vakken als Anatomie en Ziekteleer en Persoonlijke zorg en ADL. 

In de vakken leer je de juiste kennis, vaardigheden en werkhouding voor het beroep van Helpende Zorg en Welzijn. Onderwerpen die daarin aan bod komen, zijn: huishoudelijke en verzorgende vaardigheden, helpen bij sociale en creatieve activiteiten, zorg en ondersteuning van cliënten en persoonlijke begeleiding.

Ook heb je algemene vakken, namelijk: Nederlands, Rekenen en Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je proeve van bekwaamheid en diploma.  

Vervolg

Werken
Met een diploma Helpende Zorg en Welzijn op zak kun je op veel plekken aan de slag. Zo kun je werken bij mensen thuis, maar ook in een andere woonomgeving, zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Je kunt ook gaan werken in de kinderopvang, bijvoorbeeld op een peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang.

Doorleren
Met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn heb je een goede, brede basis gelegd waarmee je kunt doorstromen naar opleidingen op niveau 3 of 4. Ook naar andere opleidingen binnen de sector Gezondheidszorg en Welzijn, zoals bijvoorbeeld Mbo-Verpleegkundige, Tandartsassistent, Sociaal Werker, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent.

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Studie in cijfers

Studiegids

Galerij

Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn
Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn
Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn

Waarom het Da Vinci College?

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kunt je direct aanmelden met je DigiD account.

 • Je inloggegevens van DigiD.
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je je aan wilt melden voor een bbl-opleiding.
 • De gegevens van je vooropleiding als je niet recent een opleiding hebt gevolgd.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900 - 789 0 789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 - 16.30 uur).

Meld je nu aan