Practoraten

Het ROC Da Vinci College heeft twee practoraten voor optimale koppeling tussen mbo-opleidingen en de snel veranderende beroepspraktijk. Daarmee sluiten we aan bij een landelijke trend in het mbo om innovaties in het werkveld intensiever te verweven met het beroepsonderwijs en optimaal in te spelen op de vraag van het werkveld. Zo kunnen studenten zich toekomstgericht ontwikkelen en nu en straks van betekenis zijn in een dynamische arbeidsmarkt. Aan de practoraten de taak om de reeds bestaande hybride leeromgevingen van het Da Vinci College te verdiepen.

De sector Gezondheidszorg en Welzijn kent het practoraat ‘Krachtige leeromgevingen’. Daarin ligt de focus op didactiek binnen het onderwijs en de verbinding met instellingen in de zorgsector.
De sector Techniek en Media heeft het practoraat ‘Smart Industries’. Dat betrekt – door middel van onderzoek – datagedreven en innovatieve ontwikkelingen uit de technische en IT sector in het hybride onderwijs. Klik op een van de blokken om meer te weten te komen.

Practoraten

Het doel is om ook practoraten aan te stellen voor de sectoren Economie en Ondernemerschap en sector Arbeidsmarkt en Ontwikkeling, dat zich meer op het volwassenenonderwijs richt.