Practoraat

Smart Industries

 

Het Practoraat Smart Industries heeft de ambitie om sterk en actueel beroepsonderwijs te realiseren dat inspeelt op de verregaande automatisering en digitalisering binnen de industriële sector.

Timon Jongkind - practor

Sinds 2006 werk ik in het technisch mbo. Ik heb me hierin altijd gericht op vernieuwingen en innovatie, zowel in de aanpak van het onderwijs als de beroepspraktijk waar we voor opleiden. Mijn ervaringen als docent, onderwijskundige en projectmanager zet ik graag in voor het verder verbeteren van het onderwijs voor technische beroepen. Als practor onderzoek ik nieuwe ontwikkelingen en vertaal deze heel concreet naar toegankelijke praktijkopstellingen, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden. Zo dragen we samen met de docenten en het bedrijfsleven bij aan up-to-date en aantrekkelijk onderwijs voor studenten en medewerkers.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Timon Jongkind via timonjongkind@davinci.nl.

stairs-ascend Technologische ontwikkelingen

Door recente technologische innovaties ontstaan er nieuwe slimme vormen van produceren. Zo is een belangrijke innovatie de integratie van Informatietechnologie (IT) en Operationele Technologie (OT). Dit resulteert in systemen waarin IT is geïntegreerd in industriële installaties, machines en producten. Deze objecten kunnen via sensoren allerlei informatie verzamelen over het functioneren van het systeem. Denken bijvoorbeeld aan energieverbruik, storing of de slijtage van onderdelen. Deze data wordt via het internet gedeeld tussen objecten en zo ontstaan er uitgebreide sensor- of datanetwerken. Het internet wordt daarmee een Internet van Objecten oftewel een Internet- of-Things (IoT).

school-test-results Innovaties vragen om ander onderwijs

Slimme technische systemen zullen de beroepen ingrijpend veranderen. IT is een ‘enabler’ waardoor taken steeds slimmer en efficiënter worden uitgevoerd. Technici zullen in sterk geautomatiseerde productieomgevingen nog steeds belangrijk zijn, maar de inhoud van het werk gaat er wel anders uitzien. Dat betekent dat het onderwijs zich niet alleen moet richten op herziening van de benodigde kennis en vaardigheden maar ook op veranderingen in de beroepen. Het practoraat is een belangrijke schakel tussen de school en het werkveld.

cursor-question Doel practoraat Smart Industries

We hebben de ambitie om beroepsonderwijs te realiseren dat studenten en werknemers optimaal voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst en richt zich specifiek op het mbo-onderwijs binnen de techniek en de ICT. Daarom kijkt het practoraat naar de veranderingen in het werk, vertaalt die naar opleidingsvragen en zet de vragen om naar onderwijsproducten.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het benoemen van de relevante veranderingen in de mbo-beroepen als gevolgd van Smart Industry
  • Aangeven wat die ontwikkelingen betekenen voor de kennis en vaardigheden van de (toekomstige) technici
  • Het inbedden van de ontwikkelingen in het onderwijs door het ontwikkelen van onderwijs­producten

focus-eye Focusthema’s en werkwijze

Het Practoraat Smart Industries focust zich op:

  • Smart Monitoring: hoe met behulp van sensoren, data uit objecten kan worden gebruikt om producten, processen en diensten te verbeteren.
  • Smart Manufacturing: automatisering van productieprocessen
  • OT Cyber Security: slim en veilig gebruikmaken van de digitaliserings­mogelijkheden

Wij werken met proefopstellingen in ons onderzoek. Een proefopstelling is een technische installatie, machine of product waar aspecten van Smart Industry in terug komen. Voorbeelden zijn een Collaborative robot (Cobot) of de meet- en regelinstallaties in de Duurzaamheidsfabriek. Proefopstellingen bieden een praktische context aan de hand waarvan de docent-onderzoekers vragen kunnen onderzoeken. Op deze manier verrijkt het Practoraat de kennis van digitalisering en automatisering in de industrie en kan deze kennis delen binnen het onderwijs en met het bedrijfsleven.

business-deal-handshake-circle Samenwerkingen

Het Practoraat neemt actief deel aan relevante projecten en programma’s, zoals:

Docentonderzoekers

Ilhan Öztürk
Sinds 4 jaar docent in Werktuigbouwkunde, voorzien van 20 jaar praktijkervaring en expert in het implementeren van toekomstige technische ontwikkelingen in het onderwijs. Ilhan: “Ik richt mij op Smart Manufacturing en doe onderzoek naar het gebruik van cobots. De naam cobot is een afgeleide van ‘collaboratieve robot’. Ze zijn collaboratief omdat ze veilig samen kunnen werken met mensen. Ik analyseer wat bedrijven al met cobots doen en hoe zij hun personeel inzetten om de cobots te bedienen. Deze kennis vertaal ik naar een onderwijsaanbod.”

Liam Teunen
Docent ICT met focus op Linux en cyber security. Zodoende is hij gekoppeld aan het focusthema IT. Liam: “We richten ons op cyber security in de industrie, waarbinnen veel verandert rondom het automatiseren van processen. Denk aan predictive maintenance, het uitlezen van sensoren en het slim maken van machines. De vraag is hoe versturen en benaderen we data op een veilige manier? En hoe slaan we data veilig op? Binnen het practoraat onderzoeken we wat de industrie nodig heeft en wat wij als school onze studenten kunnen bijbrengen om hier op in te spelen.

Martin van Gent
Curriculum-expert bij het team Middenkader Engineering en Mechatronica. Houdt zich binnen het practoraat bezighouden met de invloed die vernieuwende, vaak slimme, technieken hebben op het onderwijs en daarbij op het curriculum van een opleiding. Martin: “Het onderwijs heeft de neiging om achter trends aan te lopen en lesstof aan te passen aan al eerder in de beroepspraktijk veranderde inhoud. Door mijn rol in het practoraat verwacht ik het curriculum beter te kunnen laten aansluiten op de huidige beroepspraktijk en op enkele punten hoop ik dat we voorloper of kartrekker kunnen worden.”

Peter van der Linden
Docent elektrotechniek en werkzaam voor het team Middenkader Engineering. Als docentonderzoeker verantwoordelijk voor het focusthema Smart monitoring. Peter: “Veel systemen beschikken over data verkregen vanuit sensoren. Wat kun je eigenlijk met al die data? Dat is een vraag die nu actueel is in de industrie en utiliteit. En wat betekent deze ontwikkeling met betrekking tot de vaardigheden en kennis van onze studenten en hun toekomstige baan. Zo maar een paar vragen waar ik me bezig houd tijdens de practoraat uren.”