Organisatie

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Onze school biedt ruim 220 mbo-opleidingen in verschillende richtingen. Daarnaast bieden we bedrijfsopleidingen en -trainingen, educatie, inburgeringstrajecten en vavo. HBO Drechtsteden biedt bachelor- en post-bachelor hbo-opleidingen aan. Met dit brede aanbod staat het Da Vinci College niet alleen midden in de samenleving, maar dragen we ook bij aan de kwaliteit van onze samenleving. Het Da Vinci College staat voor betrokken, ambitieus en professioneel onderwijs.

Organogram

Organogram

Hoe zit onze organisatie in elkaar? In het organogram ziet u de structuren van het Da Vinci College, zoals de positie van het college van het bestuur, de onderwijssectoren en aanverwante organisaties.

Sectoren

Het Da Vinci College verdeelt zijn onderwijs in vier sectoren:

Iedere sector heeft een sectordirecteur en een aantal onderwijsteams met domeinleiders. De onderwijsteams vormen het hart van de organisatie. De sectoren werken samen met elkaar en met bedrijven en andere instellingen in de omgeving. Dit is de kracht van de inrichting van onze organisatie.

Leerpark

Leerpark

Onderwijs kan alleen aansluiten op de praktijk wanneer de praktijk wordt betrokken bij het onderwijs. Met dat uitgangspunt in gedachten startte in 2004 de coöperatie ontwikkeling Leerpark (COL), waaronder de gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College, met de ontwikkeling van het Leerpark. De ambitie: een regionale plek creëren waar (beroeps)onderwijs en regionaal bedrijfsleven samen kansen bieden aan jonge mensen die invulling willen geven aan een duurzame toekomst van de economie en samenleving.

Hbo Drechtsteden

Hbo Drechtsteden

Het Da Vinci College biedt ook enkele hbo-studies aan. Dit doen we onder de noemer HBO Drechtsteden. In 2014 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen onze instelling erkend als zelfstandige instelling voor hoger beroepsonderwijs. Opleidingen zijn bijvoorbeeld Instrumentation and Control Engineering, Toegepaste Psychologie en ICT Netwerk- en systeembeheer.

Duurzaamheidsfabriek

Duurzaamheidsfabriek

Op Leerpark in Dordrecht staat de Duurzaamheidsfabriek. In deze ‘fabriek’ vind je alle technische opleidingen van het Da Vinci College. Studenten leren hier door te werken aan echte praktijkopdrachten van bedrijven. We noemen dit hybride onderwijs. Innovatief, nuttig en bovendien leuk!

Over onze naam

Over onze naam

Leonardo da Vinci leefde van 1452 tot 1519 en is de geschiedenis ingegaan als een van de meest veelzijdige personen ooit. Hij vond uit, ontwierp, creëerde, schreef, onderzocht, schilderde, studeerde, doceerde, componeerde en filosofeerde. Een nieuwsgierig man met een enorme verbeeldingskracht die buiten de gebaande paden durfde te denken. ‘Ontdekken vermoeit nooit de geest’, sprak hij eens. Wij laten ons inspireren door zijn veelzijdigheid en nieuwsgierigheid en dragen met trots zijn naam: het Da Vinci College.

Vavo

Vavo

Wie geen diploma heeft gehaald aan het voortgezet onderwijs, kan via het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) alsnog zijn of haar diploma behalen van het vmbo-tl, havo of vwo. Het Da Vinci College biedt één- en tweejarige vavo-trajecten aan, afhankelijk van je vooropleiding.

Educatie

Educatie

Het Da Vinci College geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. Er zijn cursussen Inburgeren en Nederlands als tweede taal. Wie beter Nederlands of rekenen wil leren, kan terecht in een van onze basiscursussen voor volwassenen.

Bel ons Mail ons