Terug naar overzicht Bouwkunde & Infratechniek

Infratechniek Middenkaderfunctionaris (bol/bbl)

Ben je handig en praktisch ingesteld? Wil jij samen met je team werken aan uitdagende infraprojecten en een mooi resultaat neerzetten? Ben je resultaatgericht? Vind je het leuk om technische oplossingen te zoeken voor een probleem op het gebied van grond, water- en wegenbouw en deze daarna uit te voeren?  Kies dan de opleiding Infratechniek niveau 4. De opleiding begint de eerste twee jaar in de bol. In het derde jaar gaat de opleiding verder in de bbl.

play button
Stel een vraag
Startmoment(en): begin september tot en met maart Meld je aan
Leerweg: bol
Niveau: 4
Duur: 2 jaar bol en 2 jaar bbl
Crebonummer: 25105
Startmoment(en): september t/m maart
Het beroep
Lees pagina voor

Als Infratechnicus ben je werkzaam in de verschillende fases van het bouwproces. Werk je in de ontwerpfase bij een ingenieursbureau? Als tekenaar werk je dan schetsen uit naar technische tekeningen. Je schrijft bestekken en overlegt met overheden. Het is jouw taak oplossingen aan te dragen voor technische vraagstukken.

Ben je werkzaam bij een aannemer in de voorbereidingsfase- en/of uitvoeringsfase? Dan vervul je functies zoals calculator, werkvoorbereider of uitvoerder. Je werkt aan uiteenlopende infraprojecten. Je maakt begrotingen en planningen, stuurt asfalteerders, bruggenbouwers en onderaannemers aan en je overlegt met opdrachtgevers, leveranciers en gemeentes. Het is jouw taak slimme oplossingen aan te dragen zodat de kosten beperkt blijven en de planning gehaald wordt.
 

Klik hier om te kijken wat de kans op werk is voor deze opleiding
Toelatingseisen
Lees pagina voor
Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen;
 • voor een niveau 3 opleiding heb je een afgeronde niveau 2 opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;
 • voor een niveau 4 opleiding heb je een afgeronde niveau 3 opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;
 • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)
Om de specialistenopleiding te volgen, heb je een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Toelatingseisen havo/vwo-leerlingen
Een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 geeft toelating tot leerjaar 1 van een niveau 3/4 opleiding.
Voor studenten havo/vwo met een diploma kunnen wij een speciaal kort durend maatwerktraject aanbieden.

Aanvullende eisen
In het algemeen geldt dat je voor het volgen van een bbl opleiding als werknemer in dienst moet zijn bij een leerbedrijf en in het bezit bent van een arbeidscontract.

Bij sommige opleidingen kunnen aanvullende eisen gesteld worden.
Laat je hierover informeren bij het Servicecentrum Opleidingen

Over opleiding
Lees pagina voor

We zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt. Samen met de werkgevers in de regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we op de bouwcampus in Hardinxveld, een kleinschalig lesgebouw, vertrouwd en persoonlijk. Een omgeving die jou inspireert tot een leuke en leerzame tijd op het Da Vinci College.

De opleiding duurt vier jaar, de eerste twee jaar leren (bol) en leerjaar drie/vier werken-leren (bbl). Een unieke combinatie van twee jaar leren en basisvaardigheden opdoen op school en daarna twee jaar werken in het bedrijfsleven (met salaris) om je praktijkexamens af te leggen en je beroepshouding verder te ontwikkelen.

Gedurende de eerste twee leerjaren werk je aan de hand van projecten in de water –en wegenbouw of andere gebieden in de infra, bijvoorbeeld milieu, polders en stedelijke omgevingen. Alle theorielessen zijn gericht op dit project, zodat je deze kennis direct in je projectopdrachten kan toepassen. Je krijgt technische vakken zoals waterbouwkundige constructies en bedrijfskunde. Maar ook meer praktijkgerichte vakken als landmeten en uitzetten.

Deze opleidende jaren worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Bouwmensen, samen verzorgen wij 40 uur per week onderwijs aan jou. In deze opleiding krijg je  geen schoolvakanties, maar verlofdagen. Wij spreken dus liever van een werkweek dan een onderwijsweek, je werkt immers samen met je collega’s aan een goede toekomst in de infratechniek.
De hele opleiding heb je een werkcoach / trajectbegeleider, die je begeleidt op school en die informatie over je opleiding en voortgang geeft.

Stage
Lees pagina voor
Tijdens de bol opleiding ga je praktijkervaring opdoen in een bedrijf. Dit is altijd een erkend leerbedrijf. Door werken in de praktijk krijg je een beter beeld van het beroep. Je stagebegeleider die bij het bedrijf werkt, begeleidt jou op het werk. Hij heeft contact met je docent die je ook bezoekt tijdens de stage. Je mentor begeleidt je op school en tijdens de stage en helpt je om keuzes binnen jouw schoolloopbaan te maken. Op school word je goed voorbereid voor dat je op stage gaat en word je ook geholpen bij het vinden van een stageplaats. Samen met je begeleiders werk je aan je vakmanschap, aan een succesvolle stage en het behalen van jouw diploma.
Keuzendelen
Lees pagina voor

Iedere opleiding heeft ook keuzedelen. Met keuzedelen kun je zelf kleur geven aan je opleiding. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde en een plus op de mbo- diploma. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Keuzedelen die te maken hebben met ondernemerschap zijn hier een voorbeeld van. Je kunt ook kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Vakken
Lees pagina voor

De beroeps gerelateerde vakken zijn infratechniek en bedrijfskunde, maar bijvoorbeeld ook landmeten en 3D tekenen.
De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands, Wiskunde, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk voor het behalen van je examens en je diploma.

Vervolg
Lees pagina voor

Het diploma geeft je kans op een aantrekkelijk baan in de bouwsector, een sector die weer aantrekt. Binnen een aantal jaar worden er grote tekorten verwacht aan bouwkundig personeel. Nu kiezen voor bouw is investeren in je toekomst.
Na het behalen van je diploma heb je ook toegang tot hbo bouwkunde duaal of voltijd.

Lees pagina voor

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Adres

Houtschelf 10
3371 KB
Hardinxveld-Giessendam

Waarom het Da Vinci College?

Waarom het Da Vinci College?

Wij geloven dat we jou en de werkgevers in de regio persoonlijk moeten kennen om jouw talenten optimaal tot bloei te laten komen. Daarom werken we intensief samen met het bedrijfsleven, ondersteunen we jouw ambities en bieden we je professionele en persoonlijke begeleiding. Vanzelfsprekend binnen een uitdagende en tegelijkertijd veilige leeromgeving. Zo halen we meer jij uit jou en heb je een leuke en leerzame tijd op het Da Vinci College én daarna ook de beste kansen op een carrière die bij je past.

Het Da Vinci College:

 • Betrokken
 • Ambitieus
 • Professioneel

 

Wij willen je graag leren kennen.

Hopelijk jij ons ook!

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kan je direct aanmelden met je DigiD account. Lukt dat niet dan heb je de volgende gegevens nodig:

 • Je Bugerservicenummer (BSN).
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je vooropleiding.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je aanmeldt voor een BBL-opleiding.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900-789 0789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 10.00 - 14.00 uur). Of stuur ons een bericht.

Meld je nu aan
Bel ons Mail ons
Home Sluiten