Kosten

2018 - 2019

 

bbl niveau 1-2

      240,00        

bbl niveau 3-4

      582,00

bol 1-2-3-4

      1155,00


Algemene kosten

Voor het volgen van een opleiding brengt het Da Vinci College kosten in rekening. Wij zijn ons ervan bewust dat een studie erg duur kan zijn en dat daardoor mogelijk een drempel opgeworpen wordt voor het deelnemen aan onderwijs. Daarom beperken we de kosten voor het volgen van onderwijs zo veel mogelijk. Aan het Da Vinci College ben je de financiële bijdrage verschuldigd die volgens de wet van je gevraagd kan worden. Om het onderwijs goed te kunnen volgen, is het noodzakelijk om lesmateriaal, boeken (ook digitaal) en dergelijke aan te schaffen. Lesmateriaal dat via de elektronische leeromgeving van het Da Vinci College wordt verstrekt, is gratis. Dit geldt niet voor verwijzingen via de elektronische leeromgeving naar producten en/of diensten van externe partijen en leveranciers.

In onderstaand overzicht geven we aan om welke kosten het gaat.

Wettelijk cursusgeld/lesgeld
De hoogte van het wettelijk cursusgeld (bbl) en het lesgeld (bol) wordt ieder jaar omstreeks april / mei door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld.

  Voor 2018 - 2019 zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

  Voor de bol-opleiding: 1.155,00 per jaar lesgeld, als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Voor dit bedrag ontvang je een factuur via DUO/Ministerie van OCW

  Het Da Vinci College brengt voor de bbl-opleiding de volgende bedragen in rekening:

  • Bbl: 240,00 per jaar wettelijk cursusgeld,
   als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent voor niveau 1 en 2

  • Bbl: 582,00 per jaar wettelijk cursusgeld,
   als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent voor niveau 3 en 4

  Op de website van de Rijksoverheid die je via de link kunt inzien, krijg je een goed overzicht van deze kosten voor de door jou gekozen opleiding.

  Klik hier voor de algemene regelgeving van de overheid "Tegemoetkoming studiekosten": Mbo-er.
  Klik hier voor de algemene regelgeving van de overheid "Tegemoetkoming studiekosten": Ouder.

  Kosten om het onderwijs goed te kunnen volgen:
  In de meeste opleidingen worden boeken, lesmethodes (ook digitaal) en andere onderwijsmaterialen, zoals readers en werkboeken voor studieprogramma’s gebruikt. Die komen in het mbo voor rekening van de student, want gratis boeken en lesmaterialen worden alleen verstrekt in het voortgezet onderwijs. Het Da Vinci College is van mening dat deze boeken en materialen noodzakelijk zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden bij zelfstudie. Bij sommige opleidingen is het noodzakelijk dat speciale kleding wordt aangeschaft (bijvoorbeeld bij Gezondheidszorg of Sport & Bewegen).

  Andere kosten:

  Boekengeld.
  Klik op deze link voor meer informatie over het boekengeld. (Schoolboek.nl).
  Laptop.
  Voor de meeste opleidingen heb je een laptop nodig.
  Teruggave cursusgelden.
  Soms is het mogelijk om cursusgeld terug te ontvangen.
  Kijk hiervoor bij meest gestelde vragen: "Wanneer kan ik cursusgeld terugkrijgen?"
  Als je je gedurende de cursus uitschrijft, kun je een verzoek indienen voor teruggave cursusgeld. Kijk hiervoor bij meest gestelde vragen: "Hoeveel cursusgeld wordt er terugbetaald?"
  Nederlands en Rekenen.
  De vakken Nederlands en Rekenen behoren tot het standaard programma van elke opleiding.
  Voor deze vakken heb je een lesmethode nodig. Ook handboeken en werkboeken maken deel uit van de methode. Deze kunnen verschillen per opleiding en niveau. De bij deze methode behorende licentie voor de digitale onderdelen blijft gedurende je hele opleiding geldig. Deze lesmethode is afgestemd op het nieuwe centrale examen en sluit aan op de wet- en regelgeving die in de komende jaren van kracht wordt voor deze vakken. (licentie Nederlands en Rekenen samen circa 85,00)
  Voor alle eerstejaars studenten geldt dat zij de lesmethode voor Nederlands en Rekenen in het eerste leerjaar moeten aanschaffen. (circa 55,00 voor Nederlands en Rekenen samen). Voor het tweede en de verdere leerjaren worden dan geen kosten meer in rekening gebracht voor deze vakken. Genoemde bedragen kunnen enigszins afwijken.
  Boeken retourneren.
  Boeken die je hebt aangeschaft, maar die niet zijn gebruikt, kunnen vaak worden geretourneerd als ze nog in de originele verpakking zitten. Neem hierover contact op met de klantenservice van www.schoolboek.nl. Als je verandert van opleiding wordt bekeken of je nog extra kosten moet betalen, omdat bijvoorbeeld een ander leerwerkboek moet worden aangeschaft. De bijbehorende licenties blijven geldig, ongeacht of je van opleiding bent veranderd. Als je tussentijds stopt met je opleiding en de school verlaat, wordt geen restitutie verstrekt van reeds betaalde kosten.
  Andere opleidingskosten:
  In sommige sectoren van het bedrijfsleven wordt gevraagd om bepaalde certificaten, naast het diploma dat je van een opleiding behaalt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een VCA certificaat (veiligheid), een EHBO diploma, of een klimcertificaat. Deze certificaten zijn niet verplicht en maken geen deel uit van het diploma. We raden je dringend aan om hieraan wel deel te nemen als dat voor jouw opleiding gewenst wordt geacht, omdat dergelijke certificaten veelal wel verplicht zijn om later te kunnen werken in het gekozen beroep. Met aanvullende certificaten zal het gemakkelijker zijn een baan te vinden die aansluit op de gekozen opleiding. In die gevallen dat je al in het bezit bent van een bepaald diploma/certificaat hoef je vanzelfsprekend het programma daarvoor niet te volgen. In sommige opleidingen is sprake van kosten voor activiteiten die nuttig kunnen zijn voor jouw opleiding, zoals bijvoorbeeld een excursie of een introductieweek aan het begin van je opleiding. In de praktijk blijkt dat alle studenten daaraan mee doen. Als je niet meedoet, dan hoef je de kosten voor die activiteit niet te betalen. Op de school is dan een vervangende activiteit, zodat geen studietijd of studiepunten verloren gaan.

  Vragen?
  Mocht je vragen hebben over de kosten die samenhangen met de opleiding van je keuze klik dan hier en ga naar contact en service.

  Boeken bestellen en betalen
  We hebben geprobeerd het bestellen van boeken en onderwijsmaterialen zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken. De leverancier die de boekenpakketten voor onze opleidingen levert is Schoolboek.nl. Door op deze link te klikken, kom je uit bij Schoolboek.nl en kun je gemakkelijk de keuze maken voor de opleiding die je bij het Da Vinci College gaat volgen. Je kunt er voor kiezen boeken ergens anders te kopen, maar boeken en onderwijsmaterialen die worden aangeschaft via Schoolboek.nl zijn over het algemeen goedkoper dan wanneer je ze ergens anders aanschaft. Wij adviseren je dan ook dringend gebruik te maken van deze mogelijkheid. Als student van het Da Vinci College ben je verplicht je in te spannen om de opleiding succesvol af te ronden. Daar hoort ook bij dat je je de boeken en ander lesmateriaal bij je hebt tijdens de opleidingsactiviteiten.

  Wij wensen je een succesvolle opleiding bij het Da Vinci College.

  Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.