Terugkoopregeling studieboeken

Heb jij schoolboeken of licenties van de boekenlijst gekocht voor jouw opleiding en ze hierna niet gebruikt? Maak hier dan een melding van. De meldingen worden besproken door de docenten. Zij beslissen of het studiemateriaal dat op de lijst staat overbodig is voor studenten. Als dat het geval is, worden de kosten voor de studiematerialen terugbetaald door de opleiding. Dit gebeurt via de terugkoopregeling.

Als je tussentijds stopt met je opleiding, worden de betaalde kosten voor studiematerialen niet terugbetaald. Als je al vooruit betaald hebt voor activiteiten (bijvoorbeeld excursies) die nog niet hebben plaatsgevonden op het moment dat je met jouw opleiding stopt, vindt de terugbetaling wel plaats.