Vmbo-tl

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je voor het op het beroepsonderwijs in het mbo. Je maakt op het vmbo een keuze uit vier sectoren die aansluiten op het mbo: Economie, Techniek, Zorg en Welzijn, en Groen/Landbouw.

 

HAVO VWO

Vakken

Het eindexamen bestaat uit 7 vakken. Naast Nederlands, Engels en Maatschappijleer kies je 4 andere vakken die passen bij jouw sector. De studieloopbaanbegeleiders op het Da Vinci College helpen je graag bij je keuze.

Toelatingseisen

Of je vmbo-tl kunt doen op het vavo van het Da Vinci College, hangt af van je vooropleiding. Je kunt bij ons starten met vmbo-tl als je: 

  • De 4e klas vmbo-gl/tl hebt afgerond, maar bent gezakt voor het examen.
  • De 3e klas vmbo- gl/tl hebt gedaan en een overgangsbewijs naar vmbo 4 hebt.
  • Twee keer bent blijven zitten in havo 3.

Bij een andere vooropleiding beslist de aannamecommissie van het Da Vinci College.

Vrijstellingen

Je krijgt vrijstelling voor de vakken waarvoor je op een vmbo-diploma al een voldoende hebt gehaald. Ook voor een afgerond sectorwerkstuk krijg je vrijstelling.

Kosten

Als je naar het vavo gaat, zijn daar kosten aan verbonden. De hoogte van de kosten en wie die kosten moet betalen, hangen af van je persoonlijke situatie. Bekijk hier het kostenoverzicht.

Praktische info

De studieduur wanneer je vmbo-tl doet aan het Da Vinci College is één jaar. Je krijgt overdag les en bent verplicht de lessen bij te wonen.

Bel ons Mail ons