Havo

Het Da Vinci College biedt één- en tweejarige vavo-trajecten voor havo. Of je één of twee jaar over je havo gaat doen, hangt af van je vooropleiding. Op het havo kies je uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.

 

VMBO-TL VWO

De keuze die je maakt hangt af van de vervolgopleiding die je wilt gaan volgen. En het is belangrijk dat je profielkeuze aansluit bij de vakken die je op je vorige school hebt gevolgd. De studieloopbaanbegeleiders op het Da Vinci College helpen je graag bij je keuze. Heb je eerder een profielkeuze gemaakt die niet blijkt aan te sluiten op de vervolgopleiding die je graag wilt doen, dan kun je bij het Da Vinci College je certificaten voor de extra benodigde vakken behalen. Bij de intake bespreken we welke vakken je nodig hebt.

Profielen

Een volledig havo-pakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het algemene deel is voor iedereen gelijk. Het profieldeel bevat zowel verplichte vakken als keuzevakken. In het vrije deel kies je zelf een keuze-examenvak. Een volledig havo-pakket bestaat uit negen vakken.

Toelatingseisen 

Of je het een- of tweejarige havo-traject volgt, hangt af van je vooropleiding.

Eenjarig traject

Je kunt op het Da Vinci College in één jaar je havo-diploma behalen als je:

  • 5 havo hebt gedaan en bent gezakt.
  • 5 havo hebt gedaan, geslaagd bent, maar een ander profiel nodig hebt voor je vervolgopleiding. 
  • 4 havo hebt gevolgd en een overgangsbewijs naar 5 havo hebt.
  • 4 vwo hebt gedaan en beschikt over een overgangsbewijs naar 5 vwo.

Bij een andere vooropleiding of profielswitch adviseert en beslist de aannamecommissie van het Da Vinci College. Een toelatingstoets in de maand augustus kan deel uitmaken van de aannameprocedure. Is dit voor jou van toepassing meld je dan voor de zomervakantie.

Tweejarig traject

Het tweejarige havo-traject kun je volgen als je:

  • vmbo-tl/mavo (met bij voorkeur wiskunde) hebt afgerond met een cijfer-gemiddelde van een 7 (cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen).
  • 3 havo of vwo hebt gedaan en een overgangsbewijs naar 4 havo of vwo hebt.

Bij een andere vooropleiding of profielswitch adviseert en beslist de aannamecommissie van het Da Vinci College. Is dit voor jou van toepassing meld je dan voor de zomervakantie aan.

Vrijstellingen

Je krijgt vrijstelling voor de vakken waarvoor je op een havo-diploma al een voldoende hebt gehaald. Ook voor een afgerond profielwerkstuk krijg je vrijstelling. Het is soms ook mogelijk om na het behalen van je diploma van profiel te wisselen. Je haalt dan certificaten voor de ontbrekende vakken. Op het Da Vinci College vertellen we je graag meer over de mogelijkheden.

Maak een afspraak.

Kosten

Aan het volgen van havo aan het Da Vinci College zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze zijn en wie deze betaalt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Bekijk hier het kostenoverzicht.

Praktische info

De studieduur voor het vavo-traject voor havo is één of twee jaar. Je krijgt overdag les en bent verplicht de lessen bij te wonen.

 

Bel ons Mail ons