Terug naar overzicht Sociaal werk

Sociaal werker

Sta jij positief in het leven en houd je van uitdagingen? Vind je het leuk om met mensen te werken en heb je respect voor andermans waarden en normen? Kies dan voor de opleiding Sociaal werker. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.

 

 Sociaal Werk Da Vinci College

play button
Leerweg: bol
Niveau: 4
Duur: 3 jaar
Crebonummer: 25615
Startmoment(en): september
Het beroep

Als sociaal werker werk je met groepen van alle leeftijden, met verschillende culturele achtergronden en in verschillende leefsituaties. Je helpt mensen die individueel of in groepsverband ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren in de eigen leefomgeving en te participeren in de maatschappij. Je ondersteunt mensen bijvoorbeeld bij het aanpakken van (sociale) problemen in het dagelijks leven, maakt ze wegwijs in allerlei regelingen, procedures en voorzieningen én organiseert (culturele) activiteiten. De sociaal werker staat naast de mensen. Je gaat naar ze toe of ontvangt ze op locatie.

Het beroep van de sociaal werker is momenteel erg in ontwikkeling als gevolg van de wetgeving. Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Jij werkt aan het welzijn van deze mensen. Daarbij betrek je en begeleid je vrijwilligers.

Toelatingseisen
 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg
 • diploma mbo niveau 2 & 3
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • diploma havo

Let op! De opleiding tot Sociaal Werker is een opleiding met beperkte capaciteit. Er zijn maximaal 110 plaatsen beschikbaar. Dit aantal plaatsen is vastgesteld op basis van de hoeveelheid beschikbare stageplaatsen en leerbanen in de regio. Wees er dus snel bij als de opleiding je aanspreekt! Je ontvangt na aanmelding bericht of je in aanmerking komt voor de intake-activiteiten. Mocht er geen plek voor je zijn, dan zoeken we graag samen naar een passend alternatief.

LEES MEER OVER ONS TOELATINGSBELEID

Over de opleiding

Tijdens de opleiding Sociaal werker leer je onder andere hoe je: 

 • uitzoekt welke behoefte mensen hebben aan sociale ondersteuning;
 • de eigen kracht van mensen versterkt;
 • een plan van aanpak maakt;
 • ondersteunt bij het praktisch functioneren;
 • informatie, voorlichting en advies geeft;
 • helpt bij juridische en financiële vragen;
 • belangen behartigt;
 • samenwerking bevordert en netwerken versterkt;
 • en zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van (culturele) activiteiten.

In de drie jaar durende opleiding zorgen wij ervoor dat jouw talent tot bloei komt. Samen met werkgevers in de regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd en je versterkt jezelf in de baan die bij je past.

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2021 ‐ 2022

Stage

Een bol-opleiding en stage
Tijdens een bol-opleiding doe je praktijkervaring op in een bedrijf. Dit is altijd een erkend leerbedrijf. Door werken in de praktijk krijg je een beter beeld van het beroep. Je praktijkopleider die bij het bedrijf werkt, begeleidt je op het werk. Hij heeft contact met je bpv-begeleider op school, die je ook bezoekt tijdens je stage. Je studieloopbaanbegeleider begeleidt je op school en helpt je om keuzes binnen je studieloopbaan te maken. Op school word je goed voorbereid voordat je op stage gaat en word je ook geholpen bij het vinden van een stageplaats. Samen met je begeleiders werk je aan je vakmanschap, aan een succesvolle stage en het behalen van je diploma.

Stage in deze opleiding
In de opleiding Sociaal werker loop je meerdere keren stage. Je begint in het eerste jaar met een stage-oriënterend project, wat je afsluit met een oriënterende stage in de laatste paar weken van het schooljaar. In deze oriënterende stage (vier dagen per week) zoek je uit of jij en je stage-organisatie een ‘match’ zijn. Zo ja, dan loop je daar gedurende het tweede jaar twee dagen per week je ontwikkelingsstage. Zo niet, dan heb je de tijd om iets anders te zoeken dat bij je past. In het derde en laatste jaar begin je met je kwalificerende stage. Het liefst bij een andere organisatie, zodat je brede ervaring opdoet. Drie dagen per week ga je dan aan de slag met je examens.

Keuzedelen

Elke opleiding heeft keuzedelen. Dit is een onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen zodat je na je opleiding nog interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes gericht op ondernemerschap. Je kunt ook gaan voor keuzedelen waarmee je beter kunt doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. De keuzedelen geven jou een meerwaarde. Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes.

Vakken

In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis en vaardigheden en de juiste werkhouding voor het vak. Vakken die je volgt zijn onder andere: Sociologie, Kunst en Cultuur, Werkgebiedsanalyse maken, Programmeren en Coachingsgesprekken voeren.

De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je proeve van bekwaamheid en je diploma.

Vervolg

Werken
Met een opleiding tot sociaal werker kun je in allerlei beroepen en omgevingen aan de slag. Sociaal werk is een verzameling van beroepen en functies in maatschappelijke organisaties. Sociaal werkers vind je bijvoorbeeld bij gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, sportorganisaties, wijkorganisaties, justitiële inrichtingen, centra voor werk en inkomen en culturele organisaties. Daarnaast werken sociaal werkers in de verslaafdenzorg, vluchtelingenwerk, dagbesteding, arbeidsbemiddeling en jeugd-, jongeren- en ouderenwerk.

Doorleren
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je ook kiezen om door te stromen naar een hbo-opleiding. Opleidingen die goed aansluiten op de niveau 4 opleiding Sociaal werker zijn bijvoorbeeld Sociaal pedagogische hulpverlening, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Culturele en maatschappelijke vorming, Pedagogiek en Psychologie

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Studie in cijfers

Studiegids

Waarom het Da Vinci College?

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kunt je direct aanmelden met je DigiD account.

 • Je inloggegevens van DigiD.
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je je aan wilt melden voor een bbl-opleiding.
 • De gegevens van je vooropleiding als je niet recent een opleiding hebt gevolgd.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900 - 789 0 789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 - 16.30 uur).

Meld je nu aan