Terug naar overzicht Verpleegkunde

Mbo-Verpleegkundige

Heb jij handen die kunnen aanpakken, billen die zelden zitten, een eeuwige glimlach, luisterende oren, observerende ogen en het belangrijkste: een groot hart voor anderen? Dan zou jij een aanwinst zijn voor de zorg. Onze opleiding Mbo-Verpleegkundige stoomt je klaar voor een beroep van de toekomst. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.

 

studeren in Hoeksche Waard

 

play button
Leerweg: bol
Niveau: 4
Duur: 4 jaar
Crebonummer: 25655
Startmoment(en): september
Het beroep

Veelzijdig
Als verpleegkundige verzorg, verpleeg en begeleid je mensen die zorg nodig hebben. Dat kunnen mensen zijn met een verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook pasgeboren kinderen, (chronisch) zieken of ouderen. Het werkveld waarin je terechtkomt is dan ook divers, net zoals het werk zelf. Een verpleegkundige ondersteunt patiënten/ cliënten op allerlei manieren. Denk daarbij aan verbanden aanleggen of injecteren, maar ook aan sociale en psychische zorg. Als verpleegkundige heb je nauw contact met de zorgvrager en familie.

Samenwerken
Kwaliteit en deskundigheid zijn doorslaggevend in je vakgebied. Vanzelfsprekend voer je hierover regelmatig overleg met collega’s en andere hulpverleners, zoals artsen, verzorgenden en fysiotherapeuten. Samen zorgen jullie voor een lach op het gezicht van de zorgvrager.

Beroep van de toekomst
De zorgsector is één van de drie grootste sectoren op het gebied van werkgelegenheid in de regio Zuid-Holland Zuid. Naast het feit dat het met een baan in de zorg dus wel goed zit, wordt het beroep steeds veelzijdiger. Het klassieke beeld van de verpleger verandert richting zorg in combinatie met ICT en techniek. Hierdoor zijn er altijd mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Een beroep van de toekomst dus!

Toelatingseisen

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg
 • diploma mbo niveau 2 & 3
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • diploma havo

Lees meer over ons toelatingsbeleid

Over de opleiding

Tijdens de 4 jaar durende opleiding Mbo-Verpleegkunde leer je o.a. hoe je:

 • Tal van verpleegtechnische handelingen correct uitvoert (zoals wonden schoonmaken en verbanden aanleggen)
 • Professionele zorg en aandacht biedt aan patiënten
 • Medicatie toedient
 • Ondersteuning biedt bij chronische en revaliderende patiënten
 • Voorlichting geeft aan zorgvragers en familie
 • Omgaat met specialisaties, zoals dementie
 • De verpleegsituatie bespreekt en rapporteert
 • Teamoverleggen voert

Persoonlijke aandacht
Bij de opleiding Mbo-Verpleegkundige zorgen we ervoor dat jouw talent tot bloei komt. Samen met werkgevers in de regio, onze docenten en jou. Dat doen we in kleinschalige lesgebouwen: vertrouwd en persoonlijk.

Veilig leren met technologie
Het Da Vinci College is toonaangevend op het gebied van hybride leren: wij combineren het schoolse leren met leren in de beroepspraktijk. Als verpleegkundige draag je veel verantwoordelijkheid. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze studenten goed voorbereid zijn. Daarom hebben wij een ‘simulatieruimte’ in huis. In deze ruimte kunnen studenten veilig leren, experimenten en kennisdelen aan de hand van slimme technologieën: van VR-brillen voor anatomielessen tot aan robotpatiënten.

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2021 ‐ 2022

De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

Stage

Tijdens de bol-opleiding doe je praktijkervaring op in een bedrijf. Dit is altijd een erkend leerbedrijf. Door werken in de praktijk krijg je een beter beeld van het beroep. Je praktijkopleider die bij het bedrijf werkt, begeleidt je op het werk. Hij heeft contact met je bpv-begeleider op school, die je ook bezoekt tijdens je stage. Je studieloopbaanbegeleider begeleidt je op school en helpt je om keuzes binnen je studieloopbaan te maken. Op school word je goed voorbereid voordat je op stage gaat en word je ook geholpen bij het vinden van een stageplaats. Samen met je begeleiders werk je aan je vakmanschap, aan een succesvolle stage en het behalen van je diploma.

In de opleiding Mbo-Verpleegkundige loop je meerdere keren stage. Dat begint al in je eerste jaar, waarin je gedurende twee periodes van 10 weken een aantal uur per week stage loopt. De stages lopen door tot in het vierde jaar. In het tweede jaar loop je 2 dagen stage en ga je 3 dagen naar school. In je derde en vierde jaar loop je 3 dagen stage en ga je 1-2 dagen naar school. Gedurende je opleiding wissel je tussen verschillende zorginstellingen, wat betekent dat je kennismaakt met alle branches.

Keuzedelen

Elke opleiding heeft keuzedelen. Dit is een onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen zodat je na je opleiding nog interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes gericht op ondernemerschap. Je kunt ook gaan voor keuzedelen waarmee je beter kunt doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. De keuzedelen geven jou een meerwaarde. Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes.

Vakken

In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis, vaardigheden en werkhouding voor het vak. Vakken die je volgt zijn onder andere: ontwikkelingspsychologie, anatomie/pathologie (ontleedkunde), omgangskunde, huishoudkunde en verpleegkunde. Verschillende zorgcategorieën komen aan bod: verstandelijk beperkten, kraamzorg, chronisch zieken en geriatrische ziekenverzorging (ouderenzorg).

De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je proeve van bekwaamheid en je diploma.

Kledingvoorschriften
Belangrijk om te weten is dat voor deze opleiding kledingvoorschriften gelden tijdens de praktijklessen. Studenten dragen tijdens deze lessen kleding waarbij de onderarm bloot is. Dit vanwege hygiënerichtlijnen die horen bij de opleiding en het toekomstige beroep. Ook tijdens de stage gelden deze kledingvoorschriften. 

Vervolg

Werken (& eventueel specialiseren)
De zorgsector is één van de drie grootste sectoren op het gebied van werkgelegenheid in de regio Zuid-Holland Zuid. Met je diploma Mbo-Verpleegkundige op zak kun je aan de slag bij algemene of psychiatrische ziekenhuizen, maar ook bij verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg of in de thuiszorg. Terwijl je werkt zijn er diverse mogelijkheden om je verder te specialiseren, bijvoorbeeld als high care verpleegkundige, kinderverpleegkundige, obstetrie & gynaecologie verpleegkundige of oncologie verpleegkundige.

Doorleren
Na de opleiding Mbo-Verpleegkundige kun je ook doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals Hbo Verpleegkunde, Fysiotherapie, Management in de zorg, Verloskunde of de Lerarenopleiding Verpleegkundige.

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Studie in cijfers

Studiegids

Galerij

Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige
Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige
Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Waarom het Da Vinci College?

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kunt je direct aanmelden met je DigiD account.

 • Je inloggegevens van DigiD.
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je je aan wilt melden voor een bbl-opleiding.
 • De gegevens van je vooropleiding als je niet recent een opleiding hebt gevolgd.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900 - 789 0 789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 - 16.30 uur).

Meld je nu aan