Terug naar overzicht Verpleegkunde

Mbo-Verpleegkundige

Heb jij handen die kunnen aanpakken, billen die zelden zitten, een eeuwige glimlach, luisterende oren, observerende ogen en het belangrijkste: een groot hart voor anderen? Dan zou jij een aanwinst zijn voor de zorg. Onze opleiding Mbo-Verpleegkundige stoomt je klaar voor een beroep van de toekomst. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.

 

Heb jij een diploma Verzorgende IG (niveau 3), dan kun je deze opleiding in Dordrecht afronden in 2 in plaats van 4 jaar.

 

play button
Leerweg: bbl
Niveau: 4
Duur: 4 jaar
Crebonummer: 25655
Startmoment(en): september
Het beroep

Let op: de vierjarige bbl-opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.

Veelzijdig
Als verpleegkundige verzorg, verpleeg en begeleid je mensen die zorg nodig hebben. Dat kunnen mensen zijn met een verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook pasgeboren kinderen, (chronisch) zieken of ouderen. Het werkveld waarin je terechtkomt is dan ook divers, net zoals het werk zelf. Een verpleegkundige ondersteunt patiënten/ cliënten op allerlei manieren. Denk daarbij aan verbanden aanleggen of injecteren, maar ook aan sociale en psychische zorg. Als verpleegkundige heb je nauw contact met de zorgvrager en familie.

Samenwerken
Kwaliteit en deskundigheid zijn doorslaggevend in je vakgebied. Vanzelfsprekend voer je hierover regelmatig overleg met collega’s en andere hulpverleners, zoals artsen, verzorgenden en fysiotherapeuten. Samen zorgen jullie voor een lach op het gezicht van de zorgvrager.

Beroep van de toekomst
De zorgsector is één van de drie grootste sectoren op het gebied van werkgelegenheid in de regio Zuid-Holland Zuid. Naast het feit dat het met een baan in de zorg dus wel goed zit, wordt het beroep steeds veelzijdiger. Het klassieke beeld van de verpleger verandert richting zorg in combinatie met ICT en techniek. Hierdoor zijn er altijd mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Een beroep van de toekomst dus!

Toelatingseisen

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg
 • diploma mbo niveau 2 & 3
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • diploma havo

Daarnaast moet je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst hebben met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden komen overeen met het niveau en de inhoud van de opleiding.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf.

Lees meer over ons toelatingsbeleid

Over de opleiding

Tijdens de 4 jaar durende opleiding Mbo-Verpleegkunde leer je o.a. hoe je:

 • Tal van verpleegtechnische handelingen correct uitvoert (zoals wonden schoonmaken en verbanden aanleggen)
 • Professionele zorg en aandacht biedt aan patiënten
 • Medicatie toedient
 • Ondersteuning biedt bij chronische en revaliderende patiënten
 • Voorlichting geeft aan zorgvragers en familie
 • Omgaat met specialisaties, zoals dementie
 • De verpleegsituatie bespreekt en rapporteert
 • Teamoverleggen voert

Persoonlijke aandacht
Bij de opleiding Mbo-Verpleegkundige zorgen we ervoor dat jouw talent tot bloei komt. Samen met werkgevers in de regio, onze docenten en jou. Dat doen we in kleinschalige lesgebouwen: vertrouwd en persoonlijk.

Veilig leren met technologie
Het Da Vinci College is toonaangevend op het gebied van hybride leren: wij combineren het schoolse leren met leren in de beroepspraktijk. Als verpleegkundige draag je veel verantwoordelijkheid. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze studenten goed voorbereid zijn. Daarom hebben wij een ‘simulatieruimte’ in huis. In deze ruimte kunnen studenten veilig leren, experimenten en kennisdelen aan de hand van slimme technologieën: van VR-brillen voor anatomielessen tot aan robotpatiënten.

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2021 ‐ 2022

De opleiding is ook in een bol variant te volgen

Stage

Als je een bbl-opleiding gaat volgen heb je altijd werk en heb je een praktijkovereenkomst met je school en met een erkend leerbedrijf. Wanneer je geen leerbaan hebt voordat je aan het praktijkonderdeel van een bbl-opleiding begint, kan dit betekenen dat je je studie niet kunt afmaken. Je moet er dus altijd voor zorgen dat je werk hebt en dat het werk dat je doet aansluit op wat je leert op school. In sommige gevallen kunnen wij je helpen met het vinden van werk. Naast je baan ga je één dag naar school. Tijdens je werk word je begeleid door een erkende praktijkopleider. Door te werken in de praktijk leer je al doende je vak en de beroepshouding die past bij het vak.

Keuzedelen

Elke opleiding heeft keuzedelen. Dit is een onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen zodat je na je opleiding nog interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes gericht op ondernemerschap. Je kunt ook gaan voor keuzedelen waarmee je beter kunt doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. De keuzedelen geven jou een meerwaarde. Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes.

Vakken

Je werkt vier dagen per week bij de instelling en je gaat één dag in de week naar school.

Op school werk je aan je theoretische kennis. In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis, vaardigheden en werkhouding voor het vak. Vakken die je volgt zijn onder andere: ontwikkelingspsychologie, anatomie/pathologie (ontleedkunde), omgangskunde, huishoudkunde en verpleegkunde. Verschillende zorgcategorieën komen aan bod: verstandelijk beperkten, kraamzorg, chronisch zieken en geriatrische ziekenverzorging (ouderenzorg).

De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je proeve van bekwaamheid en je diploma.

Kledingvoorschriften
Belangrijk om te weten is dat voor deze opleiding kledingvoorschriften gelden tijdens de praktijklessen. Studenten dragen tijdens deze lessen kleding waarbij de onderarm bloot is. Dit vanwege hygiënerichtlijnen die horen bij de opleiding en het toekomstige beroep. Ook tijdens de stage gelden deze kledingvoorschriften. 

Vervolg

Werken (& eventueel specialiseren)
De zorgsector is één van de drie grootste sectoren op het gebied van werkgelegenheid in de regio Zuid-Holland Zuid. Met je diploma Mbo-Verpleegkundige op zak kun je aan de slag bij algemene of psychiatrische ziekenhuizen, maar ook bij verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg of in de thuiszorg. Terwijl je werkt zijn er diverse mogelijkheden om je verder te specialiseren, bijvoorbeeld als high care verpleegkundige, kinderverpleegkundige, obstetrie & gynaecologie verpleegkundige of oncologie verpleegkundige.

Doorleren
Na de opleiding Mbo-Verpleegkundige kun je ook doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals Hbo Verpleegkunde, Fysiotherapie, Management in de zorg, Verloskunde of de Lerarenopleiding Verpleegkundige.

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Studie in cijfers

Studiegids

Galerij

Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige
Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige
Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Waarom het Da Vinci College?

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kunt je direct aanmelden met je DigiD account.

 • Je inloggegevens van DigiD.
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je je aan wilt melden voor een bbl-opleiding.
 • De gegevens van je vooropleiding als je niet recent een opleiding hebt gevolgd.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900 - 789 0 789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 - 16.30 uur).

Meld je nu aan