Terug naar overzicht Pedagogisch werk

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Krijg jij energie van kinderen, ben je zorgzaam, schrik je niet van onverwachte situaties én durf je verantwoordelijkheid te nemen? Kies dan voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.

 

VERSNELD TRAJECT MET DIPLOMA PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG

play button
Leerweg: bbl
Niveau: 4
Duur: 3 jaar
Crebonummer: 25697
Startmoment(en): september
Het beroep

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt jij je bezig met het verzorgen, opvoeden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Hierin krijg je te maken met ontwikkelingsachterstanden en gedrags- en opvoedingsproblemen. Het is jouw taak om – in nauw overleg met collega’s – voor een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving te zorgen. Je hebt oog voor de talenten en mogelijkheden van jonge kinderen en stemt hier de activiteiten op af. Zo bouw je stap voor stap een band op, maar houd je ook professionele afstand.

Afhankelijk van de setting kun je een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers. Ook ben je het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers en andere betrokkenen, zoals externe deskundigen.

Toelatingseisen
 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • diploma mbo niveau 2 & 3
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • diploma havo

Deze bbl-opleiding is in principe te volgen vanaf 18 jaar. Daarnaast moet je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst hebben met een erkend leerbedrijf van ten minste 20 uur per week. De werkzaamheden komen overeen met het niveau en de inhoud van de opleiding.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf.

Lees meer over ons toelatingsbeleid

Over de opleiding

Tijdens de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker leer je onder andere hoe je: 

 • een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma opstelt;
 • gesprekken voert met ouders/ opvoeders;
 • een begeleidingsplan ontwikkelt;
 • gespecialiseerde opvang biedt
 • persoonlijke verzorging biedt
 • huishoudelijke werkzaamheden uitvoert;
 • (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbiedt;
 • de wensen en behoeften van het kind inventariseert;
 • zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat;
 • beleidsondersteunende en coördinerende taken uitvoert (zoals roosters en planningen maken & collega’s ondersteunen;
 • en een netwerk bouwt en onderhoudt.

In de drie jaar durende opleiding zorgen wij ervoor dat jouw talent tot bloei komt. Samen met werkgevers in de regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd en je versterkt jezelf in de baan die bij je past.

Versneld traject met diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3
Heb jij de niveau 3 opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang afgerond, dan kun je de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) versneld volgen: in één, in plaats van drie jaar. Klik hier voor meer informatie.

Hybride leren én dubbel diplomeren
Deze opleiding is er niet alleen in bbl- en bol-vorm, maar er is ook een innovatief ‘hybride’ leertraject. Binnen dat traject pas je de theorie meteen toe in ‘het echt’. De school is als het ware naar de praktijk gehaald. Bovendien is het mogelijk om in dit traject 2 diploma’s te halen: voor Onderwijsassistent én Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Lees hier meer.

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2021 ‐ 2022

De opleiding is ook in een bol variant te volgen

Stage
Als je een bbl-opleiding gaat volgen heb je altijd werk en heb je een praktijkovereenkomst met je school en met een erkend leerbedrijf. Wanneer je geen leerbaan hebt voordat je aan het praktijkonderdeel van een bbl-opleiding begint, kan dit betekenen dat je je studie niet kunt afmaken. Je moet er dus altijd voor zorgen dat je werk hebt en dat het werk dat je doet aansluit op wat je leert op school. In sommige gevallen kunnen wij je helpen met het vinden van werk. Naast je baan ga je één dag of een dag en een avond naar school. Tijdens je werk word je begeleid door een erkende praktijkopleider.
Keuzedelen

Elke opleiding heeft keuzedelen. Dit is een onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen zodat je na je opleiding nog interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes gericht op ondernemerschap. Je kunt ook gaan voor keuzedelen waarmee je beter kunt doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. De keuzedelen geven jou een meerwaarde. Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes.

Vakken

In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis en vaardigheden en de juiste werkhouding voor het vak. Vakken die je volgt zijn onder andere: Sociale vaardigheden, Ontwikkelingspsychologie, Verzorgende vaardigheden, Kennis van doelgroepen, Drama en beeldende vorming, Management en begeleiding en Buitenschoolse opvang.

De algemene vakken bij de opleiding zijn: Engels, Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap.

Vervolg

Werken
Met het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kun je werken als groepsleider in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of de peuteropvang.

Doorleren
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je ook kiezen om door te stromen naar een hbo-opleiding. Opleidingen die goed aansluiten op de niveau 4 opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker zijn bijvoorbeeld Sociaal pedagogische hulpverlening, Pedagogiek, Culturele en maatschappelijke vorming of de pabo.

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Studie in cijfers

Studiegids

Waarom het Da Vinci College?

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kunt je direct aanmelden met je DigiD account.

 • Je inloggegevens van DigiD.
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je je aan wilt melden voor een bbl-opleiding.
 • De gegevens van je vooropleiding als je niet recent een opleiding hebt gevolgd.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900 - 789 0 789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 - 16.30 uur).

Meld je nu aan