over gedrag

Klachten

Je hebt een klacht over het gedrag, of over acties van medewerkers van het Da Vinci College. In de Klachtenregeling Studenten staat uitgebreid beschreven wat je dan kunt doen.

In het kort gaat de behandeling van een klacht als volgt:

Interne klachtbehandeling
Als er een klacht ontstaat, overweeg dan eerst om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon voor studenten. Daarna kun je altijd alsnog een klacht indienen.
De eerste stap na het indienen van je klacht is om te bespreken wat je klacht is en of er in goed onderling overleg met degenen waar het om gaat kan worden uitgekomen. Dit noemen we de interne klacht­behandeling.
Eerst spreek je met je Studieloopbaanbegeleider over je klacht. Kom je er niet uit? Dan spreek je met de domeinleider over je klacht. Kom je er dan nog steeds niet uit? Spreek dan met de sectordirecteur over je klacht.

Externe klachtbehandeling
Het lukt niet altijd om er samen goed uit te komen. Dan kan het nodig zijn dat iemand anders ook eens naar de klacht kijkt en een advies kan geven. Je moet hiervoor een officiële klacht indienen bij de klachten- en geschillenadviescommissie, en daarmee begint dan de externe klachtbehandeling.
Let op: de externe klachten- en geschillencommissie behandelt alleen klachten waarbij eerst is geprobeerd om deze intern op te lossen.
In het reglement van de klachten- en geschillenadviescommissie lees je hoe de commissie met jouw klacht omgaat. Je vindt deze hier op de pagina met regelingen en reglementen, onder de ‘Klachtenregeling studenten’.

Wil je een klacht indienen bij de klachten- en geschillenadviescommissie? Vul dan het klachtenformulier in.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Je kunt ook een melding maken bij het bestuurssecretariaat. Ook daarvoor kun je het klachtenformulier gebruiken.

Je kunt ook je klacht mailen aan klachtengeschillen@davinci.nl of deze per post sturen aan.

  • Klachten- en geschillenadviescommissie
  • T.a.v. de ambtelijk secretaris
  • Postbus 1184
  • 3300 BD Dordrecht

Klachten over gedrag

Klachtenformulier

Hieronder kun je jouw klacht indienen. Jouw beroep komt dan bij het bestuurssecretariaat terecht.

Klacht indienen

Klachtenformulier over gedrag

    Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onze privacyverklaring.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klachtenformulier over gedrag

    Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onze privacyverklaring.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.