Larissa volgt de opleiding Vakman Ondernemer. Daar leert ze hoe je een onderneming opzet en runt.