Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Mbo-certificaat

MBO Certificaat Werknemers vaardigheden

Mbo-certificaat K0440

21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze bootcamp is gebaseerd op het keuzedeel “Verrrijking leervaardigheden (metacognitie) die ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden omvatten. De inhoud van dit keuzedeel is echt gericht op werknemersvaardigheden waaronder digitale geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden. Metacognitie gaat over weten wat je (niet) weet en wat je wilt en regie hebben over de eigen ontwikkeling en loopbaan.

Informatie

calendar-clock Duur en lestijden

Deze bootcamp 21th Skills bestaat uit vijf dagdelen van 3 uur. De lestijden worden in overleg ingepland. Het verzorgen van deze bootcamp op locatie is mogelijk.

messages-people-user-check Voor wie

Deze bootcamp biedt de startende medewerker de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in een deel van de zogenoemde 21-eeuwse vaardigheden. De medewerker heeft kennis van de verwachtingen van werkgevers en weet hier op de juiste wijze mee om te gaan.

school-test-results Opzet en inhoud

In deze bootcamp zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Persoonlijke effectiviteit: personal branding, kwaliteiten, valkuilen, presenteren en reflecteren.
  • Persoonlijke assertiviteit: omgaan met weerstand, empathie, non-verbale communicatie, netwerken en reflecteren. Hoe werk je in teamverband en hoe ga je om met weerstand in een team of verandering in je werkomgeving?
  • Digitale vaardigheden: mediawijsheid (social media waaronder facebook, Instagram, inzet van LinkedIn) Wat ziet een werkgever van jou en is dat wat je wil dat men ziet? Computational thinking, basis ICT-vaardigheden.

money-wallet-1 Investering

Deze bootcamp vraagt een investering van 325,- per deelnemer inclusief lesmaterialen en vrij van BTW. Als groepsgrootte is het uitgangspunt 10 deelnemers. Bij meer of minder deelnemers verandert de investering naar rato van het aantal deelnemers.

check-badge Resultaat

Na het volgen van dit scholingstraject zijn deelnemers breder inzetbaar en beter voorbereid op vaardigheden en competenties die huidige werkgevers op de arbeidsmarkt van hen vragen.

Zij ontvangen na een met goed gevolg doorlopen traject een mbo-verklaring. Deze verklaring is wettelijk erkend en geeft recht op vrijstelling bij een eventuele vervolgopleiding.

information-circle Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie kun je terecht bij het Da Vinci College via llo@davinci.nl.