Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Training

Training digitale geletterdheid

In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid tot één van de basisvaardigheden van de mens, zowel voor de privé- als werksituatie. Door de onstuitbare opmars van digitale innovaties speelt digitale geletterdheid ook daar een grote rol. Medewerkers dienen over basisvaardigheden te beschikken om effectief en verantwoord te werken.

Informatie

calendar-clock Duur en lestijden

Duur: 9 weken opvolgend aan elkaar. (schoolvakantieperiodes geen lessen)

money-wallet-1 Investering

Investering € 1500,- per deelnemer vrij van b.t.w.

school-test-results Programma

In de realiteit zien we dat veel medewerkers nog niet of onvoldoende over digitale vaardigheden beschikken. Zonde van de investering in die mooie digitale technologieën!

Digitale geletterdheid is de combinatie van verschillende vaardigheden, zoals : ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid. Hier zijn onze lessen onder andere op gebaseerd.

Bij aanvang van deze scholing doet de medewerker een zelfbeoordeling test. Ook wordt deze gedaan na het doorlopen van de scholing, zodat de winst gemeten kan worden.

Per training zal er onderscheid gemaakt worden tussen:

  • De eigen vaardigheden;
  • Vaardigheden in relatie tot werk;
  • Vaardigden in relatie tot het begeleiden van de doelgroep;
Programma Uren
1. Les Kennismaking-introductie / Uitleg, begeleiding bij zelfbeoordelingstest digitale geletterdheid bij aanvang (o-meting) 2 uur / 2 uur
2. Les ICT vaardigheden: met name de instrumentele vaardigheden (‘knoppendrukken’), zoals omgaan met standaard- software. De systemen waar de instelling mee werkt, zoals LEA (LMS) en ONS. 3 uur
3. Les ………………….. 3 uur
4. Les Mediawijsheid: datgene wat nodig is om bewust, kritisch en actief te kunnen functioneren in de huidige gemedialiseerde wereld. 4 uur
5. Les Informatievaardigheden: het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en toepassen van relevante informatie. Beveiliging en privacy. 3 uur
6. Les ……………………. 3 uur
7. Les Computational thinking: een denkvaardigheid die je in staat stelt de principes van de digitale technologie te begrijpen. 4 uur
8. Les Communicatie: gebruik maken van de mogelijkheden van ICT en technologie, verschillende media en technologische hulpmiddelen gebruiken en de effectiviteit daarvan beoordelen. 4 uur
9. Les Terugkoppeling a.d.h.v. gemaakte start en eind zelfbeoordelingstest (wordt tijdens deze les gemaakt) behandelen van vragen n.a.v. samenvatting scholing + evaluatie van de lessen + uitreiking van bewijs van deelname. 4 uur

information-circle Informatie

Alle 9 lessen vinden fysiek plaats in het Zorg Innovatie Centrum op het Leerpark in Dordrecht (kan van afgeweken worden)