Terug naar het overzicht

Algemeen • Praktijkverklaring

Praktijkverklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een brug te ver. Deze leerbaan biedt dan uitkomst: kortdurende scholing voor eenvoudige werkzaamheden, die de medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren.

Deze leerbaan is bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie, of met startkwalificatie als verder leren lastig is. De medewerker ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. ROC Da Vinci College verstrekt dit als onderdeel van een mbo-verklaring.​

Investering: op aanvraag

Neem contact met ons op voor meer informatie via llo@davinci.nl.

messages-people-user-check Voor wie is praktijkleren met de praktijkverklaring?

Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is.

Maar ook mensen met een startkwalificatie, voor wie een mbo-diploma of mbo-certificaat (nu) niet haalbaar is, kunnen in aanmerking komen.

Het kan namelijk zijn dat iemand wel beschikt over een startkwalificatie, maar nog weinig vertrouwen meer heeft in het eigen leervermogen. Bijvoorbeeld omdat het lang geleden is dat het diploma is behaald en er negatieve schoolervaringen zijn. Ook gebeurt het dat iemand wel een startkwalificatie heeft, maar vanwege persoonlijke omstandigheden alleen open staat voor leren op de werkvloer.

information-circle Informatie

De kandidaat leert de werkprocessen in het bedrijf en wordt hierbij begeleid door de praktijkopleider van het leerbedrijf. De mbo-instelling stelt een begeleidingsinstrument beschikbaar aan de kandidaat en praktijkopleider waarin de voortgang wordt vastgelegd.
De mbo-instelling houdt contact met de kandidaat en praktijkopleider, volgt de voortgang van de beroepspraktijkvorming en is aanspreekpunt voor eventuele knelpunten. Ook een jobcoach kan een rol vervullen bij de scholing via praktijkleren in het mbo. De jobcoach kan de praktijkopleider ondersteunen in de begeleiding van de kandidaat en bij het informeren van de mbo-instelling over de voortgang van de kandidaat.

Het leerbedrijf blijft wel zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de beroepspraktijkvorming. SBB ondersteunt leerbedrijven en praktijkopleiders via onder meer Scholing voor praktijkopleiders | SBB (s-bb.nl) over begeleiding.

 

Bij een traject gericht op het halen van een praktijkverklaring maakt de mbo-instelling gebruik van het Welkom – Praktijkloket MBO voor het opstellen van de aan te leren werkprocessen en de praktijkverklaring. Meer informatie over praktijkleren met de praktijkverklaring is te vinden op samenvoordeklant/ praktijkleren-met -de-praktijkverklaring en op de site van SBB.
Bij een traject gericht op het halen van een praktijkverklaring vult de praktijkopleider in het bedrijf ter afronding van de beroepspraktijkvorming een praktijkverklaring in. Hierin verklaart de praktijkopleider welke werkprocessen de kandidaat in het leerbedrijf heeft leren uitvoeren. Een traject gericht op het halen van een praktijkverklaring kan een of meer examens bevatten, als dit vooraf is afgesproken.
Een Mbo-instelling kan (samen met een eventuele jobcoach) de praktijkopleider ondersteunen bij het geven van een oordeel over de beroepspraktijkvorming van de kandidaat.
Bij een traject gericht op het halen van een praktijkverklaring geeft de onderwijsinstelling de praktijkopleider een praktijkverklaring (via SBB) waarop hij zijn oordeel over de kandidaat kan invullen.
De praktijkverklaring heeft een positieve insteek en bevat alleen de werkprocessen die de kandidaat heeft leren uitvoeren in het leerbedrijf.
Een praktijkverklaring maakt altijd deel uit van een mbo-verklaring. De praktijkverklaring is ondertekend door de praktijkopleider van het leerbedrijf.
De kandidaat ontvangt de mbo-verklaring. De mbo-verklaring wordt ondertekend door de examencommissie van de mbo-instelling.

Meer informatie