Terug naar het overzicht

Gezondheidszorg & welzijn • Branchegerichte opleiding

Ontwikkelpad kinderopvang

Vergroot instroom en doorstroom via het Ontwikkelpad kinderopvang

De personeelskrapte in kinderopvang is groot. Tegelijkertijd zijn er werkzoekenden die graag in deze sector aan de slag willen én groepshulpen die meer willen leren. Beide groepen kunnen voortaan gebruikmaken van het Ontwikkelpad: een hulpmiddel op maat om je stap voor stap te ontwikkelen. Het Ontwikkelpad is een initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) als gezamenlijke kartrekkers, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met als doel: de instroom en doorstroom in kinderopvang vergroten.

Op deze pagina treft u een mogelijk aanbod, overig aanbod is bespreekbaar.

Informatie

arrow-button-down Instroom als Groepshulp niveau 2

 • Praktijkverklaring niveau 2 (crebo 25498) Helpende Zorg en Welzijn
 • Mogelijkheid om toewerken naar 2F/Nederlands 3F als keuzedeel te volgen om extra taalontwikkeling te bevorderen.

De groepshulp ontlast de pedagogisch medewerker met werkzaamheden.
Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

 • Huishoudelijke taken (Verschonen bedden, plein aanvegen, vaatwasser uitruimen, etc.)
 • Schoonmaak- en opruimwerkzaamheden (Groepsruimte, voorraadkasten, speelgoed, koelkast, etc.)
 • Voorraad bijhouden en aanvullen (Koelkast, toiletten, boodschappen, keuken, etc.)
 • Licht verzorgende taken (Broodjes klaarmaken, begeleiden naar het toilet, helpen aan- en uitkleden, slaapwacht, mobiele 4 ogen, etc.)
 • Gastvrouw (Ontvangst gasten, telefoon aannemen, koffie en thee verzorgen)
 • Overige taken (Speelgoed controleren, meegaan op uitstapjes, klaarzetten activiteiten, etc.)

De praktijkverklaring duur ongeveer (6/9 mnd):

 • Kortdurende mbo-scholing in de derde leerweg voor praktische werkzaamheden die een deelnemer volledig in het leerbedrijf kan aanleren.
 • Praktijkverklaring is vooral bedoeld voor mensen zonder startkwalificatie, maar kan soms ook passend zijn voor mensen die al wel over een startkwalificatie beschikken
 • In de praktijk van het leerbedrijf worden delen/werkprocessen uit de mbo-opleidingen Helpende Zorg en Welzijn geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf.
 • Op de praktijkverklaring wordt vermeldt welke werkprocessen zijn geleerd. De kandidaat ontvangt na afloop een mbo-verklaring waarin de praktijkverklaring is opgenomen.
 • Mogelijkheid tot aanvullende lessen of examens. Deze resultaten worden ook in de mbo-verklaring vermeld.

arrow-button-right Doorstromen naar niveau 3 pedagogisch medewerker aan de hand van certificaten

De student moet voldoen aan de 3F IKK-taaleis mondelinge taalvaardigheid en daarnaast 3 certificaten (duur ongeveer 7/8 mnd):

 • Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang (5 werkprocessen) duur ongeveer
 • Pedagogisch klimaat in de kinderopvang (5 werkprocessen)
 • Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang (3 werkprocessen)

content-notebook-pencil Inhoud MBO certificaten:

B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (C1-K1-W1)
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind  (C1-K1-W2)
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (C1-K1-W1)
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving (C1-K1-W3)
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind (C1-K1-W1)
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind (C1-K1-W2)
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden (C1-K1-W2)

P1 Pedagogisch medewerker kinderopvang

 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op (C1-K2-W1)
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit (C1-K2-W2)
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma (C1-K2-W3)
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging C1-K2-W1
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving C1-K2-W2
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind (C1-K2-W1)

certified-diploma Wil de student het volledige diploma PW niveau 3 behalen?

Dan volgt nog ongeveer 6 maanden aanvullende scholing.

money-bag-euro Subsidie

 • Een kinderopvangorganisatie mag per jaar 2 aanvragen doen. Dit betekent dat een organisatie voor 2 groepshulpen subsidie kan aanvragen.
 • De groepshulp werkt bij de kinderopvangorganisatie met een arbeidsovereenkomst die minstens 12 maanden geldig is. De arbeidsovereenkomst heeft een startdatum van 1 augustus 2023 of later.
 • De groepshulp neemt deel aan scholing via praktijkleren in het mbo, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, mbo-certificaat of diploma. De scholing is gestart per 1 augustus 2023 of later. Het Ontwikkelpad biedt handvatten voor geschikte scholing voor de groepshulp.
 • Om scholing te garanderen, heeft de kinderopvangorganisatie subsidie voor de begeleidingskosten van de groepshulp toegekend gekregen via de Subsidieregeling Praktijkleren (aanvraag in juni-september) of Praktijkleren in de 3e leerweg (aanvraag gelijktijdig in november).
 • De subsidie is alleen bedoeld voor groepshulpen; niet voor de inzet van een beroepskracht-in-opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker.
 • Voor elke individuele groepshulp kan maar 1 keer subsidie worden verstrekt.