Terug naar het overzicht

Gezondheidszorg & welzijn • Mbo-certificaat

Mbo-certificaat Zorg en technologie

Mbo-certificaten K0137/K0138

In deze tijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van technologische toepassingen in de zorg. Zorgvragers blijven vaak langer thuis wonen en de zorg in de instellingen neemt toe in complexiteit. Dit vraagt om ontwikkeling van medewerkers in de zorg om mee te bewegen in deze ontwikkelingen, waarbij een belangrijk uitgangspunt is het ondersteunen van het zoveel en zo lang mogelijk behouden van het zelfmanagement en de samenredzaamheid van de zorgvragers. In deze opleiding leer je omgaan met deze veranderende inzet van technologieën binnen jouw toekomstgerichte beroepscontext.

Informatie

calendar-clock Duur en lestijden

Duur: 9 weken, startdatum in overleg. We starten bij voldoende aanmeldingen

Dagdeel: In week 1, 3, 5 en 6/7 zijn er fysieke bijeenkomsten van 4 uur, tijden n.t.b.

Examen: in de laatste week van het programma in de praktijk

Lestijden: n.t.b.

messages-people-user-check Voor wie

Het opleidingsprogramma Zorginnovaties en technologie en Zorg is geschikt voor deelnemers van niveau 3 en niveau 4 en wordt in 9 weken afgerond met een examen in de praktijk. Voor niveau 3 bestaat het afronden van het examen uit het geven van een instructie aan een cliënt en naastbetrokkene over de inzet en het gebruik van een technologisch hulpmiddel en bij niveau 4 uit het geven van een training aan een groep collega’s over de inzet en het gebruik van een nieuw technologisch hulpmiddel op het gebied van wonen, zorg of welzijn.  Het programma is ‘blended’ (afwisselend) vormgegeven; een gedeelte van het lesprogramma is online te volgen, een gedeelte is fysiek te volgen onder begeleiding van een docent en het grootste gedeelte dient uitgevoerd te worden binnen de beroepspraktijk. Dit geeft een deelnemer meer vrijheid in het studeren.  In week 1, 3, 5 en 6/7 zijn er een fysieke bijeenkomst van 4 uur. Dit betekent 16 uur fysiek onderwijs. Daarnaast dien je rekening te houden met een studiebelasting van 45 uur in de praktijk, 8 zelfstudie-uren voor de verwerking van de theorie en is er 4x de mogelijkheid (niet verplicht) om deel te nemen aan een online spreekuur waarbij vragen kunnen worden gesteld aan de begeleidend docent indien hier behoefte aan is.

check-double Toelatingseisen

Het opleidingsprogramma is geschikt voor deelnemers van niveau 3 Verzorgende-IG en niveau 4 Verpleegkundige.

check-badge Resultaat

Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend als officieel deeldiploma.

money-wallet-1 Investering

€1100,00 per deelnemer inclusief lesmateriaal en vrij van btw.
Bij bedrijfsgroepen wordt een passende offerte gemaakt.

school-test-results Programma

De werkprocessen waaraan gewerkt gedurende deze opleiding zijn de volgende:

Werkprocessen K0137 (niveau 3)  Werkproces K0138 (niveau 4) 
D1-K1-W1:

Levert een bijdrage aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen.

D1-K1-W1:

Levert een bijdrage aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen.

D1-K1-W2:

Past technologie op een ethisch verantwoorde manier toe.

D1-K1-W2:

Past technologie op een ethisch verantwoorde manier toe.

D1-K1-W3:

Bespreekt het gebruik van technologische hulpmiddelen met de cliënt.

D1-K1-W3:

Bespreekt het gebruik van technologische hulpmiddelen met de cliënt.

D1-K1-W4:

Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven.

D1-K1-W4:

Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven.

D1-K1-W5:

Geeft voorlichting en advies aan cliënten over technologische hulpmiddelen.

D1-K1-W5:

Geeft voorlichting en advies aan cliënten over technologische hulpmiddelen.

D1-K1-W6:

Werkt multidisciplinair samen m.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen.

D1-K1-W6:

Werkt multidisciplinair samen m.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen.

D1-K2-W1:

Levert een bijdrage aan zorginnovatie en onderzoek m.b.t. technologie.

D1-K2-W2:

Geeft voorlichting en advies en instructie aan collega’s.

 

information-circle Informatie

De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel en hebben invloed op de werkwijze en het handelen van medewerkers in de zorg. Door deze ontwikkelingen kan er effectiever en efficiënter zorg worden geleverd. Gegeven de gespannen arbeidsmarkt in de zorg zijn deze ontwikkelingen gewenst om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Dat betekent echter wel dat medewerkers in de zorg om moeten gaan met deze nieuwe technieken. De keuzedelen spelen in op deze ontwikkelingen. Met een certificaat wordt het civiel effect vergroot.

Zorg en technologie

Zorginnovaties en technologie

book-bookmark Huiswerkbelasting

In week 1, 3, 5 en 6/7 zijn er een fysieke bijeenkomst van 4 uur. Dit betekent 16 uur fysiek onderwijs. Daarnaast dien je rekening te houden met een studiebelasting van 45 uur in de praktijk, 8 zelfstudie-uren voor de verwerking van de theorie en is er 4x de mogelijkheid (niet verplicht) om deel te nemen aan een online spreekuur waarbij vragen kunnen worden gesteld aan de begeleidend docent indien hier behoefte aan is.

Meld je aan

Aanmelden voor deze opleiding gaat via Centraal aanmelden MBO (CAMBO)