Terug naar het overzicht

Gezondheidszorg & welzijn • Mbo-certificaat

Mbo-certificaat Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Mbo-certificaten K0118

Dit DUO gecertificeerd keuzedeel Verzorgende en verpleegtechnische handelingen is van belang omdat beginnend beroepsbeoefenaren Maatschappelijke zorg niveau 3 en 4, die dit keuzedeel hebben gevolgd, breder kunnen worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen door het volgen van het keuzedeel ondersteunende taken combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Hierdoor hebben beginnend beroepsbeoefenaren meer kans op werk bij afdelingen van instellingen waar ondersteunende en verzorgende taken worden gecombineerd.

Informatie

calendar-clock Duur en lestijden

Duur: 10 weken

We bieden het 3 keer per jaar aan in een cyclus van 10 weken.

Startdatum: 25 maart

Lesdag: maandag van 8.30 tot 12.30

Rooster:

 1. 25 maart
 2. 8 april
 3. 15 april
 4. 22 april
 5. 13 mei
 6. 27 mei
 7. 3 juni
 8. 10 juni
 9. 17 juni

Examinering in de praktijk vóór 10 september 2024

Locatie: Leerpark Dordrecht, Da Vinci College

messages-people-user-check Voor wie

Mensen werkzaam in de praktijk met een afgeronde (MZ) opleiding die zich willen bekwamen in het uitvoeren van verzorgende en verpleegtechnische handelingen op hun eigen werkplek of breder ingezet willen worden in andere sectoren zoals de VVT. Het is van belang dat de deelnemer een leerwerkplek heeft waar deze handelingen plaats vinden en men kan oefenen.

De training kan ook worden ingezet om (delen van) de vaardigheden en kennis van VIG opgeleide mensen (of een voorloper daarvan) te updaten. Er wordt dan een bewijs van deelname uitgereikt.

Ook kunnen MBO certificaathouders C0053 zich aanmelden. Door het volgen van het programma van K0118 en de vrijstelling met C0053, ontvangen zij bij het succesvol afronden hiervan het MBO certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3. Let op bij aanmelden button C0106 gebruiken.

information-circle Over het keuzedeel

Het keuzedeel is een verdieping en bevat verzorgende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;
 • Biedt specifieke zorg;
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit;
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Welke vaardigheden worden aangeleerd staat in het programma.

check-double Toelatingseisen

 • De deelnemer is minimaal 8 uur werkzaam in de zorg.
 • De deelnemer is in ieder geval reeds twee weken in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger.
 • De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van een werkbegeleider te begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Een praktijkovereenkomst en een onderwijsovereenkomst zijn van toepassing
 • De deelnemer heeft een PC of laptop en is digitaal vaardig
 • Je bent in het bezit van: Minimaal Mbo opleiding niveau 3 (MZ opleiding, SPW, Verzorgende thuiszorg C/D, VAG, bejaardenverzorgende, MDGO VZ- lang, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, propedeuse HBOV) en werkzaam (bij je aanmelding & opleiding) zin de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, zorg aan chronisch zieken, bij een SBB erkend leerbedrijf dat de begeleiding verzorgt op de werkplek.
 • Of de deelnemer is in het bezit van het MBO certificaat Individuele zorg verlenen C0053, bij een succesvolle afronding van dit traject ontvangt de deelnemer het MBO certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3.

check-badge Resultaat

Resultaat van deze scholing is een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend als officieel deeldiploma of als je een deel volgt een bewijs van deelname.

money-wallet-1 Investering

€1100,00 per deelnemer inclusief lesmateriaal en vrij van btw.

De training los inzetten om (delen van) de vaardigheden en kennis van VIG opgeleide mensen te updaten. Vraag dan naar de kosten en geef hierbij aan welke les(sen) je zou willen volgen.

Examen van Consortium wordt gebruikt. Dit is een gedragsobservatie in de beroepspraktijk. Desgewenst kan tegen meerkosten het examen in simulatie plaats vinden op school.

school-test-results Programma

Meer informatie over de inhoud van het keuzedeel vind je hier.

book-bookmark Studiebelasting en begeleiding

Theorie wordt vooraf aan de les digitaal geleerd via leermodules, toetsen van Consortium en materiaal van Vilans. Dit is verplicht om deel te nemen aan deze les.

Indicatie huiswerktijd per week 2- 4 uur.

Per onderwerp wordt duidelijk aangegeven wat je gedaan moet hebben voor de les start. In de les ga je met behulp van casuïstiek of beroepssituaties de theorie bespreken, toepassen en verwerken.

 • Je leert de stappen van de handeling uit te voeren en kunt dit evalueren en rapporteren.
 • Je oefent daarna de handelingen en vaardigheden in de praktijk. Daarnaast is het mogelijk om op inschrijving  deel te nemen aan vaardigheidstrainingen op school. (data hiervan liggen vast)

cross-over Leren volgens hybride concept

 • Leren op de werkvloer (oriënteren ,oefenen en uitvoeren)
 • Leren via digitale leermiddelen (kennis)
 • Leren op school (toepassen kennis, verantwoorden van eigen handelen, oefenen van de vaardigheden, simulatie)

Meld je aan

Aanmelden voor deze opleiding gaat via Centraal aanmelden MBO (CAMBO)