Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Mbo-certificaat

MBO-certificaat Ondernemerschap

Mbo-certificaat K0165

Het keuzedeel Ondernemerschap beschrijft de vakkennis, vaardigheden en taken van een kleine zelfstandig ondernemer, die een onderneming start en/of runt. Dit kan een onderneming op allerlei gebied en in verschillende sectoren zijn. De beschreven ondernemer heeft in principe geen personeel/is een freelancer en kan zijn onderneming voeren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Hij runt de onderneming conform zijn plannen, waarbij hij voortdurend inspeelt op zijn omgeving. Als eigenaar van zijn onderneming bepaalt hij zelf de reikwijdte en de inrichting van zijn werkzaamheden. De sector/branche waarin de onderneming gevoerd wordt geeft tevens richting en inhoud aan het ondernemerschap.

Informatie

calendar-clock Duur en lestijden

Dit mbo-certificaat kent een intensiteit van 26 weken (een half jaar) met iedere week 6 tot 8 uur les, bij voorkeur middag-avond.

messages-people-user-check Voor wie

Het keuzedeel Ondernemerschap is een sector overstijgend keuzedeel voor met name niveau 3 en 4. Het keuzedeel richt zich alleen op die elementen die minimaal nodig zijn om een onderneming op te starten en te runnen. Hierbij is uitgegaan van een zelfstandige zonder personeel of een freelancer.

Het is geschikt voor mbo-studenten met ambitie een eigen onderneming te starten of werkenden met ondernemende ambities.

check-double Toelatingseisen

 • de deelnemer is minimaal 2 weken in dienst bij een werkgever of werkzaam als stagiaire of vrijwilliger
 • een praktijkovereenkomst en/of scholingsovereenkomst zijn van toepassing
 • de deelnemer heeft een PC, laptop en is digitaal vaardig
 • een diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg, een diploma entreeopleiding of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

De deelnemer dient voor minimaal 16 uur per week, gedurende het traject werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf.

check-badge Resultaat

Resultaat van deze scholing is een mbo-certificaat (niveau 3). Dit certificaat wordt landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend als officieel deeldiploma.

money-wallet-1 Investering

Voor bedrijfsgroepen gaan wij graag in gesprek voor een passende offerte.

school-test-results Opzet en inhoud

De ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit en draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming. Hij werkt samen met klanten/opdrachtgevers en anderen (bijvoorbeeld samenwerkingspartners, opdrachtnemers, leveranciers) op basis van hiërarchische gelijkwaardigheid. Daarnaast kan hij advies en hulp zoeken bij externen (coach, bedrijfsadviseur, accountant).

In het prorgramma van het mbo-certificaat ondernemerschap zijn kennis, vaardigheden en gedrag opgenomen om een onderneming te starten en te runnen.

Na afronding van dit mbo certificaat beschikt de ondernemer over:

 • Bezit kennis over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
 • Bezit kennis over relevante wet- en regelgeving m.b.t. starten van een onderneming
 • Bezit kennis over relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming
 • Bezit kennis over visie en missie
 • Bezit kennis social media, e-commerce, webcare, etc. voor commerciële doeleinden in te zetten
 • Bezit kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen i.h.k.v. zelfstandig ondernemerschap
 • Bezit kennis van (omzet)belastingwetgeving
 • Bezit kennis van betalings- en/of leveringsvoorwaarden
 • Bezit kennis van concurrentie-analyse
 • Bezit kennis van doelgroepanalyse
 • Bezit kennis van gehanteerde communicatiestrategieën in het vakgebied
 • Bezit kennis van gehanteerde marketingstrategieën in het vakgebied
 • Bezit kennis van interne en externe financieringsvormen
 • Bezit kennis van juridische ondernemingsvormen
 • Bezit kennis van onderzoek en onderzoeksmethoden
 • Bezit kennis van politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. ondernemen
 • Bezit kennis van voor de onderneming/sector benodigde verzekeringen, vergunningen e.d.
 • Bezit kennis van voor de onderneming/sector relevante (commerciële) samenwerkingsvormen
 • Bezit kennis voor het uitvoeren van arbo-beleid (arbozorg)
 • Kan berekeningen maken voor offertes/prijsaanbod
 • Kan break-even-omzet/afzet bepalen
 • Kan budgetverschillen berekenen
 • Kan commercieel-economische gegevens t.b.v een onderneming interpreteren
 • Kan financieringsplan opstellen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen
 • Kan ideeën mondeling of schriftelijk presenteren
 • Kan investeringsbegroting opstellen
 • Kan kosten-/batenanalyse opstellen
 • Kan marktgegevens vertalen voor eigen onderneming
 • Kan onderhandelingstechnieken toepassen
 • Kan reflectievaardigheden toepassen
 • Kan SWOT-analyse opstellen/analyse maken
 • Kan veiligheidsmarge berekenen
 • Kan verkoopprijs berekenen

 

information-circle Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het Da Vinci College via:

Marieke van Halm
accountmanager Da Vinci College
Leven Lang Ontwikkelen
E mvanhalm@davinci.nl
T 06-30798124