Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Cursus

Logistiek Deelmarkten en vervoer 1

Mbo-certificaat K0344

Binnen de sector wegvervoer zijn er diverse deelmarkten, bijvoorbeeld verhuizing, veevervoer, vervoer bijzondere voorwerpen. In dit keuzedeel leert de Chauffeur wegvervoer meer over een van de deelmarkten. Hij leert zijn werkzaamheden uit te voeren binnen de context van de deelmarkt.

Informatie

Duur en lestijden Duur en lestijden

Dit certificeerbare keuzedeel wordt aangeboden in 10 weken. Elke week wordt een dagdeel les verzorgd.

Voor wie Voor wie

Dit certificaat is bedoeld voor:

 • Werkzoekenden met een logistieke achtergrond
 • Werkende medewerkers in de logistiek die willen doorgroeien naar een coördinerende functie en hiervoor nieuwe vakkennis en vaardigheden dienen te verkrijgen zodat zij een
 • betere kans hebben op doorstroom hiernaartoe.
 • Werkende medewerkers in de logistiek die up-to-date vakkennis en vaardigheden moet worden bijgebracht als gevolg van ontwikkelingen in de branche.

Toelatingseisen Toelatingseisen

 • de deelnemer is minimaal 2 weken in dienst bij een werkgever of werkzaam als stagiaire of vrijwilliger
 • een praktijkovereenkomst en/of scholingsovereenkomst zijn van toepassing
 • de deelnemer heeft een PC, laptop en is digitaal vaardig
 • een diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg, een diploma entreeopleiding of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

De deelnemer dient voor minimaal 16 uur per week, gedurende het traject werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf.

Resultaat Resultaat

Een deelmarkt kan gezien worden als een specialisme. Ieder specialisme kent zijn eigen wet- en regelgeving en specifieke vaardigheden. De Chauffeur wegvervoer die de wet- en regelgeving kent en in staat is de specifieke vaardigheden uit te voeren is inzetbaar binnen de deelmarkt. Het doorlopen van het keuzedeel vergroot de inzetbaarheid van de Chauffeur wegvervoer op de arbeidsmarkt. Na het afronden van dit keuzedeel Deelmarken en Vervoer 1 ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.

Investering Investering

Voor bedrijfsgroepen gaan wij graag in gesprek voor een passende offerte.

Opzet en inhoud Opzet en inhoud

Binnen de kwalificatie Chauffeur Goederenvervoer is het vervoer en de lading vooral gericht op vervoer met pallets (stukgoedvervoer). Binnen de verschillende deelmarkten is er sprake van andere lading. Deze deelmarkten hebben andere verschijningsvormen en daarmee specifieke kenmerken en vragen om verdiepende kennis en vaardigheden ten aanzien van de lading, de wijze van laden en lossen, omgang met de lading (bijv. hygiëne of verzorging) en het vervoeren van de lading. Bijvoorbeeld het vervoer van vee vraagt om een andere rijstijl dan vervoer van stukgoed die goed en stevig vastgemaakt zit.

Na afronding van dit keuzedeel Deelmarkten en Vervoer 1 beschikt de deelnemer over onderstaande kennis en vaardigheden:

 • Bezit basiskennis van de voor het vervoersspecialisme relevante wet- en regelgeving
 • Bezit basiskennis van de werkzaamheden en aandachtspunten die behoren bij het laden en lossen van het vervoersspecialisme
 • Bezit basiskennis van de afhandelingsprocedures voor het afleveren/ophalen van de speciale lading op laad/losplaatsen en/of combiterminals
 • Bezit basiskennis van de relaties waarmee een chauffeur binnen het vervoerspecialisme te maken krijgt
 • Bezit basiskennis van de persoonlijke-, voertuig- en ladingsdocumenten die specifiek zijn voor het vervoerspecialisme
 • Bezit basiskennis van het doel, de uitvoering en de toepassing van bij het vervoersspecialisme voorkomende vrachtwagens
 • en vrachtwagencombinaties
 • Bezit basiskennis van de chauffeursinstructies die door een afdeling planning in het kader van het vervoersspecialisme zijn opgesteld
 • Bezit basiskennis van de toepasbaarheid van de systemen, werkwijzen en hulpmiddelen bij het laden en lossen van het vervoersspecialisme
 • Bezit basiskennis van de rol en de verantwoordelijkheden die de chauffeur heeft ten aanzien van voorbereiding, de uitvoering en de afhandeling van de speciale vervoersopdrachten
 • Kan communicatie op type klant afstemmen
 • Kan rijgedrag aanpassen aan situaties die specifiek zijn voor het vervoersspecialisme
 • Kan de speciale lading laden en lossen passend bij het vervoersspecialisme
 • Kan rijden met vervoersmiddelen passend bij het vervoersspecialisme
 • Kan het vervoersmiddel reinigen/ontsmetten passend bij het vervoersspecialisme
 • Kan met speciale lading omgaan passend bij het vervoersspecialisme
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die specifiek zijn voor het vervoersspecialisme

Informatie Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het Da Vinci College via:

Marieke van Halm
accountmanager Da Vinci College
Leven Lang Ontwikkelen
E mvanhalm@davinci.nl
T 06-30798124