Terug naar het overzicht

Gezondheidszorg & welzijn • Mbo-certificaat

Mbo-Certificaat Individuele zorg verlenen

Mbo-certificaat C0053

In de zorg – met name de ouderenzorg – is er enorme behoefte aan nieuwe medewerkers, naast het behouden van zittende zorgprofessionals. Bij het oplossen van dit tekort vormt scholing de basis. Na het volgen van dit relatief korte scholingstraject is een certificaathouder inzetbaar in de (ouderen)zorg voor het verlenen van individuele zorg. Van tandenpoetsen, scheren en bedden opmaken tot aan werken met tilliften en hulpverlenen bij huishoudelijke ongevallen.

Informatie

Duur en lestijden Duur en lestijden

Duur: Ongeveer 16 weken

Startmoment: We starten bij voldoende aanmeldingen medio november 2023 (alleen voor deelnemers die zich al hebben aangemeld via de Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid)

Dagdeel: 1 lesdag per week (maandag).

Lessen op school worden geroosterd in 12 weken begeleide onderwijstijd:

 • Module 1 – 52 uur
 • Module 2 – 21 uur
 • Module 3 – 11 uur

Daarnaast is er vanuit school online begeleidingstijd voor iedere module. Na 12 weken gaat de student de werkprocessen examineren. Dit kost 2 – 4 weken.

Voor wie Voor wie

Dit beroepsgerichte onderdeel is bedoeld voor volwassen zij-instromers vanaf 23 jaar, zoals herintreders en werkzoekenden, die willen instromen in de zorg zonder een volledig opleidingstraject te hoeven volgen. Het mbo-certificaat is ook geschikt voor zittende werknemers die vanuit een niveau 2 functie willen doorstromen, zonder ambitie of noodzaak om op korte termijn een volledig niveau 3 diploma te halen. Het gaat om in- en doorstromers die specifiek werkzaamheden willen verrichten in de individuele zorg.

Na behalen van dit certificaat kun je ook doorstromen naar de volledige opleiding Verzorgende IG, met vrijstellingen.

Toelatingseisen Toelatingseisen

 • De deelnemer is bij voorkeur 20 uur per week werkzaam in de zorg waarbij de taken die horen bij het certificaat worden uitgevoerd of geleerd. 16 uur werkzaam in de zorg is het minimum.
 • De deelnemer is in ieder geval reeds twee weken in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger.
 • De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van een werkbegeleider te begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Een praktijkovereenkomst en een onderwijsovereenkomst zijn van toepassing.
 • Gewenst opleidingsniveau: vmbo diploma kader of de voorloper hiervan.*
 • Om de opleiding te kunnen volgen is het een voorwaarde dat de deelnemer een goede beheersing van de Nederlandse taal heeft. Omdat dit een intensieve cursus is, wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Verder werken we veelal met digitale leermiddelen, dus het is belangrijk dat de deelnemer digitaal vaardig is (en in het bezit is van een PC of laptop).

*Het is belangrijk dit opleidingsniveau te hebben. Indien iemand wel het niveau heeft maar geen diploma, dan kan via een uitgebreide intake bekeken worden of instroom alsnog mogelijk is. 

Resultaat Resultaat

Resultaat van deze scholing is een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend als officieel deeldiploma.

Investering Investering

1600 per deelnemer inclusief lesmateriaal en vrij van btw.
Bij bedrijfsgroepen wordt een passende offerte gemaakt.

Programma Programma

Deelnemers gaan aan de slag met verschillende trainingsmodules. Vanzelfsprekend bestaat de scholing uit een afwisseling tussen theorie en praktijk. Er is één vaste lesdag per week, op het Leerpark in Dordrecht. Lesdag nog vast te stellen. Naast de lesdag kost de opleiding ongeveer 6-12 uur thuisstudie per week.

De modules zijn:

 • Module 1: Voert zorg- en begeleidingstaken uit (Zorgverlener)
 • Module 2: Stemt zorgverlening af met alle betrokkenen (Organisator)
 • Module 3: Zorgt voor professionele ontwikkeling & draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Reflectieve EBP professional + Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Lees meer over de inhoud van de opleiding (incl. kerntaken en werkprocessen)

Meer informatie

Informatie Informatie

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende-IG (niveau 3) waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager (in met name de ouderenzorg) centraal staan. Het gaat om het uitvoeren van zorg-/begeleidingstaken, het afstemmen van de zorgverlening met alle betrokkenen en wat daar verder mee samenhangt.

Meld je aan

Aanmelden voor deze opleiding gaat via Centraal aanmelden MBO (CAMBO)