Terug naar het overzicht

Gezondheidszorg & welzijn • Mbo-certificaat

Mbo-certificaat Individuele basiszorg verlenen

Mbo-certificaat C0039

Veel zorginstellingen hebben onvoldoende geschoold personeel om – met name in de intramurale setting – de basiszorg uit te voeren in de piektijden, namelijk de ochtend- en avondzorg. Bij het oplossen van dit tekort vormt scholing Individuele basiszorg verlenen de basis. Na het volgen van dit relatief korte scholingstraject is een certificaathouder inzetbaar voor ondersteuning bij persoonlijk zorg en ADL (algemene dagelijks levensverrichtingen). Van tandenpoetsen, scheren en bedden opmaken tot aan wassen, eten geven en steunkousen aan- en uitrekken.

Informatie

Duur en lestijden Duur en lestijden

Duur: 10 weken

Dagdeel: Dagdeel en lesdag: nader te bepalen

Startdatum: najaar 2024

Voor wie Voor wie

Dit beroepsgerichte onderdeel is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg zonder startkwalificatie die graag individuele basiszorg willen verlenen.

Na behalen van dit certificaat kun je ook doorstromen naar de volledige opleiding Dienstverlening – Helpende Zorg en Welzijn, met vrijstellingen.

Toelatingseisen Toelatingseisen

 • De deelnemer is minimaal 8 uur werkzaam in de zorg.
 • De deelnemer is in ieder geval reeds twee weken in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger.
 • De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van een werkbegeleider te begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Een praktijkovereenkomst en een onderwijsovereenkomst zijn van toepassing
 • De deelnemer heeft een PC of laptop en is digitaal vaardig

Resultaat Resultaat

Resultaat van deze scholing is een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend als officieel deeldiploma.

Investering Investering

1300 per deelnemer inclusief lesmateriaal en vrij van btw.
Bij bedrijfsgroepen wordt een passende offerte gemaakt.

Programma Programma

Vanzelfsprekend bestaat de scholing uit een afwisseling tussen theorie en praktijk. Er is één vaste lesdag per week, op het Leerpark in Dordrecht.

De scholing is gericht op:

 • B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
 • C1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit (deels)
 • B1-K1-W6: Draagt bij aan een veilige situatie
 • C1-K1-W1: Draag bij aan een veilige situatie
 • P2-K1: Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • C1-K2: Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn (deels)
 • P2-K1-W2: Ondersteunt bij persoonlijk zorg en ADL
 • C1-K2-W1: Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL

>Lees verder over de inhoud van bovenstaande kerntaken en werkprocessen.

Informatie Informatie

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) waarin het bieden van individuele basiszorg aan de zorgvrager centraal staat, met name aan (kwetsbare) ouderen. Het certificaat biedt een afgerond geheel aan kennis en vaardigheden, nodig om ingezet te kunnen worden ter ondersteuning bij persoonlijke zorg en ADL in een intramurale setting. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werkt zij in teamverband en assisteert zij collega’s bij de persoonlijke verzorging van zorgvragers.

Meld je aan

Aanmelden voor deze opleiding gaat via Centraal aanmelden MBO (CAMBO)