Terug naar het overzicht

Gezondheidszorg & welzijn • Mbo-certificaat

Mbo-certificaat Helpende Plus

Mbo-certificaat K1296

In het werkveld van zorg en welzijn stijgt het aandeel van medewerkers op niveau 2, de helpenden zorg en welzijn. Door de ontwikkelingen in de zorg is de complexiteit van de zorgvraag toegenomen en kan de helpende zorg en welzijn iets extra’s goed gebruiken.

Informatie

calendar-clock Duur en lestijden

Startdatum: Medio oktober 2024

Dinsdag is de lesdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Examen in de eigen praktijk bij jouw werkgever

De deelnemer dient voor minimaal 16 uur per week, gedurende het traject werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf.

messages-people-user-check Voor wie

Met het keuzedeel Helpende Plus is de beginnend beroepsbeoefenaar bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Zij weet waartoe ze zelf bevoegd is en wanneer ze de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

check-double Toelatingseisen

 • In bezit van het mbo-diploma niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn
 • Het gecertificeerd keuzedeel Helpende Plus is bedoeld voor deelnemers die werkzaam zijn op een relevante en erkende werkplek en die tijdens of na hun Helpende Zorg en Welzijn diploma hun werkzaamheden willen uitbreiden met de vaardigheden die onderdeel zijn van het kwalificatiedossier Keuzedeel Helpende Plus.
 • De deelnemer is in ieder geval reeds twee weken in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger.
 • De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van een werkbegeleider te begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Een praktijkovereenkomst en een onderwijsovereenkomst zijn van toepassing.

check-badge Resultaat

Resultaat van deze scholing is een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend.

 • Heeft basiskennis van wet- en regelgeving m.b.t. risicovolle handelingen
 • Heeft basiskennis van COPD, diabetes, dementie, reuma, CVA, Parkinson
 • Heeft basiskennis over het omgaan met ziektebeelden van cliënten
 • Heeft basiskennis van de werking en bijwerkingen van veel voorkomende medicatie
 • Heeft basiskennis van wondzorg
 • Heeft basiskennis van aandoeningen aan de zintuigen in relatie tot druppels en zalven
 • Heeft basiskennis van de anatomie van het urinewegstelsel
 • Heeft basiskennis van aandoeningen aan urinewegstelsel in relatie tot een verblijfskatheter
 • Heeft basiskennis over (het omgaan met) oncologie, chemotherapie en bestraling
 • Heeft basiskennis over de consequenties voor zichzelf en de omgeving (bescherming, schoonmaken) bij chemotherapie en bestraling
 • Heeft basiskennis van het stervensproces (sterven en rouwen) en de invloed ervan op de verzorging en omgeving
 • Heeft basiskennis van palliatieve zorg
 • Kan protocollen toepassen die gelden binnen de organisatie
 • Kan beoordelen wanneer een collega geraadpleegd moet worden bij het uitvoeren van eenvoudige verzorgende handelingen
 • Kan cliënten informeren over therapietrouw
 • Kan observatiegegevens verzamelen: meten van pols, temperatuur (axillair, oraal en oor), bewustzijn en ademhaling
 • Kan bijwerkingen signaleren en herkent de interactie tussen verschillende soorten medicatie
 • Kan werken met medicatieoverzichten en soorten uitgiftesystemen/baxtersysteem
 • Kan de juiste medicijnen aanreiken aan de cliënt
 • Kan de medicatie die haar is aangereikt controleren en registreren o.b.v. de apothekerslijsten
 • Kan medicatie toedienen uit uitgiftesysteem/baxtersysteem, via de mond, ogen, huid en neus
 • Kan wondbehandeling uitvoeren bij een rode wond
 • Kan de huid van de cliënt zalven
 • Kan ogen van de cliënt druppelen/zalven
 • Kan oren van de cliënt druppelen
 • Kan de neus van de cliënt druppelen
 • Kan microlax toedienen
 • Kan een katheterzakje legen en verwisselen
 • Kan een condoomkatheter verwisselen
 • Kan steunkousen aan- en uittrekken en daarbij rekening houden met complicaties (wondjes, eczeem, oedeem, kleur, pijn)
 • Kan omgaan met onbegrepen gedrag
 • Kan handelen in acute situaties (zoals: bewusteloosheid, zorgweigering, geen toegang tot de woning, mogelijk overlijden en agressie)
 • Kan acute situaties rapporteren
 • Kan acute situaties bespreken met de eindverantwoordelijke

money-wallet-1 Investering

€1100 per deelnemer inclusief lesmateriaal en vrij van btw.
Bij bedrijfsgroepen wordt een passende offerte gemaakt.

school-test-results Programma

Zorgtechnische handelingen

 1. Pols meten
 1. Bloeddruk meten
 1. Temperatuur meten rectaal
 1. Temperatuur meten voorhoofd
 1. Temperatuur meten in het oor
 1. Bewustzijn observeren
 1. Ademhaling observeren
 1. Transdermale pleisters aanbrengen (geen opioïden)
 1. Rode wonden verzorgen (onder andere smetplekken verzorgen)
 1. Katheterzak leegmaken en verwisselen
 1. Externe katheter verwisselen
 1. Urineopvangzak doorkoppelen
 1. Hygiënisch verzorgen van gezonde huid rondom een urethrale verblijfskatheter of suprapubische katheter
 1. Steunkousen, compressiekousen en therapeutische elastische kousen aan- en uittrekken en daarbij rekening houden met complicaties (wondjes, eczeem, oedeem, kleur, pijn)

 

Handelingen op het gebied van medicatie

 1. Juiste medicatie aanreiken
 1. Medicatie controleren en registreren
 1. Medicatie toedienen uit uitgiftesysteem/baxtersysteem via de mond, ogen, huid, neus en rectaal (geen opioïden)
  • zalven van de huid
  • ogen druppelen/zalven
  • oren druppelen
  • neus druppelen en sprayen
 1. Medicatie per os en via inhalator (niet met vernevelaar) toedienen
 1. Microlax toedienen

Meer informatie over de inhoud van het keuzedeel vind je hier.

Meld je aan

Aanmelden voor deze opleiding gaat via Centraal aanmelden MBO (CAMBO)