Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Mbo-certificaat

MBO Certificaat Engels in de beroepscontext Beveiliger

Mbo-certificaat K0984

De keuzedelen hebben een zelfstandige meerwaarde voor werkenden en werkzoekenden binnen het Handhavings- en Beveiligingswerkveld. Op alle mbo-niveaus neemt de vraag naar Engelse taalvaardigheid toe om zich verder te profileren op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor het werk in deze specifieke beroepssector.

Informatie

calendar-clock Duur en lestijden

Dit keuzedeel wordt aangeboden in 10 weken. Elke week wordt een dagdeel van 3 uur les verzorgd.

messages-people-user-check Voor wie

Dit keuzedeel is bedoeld voor werkende beveiligers en handhavers. Bij het uitwerken van dit mbo-certificaat is het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) leidend gecombineerd met de verplichte vakkennis examens vanuit SVPB. Deze vakkennis examens kunnen modulair of in zijn geheel Engelstalig worden aangeboden. De vijf taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven en gesprekken voeren) zijn opgenomen in de lijst van vaardigheden.

school-test-results Opzet en inhoud

Bij aanvang van dit keuzedeel Beveiliging in de beroepscontext wordt een instaptoets afgenomen. Aan de hand hiervan is zo goed mogelijk in te spelen op het individuele niveau (A1/A2-A2/B1-B1/B2).
Dit keuzedeel is verdiepend omdat het zich richt op specifieke taalvaardigheid Engels binnen het Handhavings- en Beveiligingswerkveld.

  • Luisteren
  • Lezen
  • Gesprekken voeren
  • Spreken
  • Schrijven

check-double Vooropleiding en instroomeisen

De deelnemer beschikt aantoonbaar over minimaal mbo 2 niveau.

  • de deelnemer heeft minimaal 8 uur per week een scholing gerelateerde functie
  • de deelnemer heeft een PC, laptop en is digitaal vaardig
  • de deelnemer beschikt over de opleiding beveiliger niveau 2 of niveau 3

money-wallet-1 Investering

Dit mbo-certificaat vraagt een investering van 575,- per deelnemer inclusief lesmaterialen exclusief BTW.  We starten bij voldoende deelnemers.

check-badge Resultaat

Bij aanvang van dit keuzedeel Engels in de beroepscontext Beveiliging wordt een instaptoets afgenomen. Doel hiervan is inspelen op het individuele niveau (A1/A2-A2/B1-B1/B2) van de deelnemer. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend.

information-circle Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie kun je terecht bij het Da Vinci College via llo@davinci.nl.